Przykładowy biznes plan. Kiedy się przyda?

Przedsiębiorcy pracujący nad stworzeniem biznesplanu korzystają z różnych form wsparcia. Przykładowy biznes plan to chyba najczęściej wykorzystywane narzędzie. Jednak nie zawsze przyniesie on oczekiwane rezultaty.

Poniżej omówię zalety i wady tworzenia biznesplanu w oparciu o przykładowy biznes plan przez właścicieli firm i pomysłodawców (założycieli startupów).

Na stronie Startowej zamieściłem listę ważniejszych tekstów z bloga. Znajdziesz tam teksty między innymi z zakresu finansowania startupu i firmy, a także wyceny i sprzedaży firmy.

Temat biznesplanów przedstawiłem w szerokim opracowaniu Biznes plan firmy i startupu. Co to jest? Jak napisać?

Tej tematyce poświęciłem inne teksty, a w tym między innymi:

Biznes plan – co to jest?

Zanim omówię rolę narzędzia jakim jest przykładowy biznes plan, przedstawię ogólną definicję biznesplanu oraz omówię krótko jego najważniejsze cechy.

Biznes plan to plan rozwoju biznesowego firmy, który jest przedstawiony w formie opisowej i numerycznej.

W tym materialne powinny się znaleźć przede wszystkim informacje przedstawiające firmę oraz jej produkty, usługi czy oferowane rozwiązanie, a także rynek docelowy i konkurencję. Dodatkowo, powinny się w nim znaleźć jasno zidentyfikowane cele biznesowe firmy wraz ze sposobem ich realizacji, również jako prognozy finansowe.

Biznes plan wykorzystuje się przede wszystkim w procesie pozyskania finansowania. Wykorzystuje się go również jako materiał wewnętrzny w firmie, który pełni najczęściej rolę informacyjną.

Przykładowo, dzięki niemu właściciele firmy czy rada nadzorcza w spółce kapitałowej (spółka z o.o. czy spółka akcyjna) mogą się dowiedzieć jaki jest stan firmy, zarządzanej przez grupę menadżerów, oraz jakie są ich cele do osiągnięcia w najbliższej przyszłości.

Przykładowy biznes plan to źródło wiedzy

Przykładowy biznes plan pomaga zrozumieć osobie niezorientowanej czym w ogóle jest ten materiał inwestycyjny. Dzięki niemu, właściciel firmy może się dowiedzieć, jaka powinna być zawartość biznes planu, zakres poszczególnych sekcji oraz w jaki sposób opisać daną sekcję tego materiału.

Innymi słowy, według mnie, wykorzystanie przykładowego biznes planu ma sens, ponieważ prawie zawsze jest to źródło wiedzy.

Biznes plan musi być dostosowany do firmy czy projektu

Nie istnieje jeden format biznesplanu. Różnią się one pomiędzy sobą ze względu na branżę i specyfikę firmy (projektu) oraz cel i odbiorcę biznes planu. Z tego punktu widzenia, dla wielu przedsięwzięć biznesowych, stworzenie biznes planu na bazie formatu i treści z przykładowego biznes planu nie ma większego sensu.

Specyfika projektu czy firmy

Przykładowy biznes plan to materiał dostosowany do specyfiki konkretnej firmy i jej otoczenia rynkowego. Z tego powodu, tworząc biznes, plan należy brać pod uwagę, że każdy projekt czy firma są inne. Ma to miejsce nawet wtedy, gdy firmy działają w tej samej branży.

Wynika to z tego, że niewiele jest firm, które posiadają identyczne produkty, sposoby docierania do klientów i ich pozyskiwania, zasoby materialne, niematerialne i osobowe.

Przykładowo, dwie firmy mogą działać w tej samej branży. Obie mogą dystrybuować podobne produkty, ale jedna z nich może działać wyłącznie jako firma handlowa, a druga – produkcyjno-handlowa. Jedna z tych firm może sprzedawać tylko poprzez platformę internetową, a druga dodatkowo poprzez sieć tradycyjnych sklepów partnerskich.

Jeśli przykładowy biznes plan dotyczy innej branży oraz profilu to różnice pomiędzy firmami są jeszcze większe.

W takiej sytuacji przykładowy biznes plan może sugerować zbędną sekcję czy zaakcentowanie innego obszaru niż to wynika ze specyfiki firmy.

Dostosowanie do celu lub adresata biznesplanu

Przykładowy biznes plan to materiał dostosowany do konkretnego celu biznes planu i jego adresata. Warto wziąć pod uwagę, że cele tworzonego biznesplanu i jego adresaci mogą być zupełnie inni.

Główne cele biznes planu można ogólnie przedstawić jako:

  • pozyskiwanie finansowania,
  • realizacja funkcji informacyjnych, planistycznych i innych przez osoby związane z firmą.

Do kluczowych odbiorców (adresatów) biznes planów zalicza się przede wszystkim:

  • inwestorów (np. anioły biznesu i fundusze),
  • banki,
  • podmioty zajmujące się przyznawaniem dotacji unijnych.

Każdy biznes plan powinien uwzględniać różnice, wynikające zarówno z odmiennych celów, jak i typów odbiorców.

Przykładowo, inne oczekiwania mają inwestorzy, a inne osoby związane ze firmą, czyli właściciele firmy czy rada nadzorcza. Ta druga grupa oczekuje przede wszystkim informacji od zarządzających firmą menedżerów o obecnym stanie firmy i założeniach dotyczących rozwoju w najbliższym okresie.

Biznes plany powinny się różnić pomiędzy sobą również z punktu widzenia odbiorcy tego materiału. Format i zawartość biznesplanu dla inwestora będzie inny niż materiału inwestycyjnego dla banku.

Kiedy przykładowy biznes plan się sprawdzi?

Biorąc pod uwagę kwestie, które powyżej przedstawiłem, przykładowy biznes plan sprawdzi się wtedy, gdy dotyczyć będzie projektu z tej samej branży, o podobnej specyfice oraz kierowanego do tego samego typu odbiorcy (adresata).