Tagged: drag along

Drag along (prawo przyciągnięcia) w umowie inwestycyjnej. Mariusz Malec. PEC

Drag along w umowie inwestycyjnej

Drag along daje wspólnikowi prawo żądania od pozostałych wspólników przyłączenia się  do  realizowanej przez niego transakcji sprzedaży udziałów w spółce. Klauzulę drag along określa się...

Liquidation preference w umowie inwestycyjnej. Mariusz Malec

Liquidation preference w umowie inwestycyjnej

Klauzula liquidation preference dotyczy sposobu podziału środków pochodzących ze sprzedaży firmy pomiędzy inwestorem a założycielem czy założycielami.  Przedsiębiorca, który usłyszy od inwestora Venture Capital, że projekt...