Zespół startupu. Jak przedstawić inwestorowi VC?

Teaser inwestycyjny: pokaż, że ten zespół może wygrać! Blog. Private EquityConsulting. Mariusz Malec

Zespół startupu to kluczowy element sukcesu. Założyciel firmy powinien zadbać o przedstawienie zespołu w materiałach inwestycyjnych, a w tym teaserze inwestycyjnym.

Teaser inwestycyjny powinien wskazywać członków zespołu firmy, ich obszary odpowiedzialności oraz kompetencje. Przede wszystkim teaser powinien akcentować to, iż zespół startupu jest unikalny i stanowi dobrze dobraną całość.

Myślą przewodnią powinno być przedstawienie zespołu firmy, który jest predysponowany do tego, aby wygrać.

Jeśli startup posiada plan motywacyjny oparty na opcjach i udziałach dla pracowników warto wspomnieć również o tym.

Na stronie Startowej znajdziesz listę ważniejszych tekstów z bloga. Podzieliłem ją dla ułatwienia na kategorie.

Znajdziesz tam teksty z zakresu wyceny firmy, finansowania startupu czy negocjacji z inwestorem,

Polecam też Nazwa firmy. Jak wymyślić? Na co uważać? Przykłady.

Nazwa stanowiska musi być konkretna

Prezentując w teaserze inwestycyjnym zespół startupu warto odejść od formalnego ujęcia, czyli przypisywania poszczególnych osób do nazw stanowisk.

Gdy zespół startupu jest mały lub niedawno wystartował, tytuły „Prezes Zarządu” czy „Członek Zarządu” z pewnością coś wyjaśniają, ale zazwyczaj są niewystarczające.

Najlepiej dodać dodatkowe wyjaśnienie opisujące czym dana osoba się zajmuje lub będzie zajmować, np. „ds. Sprzedaży i Marketingu”, „ds. Reklamy Online” czy „ds. Budowy Sieci”.

Życiorysy muszą być krótkie

Teaser inwestycyjny ma od jednej do trzech stron, czyli tyle ile ma często rozbudowane CV doświadczonego menadżera. Zespół startupu powinien być przedstawiony w teaserze inwestycyjnym co najwyżej w trzech lub czterech linijkach tekstu na jedną osobę.

Proponuję wyszukać w danym CV obszary, które mogą mieć związek z realizowanym projektem, a następnie „przetworzyć” je na zbiór słów kluczowych.

To, co nie ma związku z projektem najlepiej odrzucić, aby zyskać miejsce na opisy, które są ważne dla prezentowanego projektu inwestycyjnego.

Zespół startupu powinien być opisany dynamicznie

W teaserze inwestycyjnym warto wprowadzić opisy dynamiczne, a nie statyczne. Chodzi o to, aby zespół startupu przedstawić poprzez krótkie opisy jego osiągnięć.

Podawanie nazw stanowisk, tytułów czy ogólnych określeń branżowych, które przedstawiają doświadczenie danego członka zespołu, nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem.

Zamiast słowa „przedsiębiorca” warto napisać, dlaczego ktoś nim jest, co takiego zrobił, że można go za kogoś takiego uważać.

Może lepiej w takim przypadku na przykład napisać: „w ciągu pięciu lat stworzył firmę o przychodach…”, „stworzył w Polsce sieć sprzedaży, która…”, „w ciągu 4 lat jego firma przejęła 30% lokalnego rynku…”, „wprowadził z sukcesem na rynek nową usługę..” lub np. „od 10 lat prowadzi z firmę o stabilnych przychodach…”.

Zespół startupu – pokaż kompetencje i zalety

Osoby z dłuższym stażem w biznesie oczywiście zawsze znajdą coś w swoim życiorysie, co warto przedstawić w związku z projektem. Osoby, z krótkim stażem biznesowym, będą musiały znaleźć inne silne strony.

Zespół startupu, który nie ma za sobą długich lat doświadczeń w biznesie lub znaczących osiągnięć, może zawsze położyć akcent na jakieś szczególne doświadczenie czy osiągnięcia.

Zespół startupu z mniejszym bagażem doświadczeń, ale z większym apetytem na sukces i bardzo dobrym projektem ma dużo większą szansę na to aby odnieść sukces.

Doświadczonemu zespołowi, który nie na dobrego pomysłu i nie wie gdzie zmierza, trudno będzie realizować jakikolwiek projekt. Z drugiej strony, słaby zespół startupu pogrąży nawet najlepszy projekt…

Pokaż, że zespół startupu stanowi całość

Teaser inwestycyjny musi pokazać, że zespół startupu stanowi logiczną i unikalną całość z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia.

Z przedstawionych w teaserze informacji powinno jasno wynikać, co do projektu wnosi każdy z poszczególnych członków zespołu i za co będzie w projekcie odpowiadał.

Wszystkie ważne dla rozwoju projektu inwestycyjnego obszary powinny być odpowiednio przypisane do członków zespołu. Inwestor Venture Capital szybko odkryje, kogo (jakich umiejętności) brakuje.

Dostosuj wielkość zespołu startupu do etapu rozwoju

Wielkość zespołu firmy powinna być dostosowana do etapu rozwoju projektu inwestycyjnego w momencie przedstawiania go inwestorowi VC.

Bardzo częstym błędem w przypadku projektów na wczesnym etapie rozwoju (seed czy wczesny startup), który pojawia się w materiałach inwestycyjnych, jest przedstawianie rozbudowanego zespołu firmy.

Zbyt duży zespół startupu to niepotrzebne obciążenie projektu (zwiększone zapotrzebowanie na kapitał), co od razu stawia projekt na gorszej pozycji startowej u inwestora Venture Capital.

W przypadku młodych projektów, które czeka przede wszystkim weryfikacja rynkowa produktu czy usługi i te, które nie wymagają znaczących inwestycji, kwestia docelowego kształtu zespołu startupu może zostać odłożona na później.

Przykładowo, zapotrzebowanie na stanowisko Dyrektora Finansowego zazwyczaj pojawia się dopiero wraz ze znaczącym rozwojem firmy. Na początku, obowiązki związane z finansami powinny leżeć w gestii prezesa spółki, ponieważ nie są one znaczące.

Wielkie nazwiska nie będą pracować dzień za dniem

Zdarza się, że założyciele zapraszają do zespołu startupu osoby znane i / lub o dużym doświadczeniu biznesowym.

Zazwyczaj, oczekuje się od nich bycia twarzą danego projektu. Najgorsze jest jednak to, iż są one zapraszane do zarządów spółek, a nie rad nadzorczych.

W mojej opinii ich miejsce to jednak przede wszystkim rada nadzorcza lub mniej formalna rola jako mentor czy doradca.

„Wielkie nazwiska” nie są gwarancją sukcesu projektu. Inwestor Venture Capital i tak będzie chciał się dowiedzieć, kto zajmie się codziennym biznesem.

Z drugiej strony, wielkie nazwiska przyciągają uwagę. Mogą one istotnie wpłynąć na decyzję inwestora VC dotyczącą zaproszenie przedsiębiorcy na pierwsze spotkanie.