Rundy finansowe ograniczają ryzyko inwestycyjne

Rundy finansowe to ograniczenie ryzyka inwestycyjnego. Blog. Private Equity Consulting. Mariusz Malec

Podstawowym celem finansowania w rundach jest ograniczenie ryzyka inwestycji związanego z możliwością niepowodzenia, które w przypadku inwestycji nowe projekty jest wysokie.

Finansowanie w rundach jest więc ściśle powiązane z etapami rozwoju danego przedsiębiorstwa i ograniczaniem ryzyka inwestycyjnego. W praktyce oznacza to, iż kolejne rundy następują najczęściej po osiągnięciu przez firmę założonych celów, czyli wraz ze zmniejszeniem się szans niepowodzenia.

Rundy inwestycyjne mogą mieć charakter finansowania wynikającego z umów inwestycyjnych bądź też finansowania negocjowanego. Oba te podejścia mają swoje wady i zalety.

W pierwszym przypadku do kolejnych rund finansowania dochodzi według z góry ustalonej ścieżki, czyli po osiągnięciu przez przedsiębiorstwo ściśle określonych celów operacyjnych, finansowych i strategicznych, które były zawarte w umowie inwestycyjnej (określanych często jako kamienie milowe).

Pozorną zaletą tego podejścia jest to, iż projektodawca ma pewność co do warunków finansowania, czyli jego wielkości, poziomu “rozwodnienia” jego udziałów, terminu itp.

W praktyce cele biznesowe, które zostały zawarte w umowach inwestycyjnych, rozmijają się z rzeczywistością biznesową danego przedsięwzięcia i stają się nieaktualne (np. przesunięcia w harmonogramie, zmiany w zakresie produktu czy usługi, zmiany w otoczeniu rynkowym).

W rezultacie przedsiębiorca i fundusz muszą uzgodnić zaktualizowane cele i, zazwyczaj, inne warunki biznesowe.

Najczęściej rundy finansowania są negocjowane na bieżąco równolegle do kolejnych etapów w rozwoju firmy.

Przedsiębiorca i inwestor negocjują warunki kolejnej rundy w zależności od bieżącej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

Negocjacje kolejnej rundy finansowania to de facto negocjacje nowego planu operacyjno-finansowego, zmian w sposobie zarządzania, a także okazja do przeprowadzenia zmian w umowie inwestycyjnej czy umowie spółki w zakresie praw i obowiązków stron.

Słabością tego podejścia jest to, iż przedłużające się negocjacje mogą negatywnie wpływać na sprawy bieżące firmy. W praktyce to podejście jest stosowane najczęściej.

W związku z tym, iż rundy finansowania są związane z kolejnymi fazami rozwoju przedsiębiorstwa, mogą być one realizowane przez różnych inwestorów.

Etap zasiewu (seed) czy startup wymaga bowiem od inwestora VC innych umiejętności niż faza ekspansji.

Pozytywna weryfikacja i zakończenie fazy startupu powoduje konieczność kolejnej rundy finansowania, której wartość jest zazwyczaj znacząco wyższa niż wartość wszystkich rund wcześniejszych.

Towarzyszy temu również znaczący spadek ryzyka upadłości przedsiębiorstwa, czyli także ryzyka inwestycyjnego. Ze względu na to, iż wymaga to również innego zestawu umiejętności ze strony inwestora finansowanie może być zapewnione przez nowego inwestora.

Kolejna runda finansowania może się łączyć z wykupem udziałów pierwszego inwestora VC przez nowego. W przypadku powodzenia danego projektu inwestycyjnego pierwotny inwestor zazwyczaj uzyskuje wysoki zwrot z inwestycji (trzeba jednak pamiętać o wysokim ryzyku, które podjął dokonując pierwszych rund finansowania). O ścieżkach wyjścia pisałem w kilku tekstach – na początek proponuję Wyjście z inwestycji Venture Capital z zyskiem nie jest łatwe.

Kolejne rundy inwestycyjne prawie zawsze prowadzą do “rozwodnienia” udziałów przedsiębiorcy. Jednak bardzo często kolejne finansowanie jest dokonywane wg wyższej wyceny przedsiębiorstwa niż poprzednia runda. Wartość firmy może być oparta na algorytmie zawartym w umowie inwestycyjnej lub term-sheet jest wynikiem negocjacji przedsiębiorcy z inwestorem.

W drugim przypadku decydują kwestie czysto rynkowe – przedsiębiorca zawsze będzie dążyć do jak najwyższej wyceny firmy, a inwestor – do jak najniższej. Pomimo tych rozbieżności, powinni mieć świadomość, że bez dodatkowej rundy finansowej firma nie będzie mogła się rozwijać.

Więcej o finansowaniu w rundach  pisałem w innych tekstach. Możesz je znaleźć na stronie Startowej.

Mogą Cię również zainteresować...