Tagged: umowa inwestycyjna

Liquidation preference w umowie inwestycyjnej

Klauzula liquidation preference dotyczy sposobu podziału środków pochodzących ze sprzedaży firmy pomiędzy inwestorem a założycielem czy założycielami.  Przedsiębiorca, który usłyszy od inwestora Venture Capital, że projekt...

Umowa o zachowaniu poufności (NDA)

Umowa o zachowaniu poufności (z ang. NDA, czyli “non-disclosure agreement” lub CA, czyli “confidentiality agreement”) to umowa, która reguluje kwestie informacji poufnych. Umowa o zachowaniu...