Misja firmy. Co to jest? Jak przygotować? Przykłady.

Misja firmy - czy konieczna? Blog. Private Equity Consulting. Mariusz Malec

Misja firmy powinna opisać w sposób zwięzły istotę funkcjonowania firmy, a przede wszystkim cel, do jakiego dąży i jakie zaspokaja potrzeby klientów.

W teorii, misja firmy ma odpowiadać prawdzie, ma być wiarygodna i motywująca, a także unikalna.

Misja firmy to nie miejsce, aby opisywać sposób realizacji zamierzeń przez przedsiębiorstwo.

Teoretycznie, misja firmy powinna być przedstawiona w jednym zdaniu. W praktyce jednak wiele deklaracji misji zawiera dwa czy trzy zdania.

Na stronie Startowej znajdziesz listę ważniejszych tekstów z bloga. Dla ułatwienia, listę podzieliłem na kategorie.

Znajdują się tam między innymi teksty z zakresu pozyskania inwestora czy wyceny firmy.

O prowadzeniu firmy bez finansowania zewnętrznego pisałem w Bootstrapping, czyli startup bez inwestora. O dwóch odmiennych ścieżkach budowy firmy pisałem miedzy innymi w Przejecie firmy czy rozwój organiczny?

Może zainteresują Cię również

Czy misja firmy jest komuś potrzebna?

Chyba wszyscy teoretycy biznesu przypisują misji firmy dużą wagę w funkcjonowaniu firmy. W szczególności dotyczy to procesu kreowania strategii firmy i jej wpływu na pracowników.

W praktyce biznesowej, misja firmy nie jest oceniania jednoznacznie.

Przyznam się, że i ja miałem i nadal mam mieszane odczucia dotyczące jej wagi w firmie i skuteczności.

Wyrywkowo sprawdziłem witryny internetowe kilku dużych firm giełdowych w Polsce w poszukiwaniu deklaracji misji firmy.

Misja firmy nie wystąpiła na witrynach www pierwszych czterech firm (znani producenci odzieży i butów), które przyszły mi do głowy.

Sprawdziłem również firmy światowe i rezultat był mieszany. Misja firmy pojawiała się przeważnie we wszystkich dużych firmach, ale często miała ona więcej niż jedno zdanie.

Zadziwiający jest brak deklaracji misji spółki Apple. Misja firmy przedstawiona w informacjach prasowych tej spółki raczej nie może być uznana za poprawną deklarację:

„Apple designs Macs, the best personal computers in the world, along with OS X, iLife, iWork and professional software.

Apple leads the digital music revolution with its iPods and iTunes online store.

Apple has reinvented the mobile phone with its revolutionary iPhone and App Store, and is defining the future of mobile media and computing devices with iPad.”

Czy na podstawie powyższych pobieżnych analiz nie można wyciągnąć wniosku, że firmy mogą funkcjonować i rozwijać się, choć misja firmy nie jest poprawnie określona?

Misja firmy pokaże czy rozumiesz swój biznes

Z jednej strony uważam, że przecenia się rolę przypisywana misji firmy. Z drugiej strony, myślę, że misja firmy i praca nad nią niesie za sobą dużo wartości dla nowych i działających już firm.

Chciałbym zaproponować przedsiębiorcom, szczególnie tym z mniejszym doświadczeniem, przygotowanie deklaracji misji firmy.

Proces przygotowania misji firmy powinien wymusić na przedsiębiorcy, jego partnerach i współpracownikach zastanowienie się nad podstawami ich przedsięwzięcia.

Dodatkowo, taki proces pokaże czy wszyscy (przedsiębiorca i jego wspólnicy oraz członkowie zespołu) postrzegają firmę w ten sam sposób. Prace nad misja firmy to również doskonała platforma do dyskusji nad zarysem obowiązującego modelu firmy.

Na koniec, proces przygotowania misji firmy może wymusić dyskusję na temat strategii firmy, konieczności jej aktualizacji lub też zmiany.

Najważniejszy jednak rezultat takich działań w młodej firmie to misja firmy, która może nie będzie najlepiej sformułowana, ale, z którą cały zespół będzie identyfikował.

Opowiedz, co chcesz zrobić

Misja firmy to również doskonałe narzędzie do przekazywania informacji o firmie czy filozofii biznesowej założycieli czy właścicieli.

Misja firmy może być wykorzystana  nie tylko w teaserze inwestycyjnym, ale także w prezentacji inwestorskiej czy innych materiałach inwestycyjnych.

Dobrze przygotowana deklaracja misji powinna umożliwić inwestorowi Venture Capital zrozumienie, czego dotyczy przedstawiany pomysł czy projekt inwestycyjny. Nawet wtedy, gdy misję firmy przedstawi się w klasycznej, jednozdaniowej formie.

Misja firmy, umieszczona w teaserze inwestycyjnym, poinformuje inwestora Venture Capital o tym, co firma robi czy będzie robić oraz dokąd zmierza.

Biorąc pod uwagę ograniczenia teasera inwestycyjnego, misja firmy to właściwie jeden z niewielu kanałów, który można wykorzystać, aby odpowiedzieć na pytanie „Co będzie realizowane w projekcie?”.

Inne sekcje deklaracji misji firmy odpowiadają na pytanie „Jak będzie realizowany projekt?” lub opisują określony stan rzeczy.

Czy misja firmy musi być unikalna?

Richard Branson w „Richard Branson on Crafting Your Mission Statement” pisze, że, jeśli tworzyć misję firmy to tylko unikalną.

Z takiego podejścia wynikają dwa problemy.

(1)  Misja firmy wymaga czasu

W praktyce, przedsiębiorcy poświęcają czas na przygotowanie produktu, jego sprzedaż, marketing lub też pozyskanie finansowania (przygotowanie materiałów czy spotkania z inwestorami Venture Capital).

Pracę nad misją czy celami strategicznymi zazwyczaj odsuwa się na przyszłość. Przygotowanie deklaracji misji firmy, która będzie unikalna, będzie wymagało od przedsiębiorcy i jego zespołu czasu dodatkowego.

(2)  Misja firmy to słabe narzędzie prezentacji

Unikalna misja firmy niekoniecznie sprawdzi się jako narzędzie prezentacji firmy. Taka jej prezentacja bardzo często upodabnia się do motta czy zestawu haseł.

Misja firmy, sformułowana w ten sposób, może mieć niewielkie znaczenie z punktu widzenia inwestora VC

Według mnie, lepsza jest misja firmy, która w sposób prosty przekazuje informacje o firmie i jej zamiarach. Unikalna misja firmy może wymagać dodatkowych wyjaśnień, na które może nie być miejsca w teaserze inwestycyjnym.

Biorąc powyższe pod uwagę, rekomendowałbym, aby misja firmy była przygotowana niekoniecznie jako coś niezwykle unikalnego.

Praktyczne podejście do misji firmy

Napisanie jednego zdania, które trafnie zaprezentuje Twoje przedsięwzięcie nie jest łatwe. Wymaga to dogłębnego zrozumienia tego przedsięwzięcia.

Teoretycznie, kreowanie misji firmy powinno być częścią procesu określania strategii.

Proponuję zacząć od przygotowania kompletnego opisu przedsięwzięcia. Wyobraźmy sobie, że jest to część notatki prasowej o firmie.

Taki tekst powinien zająć nie więcej niż jedną stronę. Najlepiej, gdyby odbyło się to w ramach dyskusji wspólników czy zespołu. Kolejnym krokiem jest przygotowanie tekstu o połowę krótszego od tekstu pierwotnego poprzez eliminację mniej istotnych informacji.

Ostatnim etapem będzie skrócenie takiego opisu do optymalnego opisu (od jednego do trzech zdań). Tak stworzony opis może być uznany jako misja firmy.

Właśnie te kilka zdań przedsiębiorca powinien być w stanie wyrecytować, gdy zostanie wyrwany ze snu w środku nocy.

Misja firmy – przykłady

KGHiM

Efektywne przetwarzanie zasobów naturalnych drogą do wzrostu wartości firmy.

Google

Google’s mission is to organize the world’s information and make it universally accessible and useful.

Facebook

Facebook’s mission is to give people the power to share and make the world more open and connected.

LVMH (właściciel luksusowych marek oraz sieci sklepów)

The mission of the LVMH group is to represent the most refined qualities of Western “Art de Vivre” around the world. LVMH must continue to be synonymous with both elegance and creativity. Our products, and the cultural values they embody, blend tradition and innovation, and kindle dream and fantasy.

7-Eleven (największa na świecie sieć tzw. convenience stores, czyli w stylu polskiej Żabki)

At 7-Eleven, our purpose and mission is to make life a little easier for our guests by being where they need us, whenever they need us.

eBay

At eBay, our mission is to provide a global online marketplace where practically anyone can trade practically anything, enabling economic opportunity around the world.

IKEA

Our vision is to create a better everyday life for the many people.

Safeway (druga największa sieć hipermarketów i supermarketów w Ameryce Północnej, działa również w innych krajach)

We earn the loyalty of the people we serve by first anticipating, then fulfilling their needs with our superior-quality products, a unique shopping experience, customer-focused service and continuous innovation, while generating long-term profitable growth for our shareholders.

Microsoft

At Microsoft, our mission and values are to help people and businesses throughout the world realize their full potential.

Starbucks

Our mission: to inspire and nurture the human spirit – one person, one cup and one neighborhood at a time.

Kmart (sieć supermarketów dyskontowych)

We are committed to improving the lives of our customers by providing quality services, products and solutions that earn their trust and build lifetime relationships.

Dunkin’ Donuts

Make and serve the freshest, most delicious coffee and donuts quickly and courteously in modern, well-merchandised stores.

AT&T

Our mission is to exploit technical innovations for the benefit of AT&T and its customers by implementing next-generation technologies and network advancements in AT&T’s services and operations.

Intel

Delight our customers, employees, and shareholders by relentlessly delivering the platform and technology advancements that become essential to the way we work and live.

Coca-Cola

To refresh the world… To inspire moments of optimism and happiness… To create value and make a difference.