O firmie

O mnie i Private Equity Consulting

Firmę Private Equity Consulting założyłem 4 maja 2004, czyli w czwarty dzień obecności Polski w Unii Europejskiej.

Na początku moja firma była przede wszystkim wehikułem wykorzystywanym do wypłaty „wynagrodzenia”. Moja działalność doradcza ograniczała się przede wszystkim do jednej dużej i stałej współpracy i wielu drobnych zleceń. Byłem wtedy zafascynowany zarządzaniem.

Dzięki pracy nad jednym projektów VC uzyskałem bardzo dobrą znajomość niszowych rozwiązań rynku telekomunikacyjnego. W rezultacie stałem się naturalnym kandydatem do zarządu dla jednej z takich spółek z portfela MCI. W tamtym czasie MCI było najważniejszym funduszem Venture Capital w Polsce (początek 2006 roku).

W spółce One-2-One S.A. (nowoczesne technologie telefonii mobilnej) pełniłem funkcję Członka Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu. Bardzo blisko współpracowałem z MCI. Byłem odpowiedzialny m.in. za wprowadzenie spółki na Rynek Główny GPW, rozwój przedsięwzięć typu Corporate Venture, pozyskanie finansowania ze środków UE, przejęcia w Polsce i za granicą (zrealizowane w Czechach).

Moje pierwsze podejście do zbudowania niezależnej szerszej działalności doradczej miało miejsce po rozstaniu się z One-2-One. Jednak dość szybko zostałem „skuszony” propozycją kierowania zespołem inwestycyjnym w jednym z funduszy Venture Capital we Wrocławiu (Trinity Adventure). W Funduszu VC bardzo przydało się moje doświadczenie w obszarze zarządzania oraz Corporate Venture.

W ramach Funduszu VC zrealizowałem kilkanaście inwestycji kapitałowych oraz zajmowałem się monitoringiem i nadzorem biznesowym. Bardzo blisko współpracowałem z założycielami startupów.

Jednym z projektów z obszaru e-commerce była Mennica Wrocławska (obecnie Goldenmark), obecnie lider na rynku dystrybucji złota i srebra inwestycyjnego w Polsce.

Przygotowałem i wdrożyłem plan restrukturyzacji tej spółki oraz współtworzyłem strategię rozwoju i plany operacyjne. Firma zaczęła od kilkudziesięciu tysięcy złotych przychodów miesięcznie. W pierwszym roku osiągnęła przychody ponad 70 mln złotych, a kolejny blisko 300 mln złotych.  Przez blisko rok pełniłem funkcję Prezesa Zarządu Mennicy Wrocławskiej, równolegle nadzorując inne spółki.

Od 2014 roku działam również jako ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Brałem udział m.in. w trzech programach:

  • BRIDGE ALFA – współpraca NCBiR z funduszami VC, dokonującymi inwestycji w projekty na bardzo wczesnym etapie rozwoju (Proof of Concept & Proof of Principle); jako jeden z przewodniczących grupy ekspertów brałem udział w ocenie i wyborze funduszy VC w edycji zakończonej w 2016 roku (około 0.5 mld złotych do podziału pomiędzy kilkanaście wyselekcjonowanych funduszy);
  • Szybka Ścieżka – chyba najszerszy program dotacji NCBiR skierowany do małych i średnich przedsiębiorców (finansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych), który wymaga znaczącej liczby ekspertów do oceny zgłaszanych projektów;
  • BRIDGE CLASSIC – wsparcie NCBiR w postaci pożyczek dla projektów na etapie komercjalizacji wyników przeprowadzonych z sukcesem prac badawczo-rozwojowych (program już nie funkcjonuje).

Rozwój Private Equity Consulting

Od 2013 roku koncentruję się wyłącznie na działalności doradczej w ramach Private Equity Consulting.

Właśnie w wtedy zdecydowałem, iż moim celem będzie koncentracja na małych i średnich firmach lub większych podmiotach, które nie czują się dobrze we współpracy z nieelastycznymi dużymi firmami doradczymi.

Dziś, Private Equity Consulting umożliwia takim podmiotom skorzystanie ze specjalistycznej wiedzy, która dotychczas była zarezerwowana wyłącznie dla dużych podmiotów. Staram się upraszczać i stosować praktyczne i elastyczne rozwiązania.

Działania Private Equity Consulting koncentrują się przede wszystkim na następujących obszarach:

  • modele biznesowe,
  • inwestorzy Venture Capital (fundusze VC i aniołowie biznesu),
  • wycena firmy (spółki, przedsiębiorstwa),
  • sprzedaż firmy,
  • komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych.

Więcej o zakresie usług oraz o sposobie współpracy z klientami opisuję w części poświęconej ofercie.

Studiowałem finanse i rachunkowość w Polsce (Uniwersytet Wrocławski) i Kanadzie (University of Calgary).

W Kanadzie zdałem egzaminy uprawniające rejestracji jako makler papierów wartościowych z licencją na obrót opcjami na giełdowym rynku regulowanym. Ta wiedza się przydaje do dziś, choć przyznam, że rzadko. 🙂

LinkedIn

Goldenline

Who Is Who – Rynek Venture Capital i Private Equity Gazety Finansowej. [pdf. 950 KB]

Życzę Wszystkim sukcesów w realizacji projektów!

Mariusz Malec