Profesjonalny biznes plan. Jak go przygotować?

Wiele osób zadaje sobie pytanie co jest profesjonalny biznes plan oraz jak go przygotować. Właściciele firm i pomysłodawcy chcą też wiedzieć czy taki plan rozwoju musi być zawsze przygotowany przy wsparciu profesjonalisty.

Według mnie, profesjonalny biznes plan to plan rozwoju, który rzetelnie odnosi się do wszystkich kluczowych kwestii dotyczących danej firmy (projektu), jak i prawidłowo odzwierciedla oczekiwania potencjalnych adresatów tego materiału.

Na stronie Startowej zamieściłem listę ważniejszych tekstów z bloga.

Znajdziesz tam teksty między innymi z zakresu finansowania startupu czy firmy, wyceny firmy oraz sprzedaży firmy.

Tematykę biznes planu poruszyłem w wielu tekstach, a przede wszystkim w Biznes plan firmy i startupu. Co to jest? Jak napisać?

Inne teksty, które poświeciłem tej tematyce to między innymi:

Biznes plan – krótka definicja

Na początek przedstawię ogólnie definicję biznesplanu oraz omówię krótko jego najważniejsze cechy.

Biznes plan to plan rozwoju biznesowego firmy, który jest przedstawiony w formie opisowej i numerycznej.

W tym materialne powinny się znaleźć przede wszystkim informacje przedstawiające firmę czy projekt oraz jej produkty, usługi czy oferowane rozwiązanie, a także rynek docelowy, konkurencję. Dodatkowo, powinny się w nim znaleźć jasno zidentyfikowane cele biznesowe wraz ze sposobem ich realizacji, również jako prognozy finansowe.

Od czego zależy profesjonalny biznes plan?

Profesjonalny biznes plan to materiał inwestycyjny, który wyróżnia się tym, że w sposób rzetelny uwzględnia następujące dwie kwestie:

  • cele biznes planu i typ odbiorców,
  • specyfikę firmy oraz jej branży.

Cele biznes planu i typ odbiorców

Profesjonalny biznes plan powinien brać pod uwagę cele tego materiału oraz typ odbiorców (adresatami), do których jest on kierowany. Dwa główne cele biznes planu to pozyskiwanie finansowania oraz przekazanie informacji.

Najczęściej, plan rozwoju wykorzystuje się w procesie pozyskania finansowania. W takiej sytuacji odbiorcami biznes planu są najczęściej inwestorzy (np. anioły biznesu czy fundusze Venture Capital), banki czy instytucje przyznające dotacje unijne.

Każdy z tych odbiorców ma inne oczekiwania względem informacji zawartych w biznes planie. Przykładowo, banki patrzą bardziej krótkoterminowo na projekt niż fundusz VC. Dodatkowo, dla banków ważne są pozytywne przepływy pieniężne (cash flow).

Z drugiej strony, fundusze VC oczekują na przykład rzetelnej analizy w zakresie produktów, sposobów dotarcia do klientów czy trendów rynkowych. Innymi słowy, chcą one wiedzieć jakie są szanse powodzenia projektu w dłuższej perspektywie.

Biznes plan wykorzystuje się również jako wewnętrzny materiał inwestycyjny, którego celem jest dostarczenie informacji.

Przykładowo, dzięki niemu właściciele firmy czy rada nadzorcza w spółce kapitałowej (spółka z o.o. czy spółka akcyjna) mogą się dowiedzieć jaki jest stan firmy zarządzanej przez grupę menadżerów oraz jakie są ich cele do osiągnięcia w najbliższej przyszłości.

Tego typu odbiorcy nie zawsze oczekują szczegółowej analizy rynku czy konkurencji. Tego typu informacje najczęściej posiadają od dawna. Oczekują oni raczej przedstawienia szczegółowych informacji o obecnym stanie firmy oraz zawierających założenia dotyczące rozwoju firmy w najbliższym okresie.

Specyfika branży i firmy

Profesjonalny biznes plan musi uwzględniać kwestie związane ze specyfiką firmy i jej otoczenia biznesowego.

Poprawnie stworzony profesjonalny biznes plan powinien odnosić się do takich specyficznych kwestii, jak między innymi sposób dotarcia i pozyskiwania klientów, sposobu oferowania produktów czy usług, zespół firmy, zasoby materialne i niematerialne.

Powinien on również przedstawiać kluczowe przewagi danego przedsiębiorstwa, które wpływają na jego pozycję na danym rynku docelowym.

Czy profesjonalny biznes plan wymaga wsparcia doradcy?

Teoretycznie, profesjonalny biznes plan to materiał inwestycyjny, w stworzeniu którego wsparcie profesjonalnego doradcy nie jest konieczne. Dla większości osób czy projektów takie wsparcie byłoby wskazane.

Wynika to za tego, że nie każdy przedsiębiorca czy pomysłodawca posiada wiedzę i umiejętności, aby przygotować plan rozwoju. Takie osoby powinny skorzystać z profesjonalnego wsparcia w przygotowaniu biznesplanu jako całości lub też w zakresie konkretnych obszarów.

W tym drugim przypadku, przedsiębiorca czy pomysłodawca wybiera elementy biznes planu, których przygotowanie wymaga wiedzy czy umiejętności których nie posiada. Przykładem mogą być prognozy finansowe.

Profesjonalny biznes plan może wymagać wsparcia również wtedy, gdy prowadzona działalność biznesowa ma charakter stosunkowo skomplikowany. W takiej sytuacji, konieczna może być profesjonalna analiza rynku docelowego czy opracowania założeń dotyczących rozwoju projektu.