5 podstawowych form biznes planu

  5 podstawowych form biznes planu. Blog. Private Equity Consulting. Mariusz Malec

  Definicja biznes planu w polskiej Wikipedii pochodzi chyba z początku lat dziewięćdziesiątych. Wikipedia po angielsku, jak to jest zazwyczaj, ma lepszy opis.

  Najkrócej można powiedzieć, że biznes plan określa cel biznesowy i sposób realizacji tego celu. Określenie sposobu realizacji wymaga przedstawienia analizy firmy czy projektu, produktów czy usług, rynku, otoczenia gospodarczego, a w tym konkurencji, planu operacyjnego oraz prognoz.

  Biznes plan to nasz plan działania, niezależnie od tego jaką ma formę, który powinien być zawsze dostosowany do sytuacji i adresata.

  Biznes plan może być jednak przedstawiony w kilku formatach i to nie tylko na piśmie.

  1. “Tradycyjny” biznes plan

  Zwyczajowo, gdy myślimy o biznes planie myślimy o grubym, co najmniej 60 stronicowym dokumencie napisanym w Wordzie z tabelami finansowymi w Excelu jako załącznikiem. Jest to jeden z najbardziej popularnych formatów, a jednocześnie ten, który najczęściej mógłby być zastąpiony innymi formatami biznes planu.

  O biznes planie pisałem w Poszukiwanie inwestora – 3 kluczowe materiały inwestycyjne.

  2. Podsumowanie (streszczenie) menadżerskie (teaser inwestycyjny)

  Gdy szuka się inwestora warto przygotować na początek jedno-dwustronicowe podsumowanie naszego przedsięwzięcia.

  Taki biznes plan musi być zawierać wszystkie elementy biznes planu opisane powyżej i powinien być poszerzony o elementy specyficzne dla danego projektu i rynku. Inwestorzy Venture Capital nie chcą czytać od razu dokumentów grubych jak “Krzyżacy” w jednym tomie.

  W takim przypadku czytają wstęp, gdzie jest podsumowanie projektu, ewentualnie kartkują resztę dokumentu w poszukiwaniu uzupełniających wstęp informacji. Zaglądają również do podsumowania prognoz. Tyle wystarczy, aby stwierdzić na początek czy projekt jest interesujący czy nie.

  3. Prezentacja inwestycyjna

  Podczas spotkania z inwestorem czy inwestorami, gdy opowiadamy o naszym projekcie, warto posłużyć się biznes planem przygotowanym w programie Power Point.

  Jeśli narzucono nam ograniczenia czasowe warto wykorzystać zasadę, którą promuje Guy Kawasaki 10-20-30, czyli maksymalnie 10 slajdów, 20 minut na prezentację i minimum czcionka 30-tka.

   

  4. Elevator speech

  Przygotuj się do opowiedzenia o swoim projekcie w ciągu kilku minut bez wsparcia żadnych dokumentów. Takie przedstawienie biznes planu określa się jako elevator speech, bo powinno zająć tyle czasu ile przejazd windą kilkunastu pięter. Powiedzmy, że 3 minuty.

  5. Model finansowy

  Biznes plan można przedstawić w arkuszu kalkulacyjnym, np. w Excelu. Główną zaletą takiego podejścia jest możliwość zaprezentowania kamieni milowych projektu i określenia definicji sukcesu i porażki. Taka forma ma sens, gdy projekt był już wcześniej zaprezentowany. Więcej na temat modelu finansowego można znaleźć w Dlaczego model finansowy jest ważny dla startupu?

  O biznesie możemy też opowiedzieć w krótkim filmiku, co wbrew pozorom nie jest łatwe.

  Biznes plan w formacie tradycyjnym przydaje się głównie na późniejszych etapach rozwoju firmy, gdy nastąpiła weryfikacja naszych założeń (kamieni milowych).

  Szczegółowość dokumentu powinna więc iść w parze z etapem rozwoju projektu czy firmy. “Klasyczne” biznes plany mają charakter zbyt statyczny, aby nadążyć za dynamiką wczesnych etapów rozwoju firmy.

  “Klasyczne” biznes plany będą wykorzystywane w projektach typu “corporate venture”, gdzie proces decyzyjny charakteryzuje się wysokim sformalizowaniem (np. zatwierdzanie przez radę nadzorczą).

  Nie uciekniemy od “klasycznych” biznes planów w przypadku finansowania ze środków UE.

  Mogą Cię również zainteresować...