Rozmowa konferencyjna video online (Skype) z inwestorem

Rozmowa konferencyjna z inwestorem to często wykorzystywany kanał komunikacji inwestorów z właścicielami firm w ramach procesu pozyskania inwestora (inwestycji w firmę). Jako narzędzia stosuje się różne rozwiązania technologiczne, ale chyba nadal najczęściej rozmowa konferencyjna online prowadzona jest przez Skype (video-konferencja).

Na stronie Startowej zamieściłem listę najważniejszych tekstów z bloga. Znajdziesz tam między innymi teksty z zakresu finansowania startupu, wyceny firmy czy inwestycji w startup.

Może zainteresują Cię następujące teksty:

Rozmowa video (Skype) z inwestorem

Rozmowa konferencyjna z inwestorem, określana popularnie jako Skype z inwestorem czy Skype z funduszem, jest wykorzystywana przez inwestorów właściwie na każdym etapie procesu pozyskiwania kapitału.

Szczególnie dotyczy to inwestorów formalnych, czyli funduszy Venture Capital czy Private Equity.

Proces inwestycyjny, w którym biorą udział inwestorzy nieformalni, czyli anioły biznesu, charakteryzuje się bardziej elastycznym podejściem. Oznacza to, że kontakty mogą przybrać praktycznie każdą formę.

Niczym niezwykłym jest spotkanie anioła biznesu z założycielem przykładowo przy lunchu, kawie czy przy piwie. Częste są rozmowy przez telefon, telekonferencje przez Skype czy Messenger.

Proces selekcji projektów przez fundusze i innych inwestorów opisałem szeroko w Teaser inwestycyjny. Co to jest? Jak napisać? Przewodnik.

Rozmowa konferencyjna wyjaśniająca informacje z teasera

Pierwszym etapem w procesie kontaktów z inwestorem jest wysyłka teasera inwestycyjnego.

Po otrzymaniu teasera inwestycyjnego, przedstawiciel funduszu VC (najczęściej analityk finansowy) dokonuje wstępnej selekcji. Innymi słowy, po pobieżnym zapoznaniu się z przesłaną informacją podejmuje on decyzję o odrzuceniu projektu lub zaproszeniu założyciela na spotkanie.

Czasem, analityk funduszu wybiera ścieżkę pośrednią i prosi o rozmowę telefoniczną czy rozmowę konferencyjną video przez Skype.

Taka rozmowa z założycielem startupu ma przybliżyć projekt, a w konsekwencji ułatwić decyzję o organizacji spotkania z szerszym gronem przedstawicieli funduszu.

W niektórych sytuacjach, analityk finansowy przesyła zestaw głównych pytań czy kwestii do omówienia podczas rozmowy.

Omawiana przeze mnie rozmowa konferencyjna z funduszem ma charakter dość nieformalny. Zazwyczaj podczas takiej rozmowy nie wykorzystuje się prezentacji inwestorskiej (pitch deck).

Skype z funduszem jako pierwsze spotkanie

Jak wspominałem powyżej, po przesłaniu teasera inwestycyjnego, fundusz podejmuje decyzję dotyczącą kontynuowania wstępnej analizy projektu (startupu) przez fundusz.

W przypadku zainteresowania funduszu projektem organizuje się pierwsze spotkanie z inwestorem. Najczęściej, do takiego spotkania dochodzi w siedzibie funduszu.

Zdarza się jednak, iż fundusz organizuje takie spotkanie jako rozmowę konferencyjną online przez Skype czy inne narzędzie do komunikacji video przez internet.

Powodem może być napięty terminarz po stronie funduszu czy założyciela firmy. Inne powody to na przykład duża odległość pomiędzy siedzibą funduszu a siedzibą firmy czy miejscem funkcjonowania założyciela.

W mojej opinii, pierwsze spotkanie w formie rozmowy konferencyjnej online (Skype z funduszem) jest trudniejsze dla założycieli niż spotkanie w siedzibie funduszu.

Chodzi przede wszystkim o brak bezpośredniego kontaktu wzrokowego, ale także o częste problemy technologiczne.

Drugie spotkanie jako rozmowa video z inwestorem

Po zakończeniu pierwszego spotkania, fundusz VC musi podjąć decyzję o kontynuowaniu zapoznawania się z projektem lub też odrzuceniu projektu na tym etapie.

Jeśli ocena projektu wypadnie pozytywnie to dochodzi do drugiego spotkania z przedstawicielami funduszu.

Celem takiego spotkania jest omówienie bardziej szczegółowych kwestii. Często takie drugie spotkanie odbywane jest poprzez rozmowę telefoniczną czy rozmowę konferencyjną przez Skype.

Przykładowo, podczas taka rozmowa video obejmuje omówienie założeń do modelu finansowego projektu.