Uproszczony biznesplan. Kiedy najlepiej stosować?

Uproszczony biznesplan ma inne funkcje niż klasyczny, pełny biznes plan. Ze względu na ogólny charakter grono odbiorców tego materiału może być bardzo szerokie. Doskonale przyda się wtedy, gdy niewskazane jest przekazywanie pełnych i szczegółowych informacji o firmie i jej otoczeniu.

Na stronie Startowej umieściłem listę ważniejszych tekstów z bloga. Znajdziesz tam między innymi teksty z zakresu pozyskiwania kapitału, wyceny firmy oraz sprzedaży firmy.

Bardzo szerokie opracowanie na temat biznesplanu to Biznes plan firmy i startupu. Co to jest? Jak napisać?

Tej tematyce poświęciłem inne teksty, a w tym między innymi:

Definicja biznesplanu

Zanim przejdę wyjaśnienia czym jest uproszczony biznesplan, krótko przedstawię definicję biznesplanu.

Biznes plan to plan rozwoju biznesowego firmy, który przedstawia się w formie opisowej oraz numerycznej.

Powinien on zawierać głównie informacje przedstawiające firmę czy projekt, jej produkty, usługi czy oferowane rozwiązanie, pozostające w dyspozycji zasoby, a także rynek docelowy i konkurencję. Dodatkowo, powinny się w nim znaleźć konkretne cele biznesowe wraz ze sposobem ich realizacji wraz prognozami finansowymi.

Tradycyjnie, biznes plan to materiał, który liczy kilkadziesiąt stron.

Natomiast, uproszczony biznesplan to materiał, którego objętość to zazwyczaj klika czy kilkanaście stron. Czasem Może to być dwadzieścia klika stron.

Kiedy się przyda uproszczony biznesplan?

Uproszczony biznesplan to materiał, który wykorzystuje się między innymi w następujących sytuacjach:

  • aktualizacja informacji o firmie czy projekcie,
  • informacja dla parterów czy kontrahentów firmy,
  • informacja wewnętrzna firmy,
  • poszukiwanie finansowania lub sprzedaż firmy lub jej części.

Poniżej odniosę się do każdej z wymienionych sytuacji.

Aktualizacja informacji o firmie

Jedna z najczęstszych funkcji uproszczonego biznesplanu to aktualizacja informacji przedstawionych wcześniej w pełnym biznes planie. Taki uproszczony materiał przedstawia się w banku czy w innej instytucji finansującej firmę.

Jego rola polega przede wszystkim na dostarczeniu odbiorcy informacji o zmianach w sytuacji biznesowej firmy. Do takiego plany dołączane są zazwyczaj prognozy finansowe na kolejne okresy wraz z ewentualnymi korektami.

Informacja dla parterów i kontrahentów firmy

Uproszczony biznesplan wykorzystuje się również wtedy, gdy firma stosuje się szeroką politykę informacyjną względem głównych partnerów biznesowych czy kluczowych kontrahentów (zarówno klientów, jak dostawców).

Przekazywane w takim materiale informacje mają zazwyczaj charakter bardzo ogólny.

Uproszczony biznesplan jako informacja wewnętrzna firmy

Uproszczony plan rozwoju stosuje się też jako materiał wewnętrzny, który przede wszystkim pełni rolę informacyjną. Przykładowo, dzięki biznesplanowi w tej formie właściciele firmy mogą się dowiedzieć jaki jest stan firmy zarządzanej przez grupę menadżerów oraz jakie są ich cele do osiągnięcia w najbliższej przyszłości.

Ten materiał przedstawia się też na posiedzeniach rady nadzorczej w spółce kapitałowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna).

Pozyskiwanie finansowania lub sprzedaż firmy

W pozyskiwaniu finansowania, biznes plan wykorzystuje się dopiero po wstępnym zapoznaniu się inwestora z projektem. Zazwyczaj, ma to miejsce najwcześniej po pierwszym spotkaniu. Zazwyczaj nie ma sensu przesyłania biznes planu na wczesnym etapie kontaktów z inwestorem.

Główny materiał inwestycyjny wykorzystywany w pozyskiwaniu kapitału to przede wszystkim teaser inwestycyjny, pitch deck (prezentacja inwestycyjna) i model finansowy.

O specyfice pozyskiwania finansowania pisałem w wielu tekstach, z których polecam przede wszystkim Teaser inwestycyjny. Co to jest? Jak napisać? Przewodnik.

Gdy firma, poszukująca finansowania już działa na rynku od dłuższego czasu, w niektórych przypadkach może zastosować uproszczony biznesplan już podczas pierwszych kontaktów z inwestorem.

W mojej opinii, powinno to mieć miejsce wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach. Przykładowo, taki uproszczony biznesplan można przedstawić inwestorowi, który zna firmę ze względu na wcześniejsze kontakty.

Biznes plan uproszczony można wykorzystać jako materiał informacyjny podczas negocjacji dotyczących sprzedaży firmy czy pakietu udziałów zanim rozpocznie się etap due diligence.

W mojej opinii, wykorzystywanie uproszczonego biznes planu powinno mieć miejsce w naprawdę wyjątkowych sytuacjach.