inwestycja w startup

Jak napisać (stworzyć) biznes plan krok po kroku

Napisanie biznesplanu zależy przede wszystkim od umiejętności, wiedzy, którą posiada właściciel firmy czy pomysłodawca. W napisaniu biznesplanu lub jego głównych części może pomóc wykwalifikowany doradca....

Załączniki do biznes planu. Rodzaje. Przykłady.

Załączniki do biznes planu nie są warunkiem koniecznym poprawnego biznes planu. Decyzja dotycząca celowości dołączenia konkretnych załączników do biznes planu zależy od specyfiki projektu oraz...

Co to jest skalowanie biznesu (skalowalność)?

Skalowanie biznesu to zwiększanie przychodów ze sprzedaży firmy, który wykorzystuje efekt dźwigni operacyjnej, czyli, w uproszczeniu, bez zwiększania podstawowych kosztów operacyjnych (głównie kosztów stałych). Poniżej...