Tagged: inwestor

Wykup inwestora (FUNDUSZU) Venture Capital

Podczas negocjacji zapisów term-sheet (listu intencyjnego) czy umowy inwestycyjnej, iż przedsiębiorcy pytają o możliwość wykupu inwestora (funduszu Venture Capital). Najczęściej ma to miejsce podczas analizy...

POIG 3.1. PARP – lista funduszy VC

Od początku 2014 roku ruszyło 31 nowych funduszy Venture Capital (określanych często jako „inkubatory”), które dysponują środkami unijnymi z przeznaczeniem na inwestycje w innowacyjne projekty biznesowe....

Koszt inwestora Venture Capital

Inwestor Venture Capital oczekuje wysokiego zwrotu z kapitału ze względu na wysokie ryzyko upadku startupów. Każdy założyciel powinien dokonać oceny czy koszt pozyskania inwestora przewyższa...

Czy jest Ci na pewno potrzebny fundusz Venture Capital? PEC Mariusz Malec

Fundusz Venture Capital – wady

Poniżej przedstawiłem kilka problemów dotyczących współpracy założyciela z partnerem, jakim jest fundusz Venture Capital. Oczywiście, nie zawsze one wystąpią. Niektórzy założyciele po inwestycji przypominają sobie o...

Konflikt funduszu VC z założycielem

Współpraca pomiędzy funduszem Venture Capital a założycielem to współpraca pomiędzy dwoma partnerami biznesowymi. Takie partnerstwo, jak każda inna forma współdziałania, nie jest wolne od konfliktów....