Fundusze seed capital. Jak działają? W co inwestują?

Młode rośliny w doniczkach

Fundusze seed capital to fundusze inwestujące w najwcześniejsze fazy rozwoju projektów. Te wczesne fazy rozwoju to przede wszystkim seed, a także często faza wcześniejsza, którą określa się jako pre-seed.

Pre-seed i seed to fazy, które zalicza się do Venture Capital. Szerzej wyjaśniam tę kwestię poniżej.

Na stronie Startowej zamieściłem listę ważniejszych tekstów z bloga. Podzieliłem ją dla ułatwienia na sekcje. Znajdziesz tam między innymi teksty o inwestycji w startup.

Więcej informacji wyborze konkretnego typu inwestora dla projektu czy firmy znajdziesz w ZANIM POZYSKASZ INWESTORA. Darmowy e-kurs w 7. częściach.

Może Cię zainteresuje:

Pre-seed i seed jako część Venture Capital

Venture Capital (VC) to inwestycje kapitałowe realizowane na rynku pozagiełdowym w projekty o charakterze biznesowym, które znajdują się na wczesnych fazach rozwoju.

W uproszczeniu, wczesne fazy rozwoju to wszystkie projekty od momentu rozpoczęcia prac, mających na celu przekształcenie pomysłu w model biznesowy po wczesną ekspansję.

Faza wczesnej ekspansji najczęściej występuje po pozytywnej weryfikacji rynkowej projektu (np. Minimum Viable Product). W takiej sytuacji firma potrzebuje znaczących środków na szerokie wejście na rynek.

Innymi słowy, fazy rozwoju projektów określane jako pre-seed i seed należą do inwestycji Venture Capital.

Dla odróżnienia inwestycji w projekty w fazach pre-seed i seed od pozostałych inwestycji VC te pierwsze określa się często jako Seed Capital.

Poniżej wyjaśnię czym się charakteryzują dwie fazy rozwoju projektów, które są celem inwestycji funduszy seed capital.

Pre-seed, czyli faza “przed-zalążkowa”

Pre-seed, czyli faza “przed-zalążkowa”, to pierwszy moment, gdy założyciel (founder) może poszukiwać kapitału. W tej fazie, założyciel posiada już zazwyczaj wstępny biznes plan oraz ramowe założenia do modelu biznesowego.

W USA w tej fazie dostawcami kapitału w runach inwestycyjnych są głównie:

W Polsce, oprócz wymienionych grup, źródłem kapitału w tej wczesnej fazie są również fundusze seed capital. Do tych funduszy należą przede wszystkim fundusze seed capital z programu Bridge Alfa. Przestawiam te fundusze w końcowej części niniejszego tekstu.

Najczęstszym źródłem kapitału w finansowaniu startupu w tej fazie rozwoju projektu są rodzina i przyjaciele (family and friends). To najczęściej najłatwiej dostępne źródło pozyskiwania finansowania firmy dla założycieli na tym najbardziej ryzykownym etapie w życiu firmy.

Pozyskane finansowanie wykorzystuje się między innymi na badania rynkowe, stworzenie biznes planu czy formalne uruchomienie firmy.

Seed, czyli faza zalążkowa

W rundach inwestycyjnych w fazie seed jako inwestorzy biorą udział przede wszystkim:

W USA, w przeciętnych rundach inwestycyjnych w fazie seed bierze udział od kilku do kilkunastu aniołów biznesu.

Udział funduszy seed capital jest niższy w przeliczeniu na liczbę transakcji wejścia kapitałowego. Jednak, inwestowane przez te fundusze kwoty są blisko dziesięciokrotnie wyższe niż inwestycja przeciętego anioła biznesu.

Projekty w fazie seed charakteryzują się między innymi tym, że posiadają:

  • biznes plan, w tym dopracowany model biznesowy,
  • prototyp technologii lub niewiele brakuje, aby on powstał,
  • zweryfikowane informacje dotyczące rynku docelowego,
  • zespół założycieli, choć często jeszcze bez kluczowych pracowników czy partnerów.

W tej fazie brakuje jednak jeszcze samego produktu. Właśnie między innymi na jego rozwój przeznacza się pozyskany kapitał. Inny cel finansowania to na przykład przeprowadzenie wstępnych badań rynkowych.

Rundy inwestycyjne szeroko omówiłem w Finansowanie startupu. Źródła. Rundy inwestycyjne. Tam też przedstawiłem szerzej wszystkie etapy pozyskiwania finansowania przez startup.

Bridge Alfa jako fundusze seed capital

W Polsce, jako typowe fundusze seed capital można uznać fundusze Bridge Alfa. Funduszom tym poświeciłem szerokie opracowanie Bridge Alfa (NCBR). Pełna lista funduszy VC (2019).

Bridge Alfa to program, w ramach którego fundusze seed capital uzyskują bezzwrotne wsparcie finansowe w zakresie przeprowadzanych inwestycji. Środki finansowe w tym programie pochodzą z funduszy Unii Europejskiej. Programem administruje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Maksymalna kwota inwestycji, którą inwestują te fundusze seed capital w jeden projekt to około 1 miliona złotych. Fundusze Bridge Alfa inwestują wyłącznie w projekty w fazach Proof-of-Principle i Proof-of-Concept, czyli de facto pre-seed i seed.