Konflikt funduszu z założycielem startupu. Powody.

Konflikt funduszu venture capital z założycielem. Blog. Private Equity Consulting. Mariusz Malec

Współpraca pomiędzy funduszem Venture Capital a założycielem startupu to współpraca pomiędzy dwoma partnerami biznesowymi.

Takie partnerstwo, jak każda inna forma współdziałania, nie jest wolne od konfliktów.

Ważne jest jednak to, aby konflikt funduszu z założycielem startupu nie przesłonił głównego celu, jakim jest sukces startupu.

Konflikt funduszu z założycielem najczęściej ma swoje źródło w trzech obszarach:

  • tradycyjny konflikt interesów funduszu VC i założyciela;
  • różnice osobowościowe obu stron;
  • odmienne doświadczenia życiowe, zawodowe czy wykształcenie.

Tematyce finansowania startupu poświęciłem wiele tekstów na blogu. Listę najważniejszych z nich zamieściłem na stronie Startowej.

Myślę, że zainteresuje Cię też Koszty projektu sprzed inwestycji – zwrot niemożliwy czy Misja firmy – warto się męczyć nad jej opracowaniem? lub Koszt inwestora VC. Z czego wynika? Jak oszacować??

Zachęcam do lektury dwóch tekstów Marka Zmysłowskiego o biznesie w Afryce, które zawarłem w Marek Zmysłowski – Polak, który buduje firmy w Afryce.

Tradycyjny konflikt interesów

Tradycyjny konflikt interesów pomiędzy funduszem a założycielem to głównie różnice w postrzeganiu przez obie strony własnej roli, celów, a także zakresu odpowiedzialności.

Ten konflikt funduszu z założycielem między innymi wynika ze sprawowanie nadzoru / monitoringu przez fundusz VC, momentu i tryb wyjścia z inwestycji przez fundusz, celów strategicznych i operacyjnych.

Konflikt funduszu z założycielem wynikający z różnic osobowościowych

Optymalnie przedstawiciel funduszu i założyciel powinni „nadawać na tych samych falach”.

Najlepiej, aby „osoba prowadząca” przedsiębiorcę to była osoba, która negocjowała warunki inwestycji i zna bardzo dobrze firmę, produkty i jej zespół.

Różnice w osobowości mogą się jednak uwidocznić dopiero po zawarciu transakcji inwestycji. Wtedy albo nastąpi dotarcie albo pojawi się nowa osoba po stronie funduszu lub zmian przedsiębiorcy.

Ostatnia opcja, która oznacza zamknięcie firmy, niestety się także zdarza.

Różnice w doświadczeniu zawodowym i wykształceniu

Konflikt funduszu z założycielem może mieć swoje źródło w różnicach w doświadczeniu zawodowym i wykształceniu obu stron.

Najważniejsze jest jednak to, aby one nie niwelowały głównego celu obu stron, czyli powodzenia projektu. Obie strony mogą się wiele od siebie nauczyć, ale muszą dostrzec u siebie swoje słabe strony.

Bardzo częstym przypadkiem w inwestycjach venture capital jest projekt z innowacyjnym produktem czy usługą, którego pomysłodawcą jest młody założyciel.

Taka osoba jest najczęściej wyspecjalizowana w jednym obszarze, bez innych doświadczeń i wymaganego wykształcenia (np. zarządzanie na poziomie ogólnym).

Niestety, równie częstym przypadkiem jest niedoświadczony menadżer funduszu VC, który – ze szkodą dla projektu – nie będzie w stanie przejść do praktycznych zagadnień i porozumieć się z przedsiębiorcą.

Pełna wersja artykułu ukazała się Miesięczniku Kapitałowym nr 9/2011.

get_pdf2

Konflikty pomiędzy przedsiębiorcą a funduszem venture capital (PDF, 900 KB)