lista funduszy

Lista funduszy VC (POIG 3.1.). Mariusz Malec. PEC

POIG 3.1. PARP – lista funduszy Venture Capital

Od początku 2014 roku ruszyło 31 nowych funduszy Venture Capital (określanych często jako „inkubatory”), które dysponują środkami unijnymi z przeznaczeniem na inwestycje w innowacyjne projekty biznesowe....