Tagged: materiały dla inwestora

Misja firmy – czy konieczna?

Misja firmy powinna opisać w sposób zwięzły istotę funkcjonowania firmy, a przede wszystkim cel, do jakiego dąży i jakie zaspokaja potrzeby klientów. W teorii, misja...