Zespół startupu. Jak przedstawić inwestorowi VC?

Teaser inwestycyjny: pokaż, że ten zespół może wygrać! Blog. Private EquityConsulting. Mariusz Malec

Teaser inwestycyjny powinien przedstawiać zespół, który będzie realizował dany projekt. Teaser powinien wskazywać członków zespołu, ich obszary odpowiedzialności, kompetencje, a przede wszystkim akcentować to, iż ten zespół jest unikalny i stanowi dobrze dobraną całość.

Myślą przewodnią powinno być przedstawienie zespołu, który jest predysponowany do tego, aby wygrać.

Jeśli w firmie został ustanowiony plan motywacyjny oparty na opcjach i udziałach dla pracowników warto o tym również wspomnieć.

Na stronie Startowej znajdziesz listę ważniejszych tekstów z bloga. Podzieliłem ją dla ułatwienia na kategorie.

Może zainteresują Cię teksty z zakresu wyceny firmy albo negocjacji z inwestorem?

Polecam też Nazwa firmy. Jak wymyślić? Na co uważać? Przykłady.

Nazwa stanowiska w firmie musi być konkretna

Prezentując w teaserze inwestycyjnym nazwy stanowisk poszczególnych członków zespołu związanych z danym projektem, warto odejść od formalnego ujęcia.

Tytuły „Prezes Zarządu”, czy „Członek Zarządu” w przypadku startującego projektu czy niewielkiego zespołu z pewnością coś wyjaśniają, ale zazwyczaj są niewystarczające.

Warto dodać dodatkowe wyjaśnienie opisujące czym dana osoba się zajmuje lub będzie zajmować, np. „ds. Sprzedaży i Marketingu”, „ds. Reklamy Online” czy „ds. Budowy Sieci”.

Życiorysy muszą być krótkie

Teaser inwestycyjny to dokument, który ma od jednej do trzech stron, czyli tyle ile ma często rozbudowane CV doświadczonego menadżera. Taki życiorys musi być przedstawiony w teaserze inwestycyjnym co najwyżej w trzech lub czterech linijkach tekstu.

Z tego powodu najlepiej jest wyszukać w danym CV obszary, które mogą mieć związek z realizowanym projektem, a następnie „przetworzyć” je na zbiór słów kluczowych.

To, co nie ma związku z projektem najlepiej odrzucić, aby zyskać miejsce na opisy, które są ważne dla prezentowanego projektu inwestycyjnego.

Opisy muszą być dynamiczne, a nie statyczne

W teaserze inwestycyjnym warto wprowadzić opisy dynamiczne. Zamiast nazw stanowisk, tytułów czy ogólnych określeń branżowych, które są przedstawiają doświadczenie danego członka zespołu, warto podać krótkie opisy osiągnięć.

Zamiast słowa „przedsiębiorca” warto napisać, dlaczego ktoś nim jest, co takiego zrobił, że można go za kogoś takiego uważać.

Może lepiej w takim przypadku na przykład napisać: „w ciągu pięciu lat stworzył firmę o przychodach…”, „stworzył w Polsce sieć sprzedaży, która…”, „w ciągu 4 lat jego firma przejęła 30% lokalnego rynku…”, „wprowadził z sukcesem na rynek nową usługę..” lub np. „od 10 lat prowadzi z firmę o stabilnych przychodach…”.

Pokaż kompetencje i zalety zespołu

Osoby z dłuższym stażem w biznesie oczywiście zawsze znajdą coś w swoim życiorysie, co warto przedstawić w związku z projektem. Osoby, z krótkim stażem biznesowym, będą musiały znaleźć inne silne strony.

Chciałbym tu jednocześnie uspokoić założycieli, którzy nie mają za sobą długich lat doświadczeń w biznesie lub znaczących osiągnięć, że ich brak nie dyskwalifikuje projektu i zespołu.

To nie jest element decydujący, choć bardzo ważny dla wielu inwestorów Venture Capital.

Doświadczonemu zespołowi, który nie na dobrego pomysłu i nie wie gdzie zmierza, trudno będzie realizować jakikolwiek projekt.

Zespół z mniejszym bagażem doświadczeń, ale z większym apetytem na sukces i bardzo dobrym projektem ma dużo większą szansę na to aby odnieść sukces.

Oczywiście, warto mieć świadomość, że słaby zespół pogrąży nawet najlepszy projekt…

Pokaż, że zespół stanowi całość

Teaser inwestycyjny musi pokazać, że zespół stanowi logiczną i unikalną całość z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia.

Z przedstawionych w teaserze informacji powinno jasno wynikać, co do projektu wnosi każdy z poszczególnych członków zespołu i za co będzie w projekcie odpowiadał.

Wszystkie ważne dla rozwoju projektu inwestycyjnego obszary powinny być odpowiednio przypisane do członków zespołu. Inwestor Venture Capital szybko odkryje, kogo (jakich umiejętności) brakuje.

Dostosuj wielkość zespołu do etapu rozwoju firmy

Wielkość zespołu powinna być dostosowana do etapu rozwoju projektu inwestycyjnego w momencie przedstawiania go inwestorowi VC.

Bardzo częstym błędem w przypadku projektów na wczesnym etapie rozwoju (seed czy wczesny startup), który pojawia się w dokumentach inwestycyjnych, jest przedstawianie rozbudowanego zespołu.

Zbyt duży zespół to niepotrzebne obciążenie projektu (zwiększone zapotrzebowanie na kapitał), co od razu stawia projekt na gorszej pozycji startowej u inwestora Venture Capital.

W przypadku młodych projektów, które czeka przede wszystkim weryfikacja rynkowa produktu czy usługi i te, które nie wymagają znaczących inwestycji, kwestia docelowego kształtu zespołu może zostać odłożona na później.

Przykładowo, zapotrzebowanie na stanowisko Dyrektora Finansowego zazwyczaj pojawia się dopiero wraz ze znaczącym rozwojem firmy. Na początku, obowiązki związane z finansami powinny leżeć w gestii prezesa spółki, ponieważ nie ma ich wiele.

Wielkie nazwiska nie będą pracować dzień za dniem

Zdarza się, że przedsiębiorcy zapraszają do swojego przedsięwzięcia osoby znane i / lub o dużym doświadczeniu biznesowym.

Zazwyczaj, oczekuje się od nich bycia twarzą danego projektu inwestycyjnego. Najgorsze jest jednak to, iż są one zapraszane do zarządów spółek, a nie rad nadzorczych.

Wielkie nazwiska nie są gwarancją sukcesu projektu. Ich miejsce jest jednak przede wszystkim w radzie nadzorczej lub jako mentorów. Inwestor Venture Capital i tak będzie chciał się dowiedzieć, kto zajmie się codziennym biznesem.

Warto jednak wziąć pod uwagę, iż wielkie nazwiska przyciągają jednak uwagę i mogą istotnie wpłynąć na decyzję inwestora VC dotyczącą zaproszenie przedsiębiorcy na pierwsze spotkanie.