Tagged: teaser

Misja firmy – czy konieczna?

Misja firmy powinna opisać w sposób zwięzły istotę funkcjonowania firmy, a przede wszystkim cel, do jakiego dąży i jakie zaspokaja potrzeby klientów. W teorii, misja...

Prognozy finansowe w teaserze inwestycyjnym

Każdy teaser inwestycyjny powinien zawierać wybrane dane finansowe, zarówno historyczne, jak i prognozy finansowe, a także parametry niefinansowe (czynniki wzrostu). Taka bardzo skondensowana prezentacja finansowa...

5 podstawowych form biznes planu

Definicja biznes planu w polskiej Wikipedii pochodzi chyba z początku lat dziewięćdziesiątych. Wikipedia po angielsku, jak to jest zazwyczaj, ma lepszy opis. Najkrócej można powiedzieć, że...