Trzy elementy dobrego projektu inwestycyjnego

Bardzo często spotykam się z przedsiębiorcami, którzy twierdzą, że ich projekt podoba się inwestorom, ale jednak żaden z inwestorów nie zainteresował się ich projektem na poważnie. Przyczyn takiego zachowania inwestorów może być kilka, a w tym przede wszystkim:

  • projekt nie jest interesujący dla inwestora ze względu na niski potencjał wzrostu takiego projektu,
  • warunki wejścia kapitałowego przedstawione przez przedsiębiorcę nie są atrakcyjne dla inwestora,
  • inwestor nie zrozumiał projektu, co oznacza słabe przygotowanie przedsiębiorcy do rozmów z inwestorem.

Dla przedsiębiorcy są to najważniejsze przyczyny odrzucenia projektu i to one stanowią o atrakcyjności projektu dla inwestora Venture Capital.

Inne przyczyny odrzucenia projektów przez inwestorów związane są ze specyfiką danego inwestora, czyli między innymi:

  • wielkość przeprowadzanych inwestycji przez inwestora (stosowanie minimalnej lub maksymalnej kwoty inwestycji),
  • zainteresowanie inwestora konkretnymi branżami czy modelami biznesowymi,
  • zainteresowanie inwestora konkretnymi fazami rozwoju firmy (seed, startup, ekspansja),
  • zainteresowanie inwestora pewnymi typami inwestycji (np. tylko projekty o silnym innowacyjnym charakterze).

Potencjał projektu

Z punktu widzenia inwestora, najważniejszym powodem odrzucenia projektu jest brak zainteresowania inwestora ze względu na niski potencjał projektu. Jeśli projekt zostanie odrzucony ze względu na tę przyczynę to pozostałe przyczyny nie mają już znaczenia. Atrakcyjne warunki inwestycji dla inwestora i bardzo dobre przedstawienie projektu przez przedsiębiorcę nic w takim przypadku nie pomogą.

Potencjał projektu to wynik analizy założeń dotyczących poszczególnych elementów projektu, którymi między innymi są:

Teoretycznie, projekt z niskim potencjałem nie ma szans pozyskania finansowania. Niski potencjał projektu odzwierciedla słabość założeń dotyczących poszczególnych elementów oraz wzajemnych powiązań pomiędzy tymi elementami.

Słabość tych założeń jest najczęściej „odkrywana” podczas rozmów z potencjalnymi inwestorami, doradcami czy innymi przedsiębiorcami.

Przedsiębiorca w takim przypadku powinien dokonać zmian w zakresie założeń przyjętych w projekcie.

Przykładowo, zmiany w sposobie dystrybucji produktu czy usługi mogą spowodować, iż wzrośnie prawdopodobieństwo zwiększenia udziału w rynku docelowym w pierwszym roku działalności firmy.

Innym przykładem może być zmiana niektórych cech produktu czy usługi, co może wpłynąć na stworzenie wyraźniejszej przewagi rynkowej nad konkurencją.

Czy projekt o niskim potencjale rozwoju ma szanse pozyskać finansowanie? Na rynku inwestycji funkcjonuje wielu inwestorów, różniących się od siebie doświadczeniem.

Nie można wykluczyć że znajdzie się ktoś, kto będzie zainteresowany przeprowadzeniem inwestycji. (więcej w Mądre pieniądze, czyli smart money w startupie).

Czy projekt o dużym potencjale będzie miał zawsze szansę, aby pozyskać finansowanie? Niestety, nie.

Duży potencjał projektu to warunek konieczny, aby pozyskać finansowanie, ale jednak niewystarczający. Równie ważne będą warunki wejścia kapitałowego oraz przygotowanie przedsiębiorcy do procesu pozyskania inwestora.

Warunki wejścia kapitałowego, czyli oferta dla inwestora

Z punktu widzenia inwestora Venture Capital znaczący potencjał projektu to niewystarczająca zachęta, aby zainwestować w projekt. Inwestor będzie chciał przede wszystkim wiedzieć jaka jest, w szerokim ujęciu, cena jego wejścia do spółki.

Taka „oferta cenowa” będzie odzwierciedlona w warunkach wejścia kapitałowego, odnoszących się między innymi do następujących kwestii:

Na najwcześniejszym etapie rozmów przedsiębiorcy z inwestorem bardzo często pojawia się kwestia wyceny firmy (w mojej opinii przekazywanie konkretnej kwoty w materiałach nie jest to zgodne z interesem przedsiębiorcy) oraz wielkość poszukiwanej kwoty finansowania.

Te dwie podstawowe kwestie umożliwiają inwestorowi dokonanie pierwszej oceny opłacalności wejścia kapitałowego) w spółkę. Na późniejszych etapach analiz i negocjacji ocenie podlegają pozostałe kwestie.

Jeśli kalkulacja oczekiwanego zwrotu z zainwestowanego kapitału, przeprowadzana przez inwestora VC, wypadnie negatywnie to inwestor będzie miał do wyboru dwie ścieżki postępowania.

Pierwsza ścieżka to rozpoczęcie negocjacji z przedsiębiorcą w celu zmiany warunków wejścia kapitałowego.

Druga ścieżka to rezygnacja inwestora z dalszych rozmów, co ma miejsce, gdy przedsiębiorca i inwestor reprezentują skrajne oceny dotyczące warunków wejścia kapitałowego i późniejszej współpracy.

Czy projekt o średnim potencjale wzrostu będzie miał mniejsze szanse w zakresie pozyskania inwestora niż projekt o dużym potencjale biorąc pod uwagę warunki przeprowadzenia inwestycji?

Teoretycznie, ryzyko inwestycyjne zawsze będzie mniejsze w przypadku inwestycji w projekt o dużym potencjale i taki projekt będzie przez inwestora preferowany.

Może wystąpić jednak sytuacja, gdy poziom potencjału projektu będzie na poziomie średnim, ale nadal akceptowanym przez inwestora. Gdy w takim przypadku warunki inwestycji będą bardzo korzystne z punktu widzenia inwestora to jest bardzo prawdopodobne, iż dojdzie do transakcji.

Dokumentacja i sposób zaprezentowania projektu

Prezentacja projektu może w istotny sposób wpłynąć na dotarcie do inwestora, możliwość przedstawienia projektu, przeprowadzenia due diligence oraz wybór projektu przez inwestora.

Bez dobrze przygotowanego teasera inwestycyjnego dotarcie do szerokiego grona inwestorów może być utrudnione. Brak poprawnie przygotowanej prezentacji może spowodować niepełne przedstawienie projektu na spotkaniu z inwestorem co może go zniechęcić do zapoznania się z pozostałymi informacjami.

Bez szczegółowego modelu finansowego przedstawienie inwestorowi założeń modelu biznesowego oraz prognoz finansowych nie będzie możliwe.

Słabe przygotowanie przedsiębiorcy może zniechęcić inwestora do całego procesu inwestycyjnego i spowodować jego koncentrację na lepiej przygotowanych projektach. Może to, w najlepszym razie, spowodować spowolnienie i skomplikowanie procesu pozyskania finansowania.

Czy nieprzygotowanie przedsiębiorcy będzie oznaczać brak możliwości pozyskania inwestora? Z całą pewnością – nie.

W takiej sytuacji bardzo dużo będzie zależeć od inwestora Venture Capital, który musiałby wykonać dodatkową pracę, aby zrozumieć podstawy projektu. Inwestor będzie musiał podjąć decyzję czy zaryzykować czas i zasoby w celu oszacowania potencjału projektu.

Jeśli analiza nie będzie prowadzić do zadowalających konkluzji czas poświęcony na długie rozmowy z przedsiębiorcą i analizy rynkowe, aby dokonać tylko wstępnego oszacowania wartości projektu będzie musiał uznać za czas stracony.

Czy doskonałe przedstawienie firmy może mieć istotny wpływ na pozyskanie inwestora?

Jeśli projekt ma niski potencjał rozwoju to prawdopodobnie nawet doskonale przygotowana dokumentacja nie pomoże. Jednak z całą pewnością, projekt z dużym potencjałem, ale ze słabymi materiałami inwestycyjnymi może przegrać z projektem ze znacząco mniejszym potencjałem, ale z dobrą dokumentacją.

Mogą Cię również zainteresować...