Konflikt funduszu VC z założycielem

Konflikt funduszu venture capital z założycielem. Blog. Private Equity Consulting. Mariusz Malec

Współpraca pomiędzy funduszem Venture Capital a założycielem to współpraca pomiędzy dwoma partnerami biznesowymi. Takie partnerstwo, jak każda inna forma współdziałania, nie jest wolne od konfliktów. Ważne jest jednak to, aby konflikt funduszu z założycielem nie przesłonił głównego celu, jakim jest sukces startupu.

Konflikt funduszu z założycielem najczęściej ma swoje źródło w trzech obszarach:

  • tradycyjny konflikt interesów funduszu VC i założyciela;
  • różnice osobowościowe obu stron;
  • odmienne doświadczenia życiowe, zawodowe czy wykształcenie.

Tradycyjny konflikt interesów

Tradycyjny konflikt interesów pomiędzy funduszem a założycielem to głównie różnice w postrzeganiu przez obie strony własnej roli, celów, a także zakresu odpowiedzialności.

Tradycyjny konflikt funduszu z założycielem między innymi wynika ze sprawowanie nadzoru / monitoringu przez fundusz VC, momentu i tryb wyjścia z inwestycji przez fundusz, celów strategicznych i operacyjnych.

Konflikt funduszu z założycielem wynikający z różnic osobowościowych

Optymalnie przedstawiciel funduszu i założyciel powinni “nadawać na tych samych falach”.

Najlepiej, aby “osoba prowadząca” przedsiębiorcę to była osoba, która negocjowała warunki inwestycji i zna bardzo dobrze firmę, produkty i jej zespół.

Różnice w osobowości mogą się jednak uwidocznić dopiero po zawarciu transakcji inwestycji i wtedy albo nastąpi dotarcie albo pojawi się nowa osoba po stronie funduszu lub zmian przedsiębiorcy.

Ostatnia opcja, która oznacza zamknięcie firmy, niestety się także zdarza.

Różnice w doświadczeniu zawodowym i wykształceniu

Konflikt funduszu z założycielem może mieć swoje źródło w różnicach w doświadczeniu zawodowym i wykształceniu obu stron.

Najważniejsze jest jednak to, aby one nie niwelowały głównego celu obu stron, czyli powodzenia projektu. Obie strony mogą się wiele od siebie nauczyć, ale muszą dostrzec u siebie swoje słabe strony.

Bardzo częstym przypadkiem w inwestycjach venture capital jest projekt z innowacyjnym produktem czy usługą, którego pomysłodawcą jest młoda osoba, wyspecjalizowana w jednym obszarze, bez innych doświadczeń i wymaganego wykształcenia (np. zarządzanie na poziomie ogólnym).

Niestety, równie częstym przypadkiem jest niedoświadczony menadżer funduszu VC, który – ze szkodą dla projektu – nie będzie w stanie przejść do praktycznych zagadnień i porozumieć się z przedsiębiorcą.

Pełna wersja artykułu ukazała się Miesięczniku Kapitałowym nr 9/2011.

get_pdf2

Konflikty pomiędzy przedsiębiorcą a funduszem venture capital (PDF, 900 KB)