Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki

Aport ZCP (zorganizowana część przedsiębiorstwa). Blog. Private Equity Consulting. Mariusz Malec

Do końca 2010 roku aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) do spółki zapewniał bardzo korzystną tarczę podatkową.

Umożliwiało to wprowadzenie wartości niematerialnych i prawnych według ich wartości rynkowej i dokonywania odpisów amortyzacyjnych w oparciu o tą wartość. Niezależnie od tego czy znajdowały się one w bilansie firmy wnoszącej taki aport czy też nie.

Na stronie Startowej znajdziesz listę większości tekstów z bloga, którą podzieliłem na kategorie.

Znajdują się tam również inne teksty o budowie firmy. Na pewno zainteresuje Cię kategoria Finanse i analiza finansowa w małej firmie i startupie.

Kwestie związane z aportem i jego wyceną szeroko opisałem w Wycena aportu do spółki. Wycenie ZCP poświęciłem Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Co to jest?

Myślę, ze zainteresują Cię również następujące teksty:

Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa – zalety

Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki ma jednak nadal wiele zalet, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa jako aport to szybki sposób przekształcenia jednoosobowej firmy w spółkę czy też połączenia dwóch spółek kapitałowych.

Taki aport wykorzystuje się również w przypadku połączenia spółki z o.o. z firmą jednoosobową czy spółką cywilną.

Dodatkowo, aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa wykorzystuje się w uporządkowywaniu prowadzonej działalności biznesowej i restrukturyzacji w spółce.

Nowa spółka nie jest sukcesorem prawnym czy podatkowym, czyli ryzyka pozostają w podmiocie, który wyodrębnia zorganizowaną część przedsiębiorstwa .

Inną zaletą wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa potencjalnie krótki czas realizacji.

Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa wykorzystuje się przy inwestycjach funduszy VC (na przykład przez fundusze Bridge Alfa). W nowej spółce fundusz obejmuje udziały za gotówkę, a pomysłodawca obejmuje je w zamian za aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa – korzyści podatkowe

Taki aport jest niezwykle korzystny pod względem podatkowym.

Wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej nie powoduje powstania przychodu. Innymi słowy nie powstaje żadne zobowiązanie dotyczące podatku dochodowego (PIT lub CIT) oraz VAT.

Wspólnik, który wnosi do nowej spółki aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zapłaci podatek dochodowy dopiero w momencie sprzedaży udziałów, które obejmuje. Jest to szczególnie korzystne przy startupach, z których tylko część kończy się sukcesem.

Ryzyko związane z ZCP

Aby skorzystać z tej formy optymalizacji podatkowej warto przeprowadzić całą transakcję w sposób ograniczający ryzyko podważenia jej przez organy skarbowe.

Istnieje ryzyko uznania przez organy skarbowe, iż przenosi się aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa, ale po prostu zespół składników majątku trwałego (materialnych i niematerialnych).

Innymi słowy, urząd skarbowy może uznać, że miał miejsce przychód po stronie wspólnika wnoszącego taki aport. W takiej sytuacji wystąpi też należny podatek dochodowy oraz VAT.

W celu ograniczenia powyższego ryzyka przedsiębiorca powinien solidnie udokumentować istnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

ZCP – definicja

Według przepisów oraz licznych interpretacji podatkowych zespół składników majątkowych będzie zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, jeśli:

  • będzie organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w podmiocie wnoszącym aport;
  • poszczególne składniki majątku będą przeznaczone do realizacji określonych działań biznesowych;
  • zespół składników majątkowych mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo;
  • w skład ZCP będą wchodzić także zobowiązania (czyli powinny istnieć nie tylko aktywa, ale również pasywa).

W skrócie oznacza to, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa przed wniesieniem jako aport, powinna działać niezależnie w ramach danego przedsiębiorstwa, a w tym między innymi:

  • posiadać oddzielną strukturę organizacyjną,
  • własną strategię rozwoju i biznes plan,
  • przypisane aktywa i zobowiązania,
  • oddzielne plany kont,
  • a nawet oddzielny rachunek bankowy.

Zanim nastąpi wniesienie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki, pracownicy i kontrahenci powinni zostać prawidłowo powiadomieni o przejściu do nowego podmiotu.