Tagged: bridge alfa

Blog, PEC Mariusz Malec

Wycena zgłoszenia patentowego

Wycena zgłoszenia patentowego to wycena przyszłego prawa wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze danego kraju z uwzględnieniem ryzyka, związanego...