POIG 3.1. PARP – lista funduszy Venture Capital

Od początku 2014 roku ruszyło 31 nowych funduszy Venture Capital (określanych często jako „inkubatory”), które dysponują środkami unijnymi z przeznaczeniem na inwestycje w innowacyjne projekty biznesowe.

(Data publikacji: 10 czerwca 2014 roku)

Fundusze Venture Capital funkcjonują na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1, Inicjowanie działalności innowacyjnej.

Zapraszam do lektury Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK) – fundusze VC.

O funduszach VC działających w ramach programu Bridge Alfa realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) pisałem w Bridge Alfa (NCBR). Pełna lista funduszy (2018).

Przedstawiane w tekście fundusze, podobnie jak fundusze Bridge Alfa, określa się często jako fundusze seed capital lub też jako inkubatory.

Na stronie Startowej znajdziesz listę ważniejszych tekstów z bloga, którą podzieliłem, dla ułatwienia, na kategorie.

Znajdują się tam również inne teksty o pozyskaniu inwestora, między innymi Teaser inwestycyjny. Jak napisać? Przewodnik.

Wycenie poświęciłem wiele tekstów, z których najbardziej przekrojowy to Wycena firmy – wszystko, co musisz wiedzieć. Kompendium.

Może zainteresuje Cię Akcelerator i inkubator. Co to jest? Jak działają?

Ta grupa funduszy to czwarta seria funduszy tego typu. Warto mieć świadomość, iż fundusze poprzednich serii nie dysponują już środkami na inwestycje, chyba że dokonały dezinwestycji, czyli wyjścia kapitałowego (tzw. exit) ze spółki.

W uproszczeniu można założyć, że jeśli fundusz („inkubator”) 3.1 nie znajduje się na poniższej liście to oznacza to, że nie dysponuje on już środkami na inwestycje.

Przedstawiam kilka ważnych kwestii związanych z tymi funduszami.

Fundusze dokonują wejść kapitałowych w nowe spółki

 • fundusz razem z przedsiębiorcą tworzą nowy podmiot (fundusz musi być współzałożycielem spółki);
 • fundusz nie może zainwestować w nawet spółkę, która powstała, ale nie działała operacyjnie lub, która powstała kilka dni czy tygodni wcześniej.

Przedsiębiorca wnosi do spółki aport, a fundusz – pieniądze

 • przedsiębiorca zazwyczaj wnosi do spółki aport w postaci wartości niematerialnych i prawnych lub też przedsiębiorstwa czy jego część (zorganizowana część przedsiębiorstwa);
 • wartości niematerialne i prawne mogą przyjąć postać oprogramowania, różnego typu know-how, prawa do znaków towarowych czy domen itp.;
 • przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza wniesienie do nowej spółki majątku (np. sprzętu, urządzeń, wartości niematerialnych) wykorzystywanego przez przedsiębiorcę w prowadzeniu przez niego działalności biznesowej (w postaci np. spółki z o.o., spółki jawnej, spółki cywilnej czy też jednoosobowej działalności gospodarczej);
 • opodatkowanie (podatek dochodowy i VAT) może być różne w zależności od przedmiotu aportu oraz podmiotów przeprowadzających taką transakcję;
 • fundusz może oczekiwać, aby przedsiębiorca wniósł oprócz aportu również gotówkę.

Wejście kapitałowe zazwyczaj nie będzie większe niż 200.000 euro

 • maksymalna kwota inwestycji funduszu w projekt może wynieść równowartość 200 tysięcy euro wg kursu na dzień inwestycji;
 • całkowita kwota inwestycji może być wyższa, gdy w transakcji weźmie udział tzw. koinwestor (inwestor zewnętrzny inwestujący wspólnie z funduszem);
 • wielkość wejścia kapitałowego oraz liczba inwestycji są zapisane w przyjętej przez fundusz strategii inwestycyjnej.

Oprócz funduszu może inwestować również koinwestor

 • każdy z funduszy jest zobowiązany (zawartą umową z PARP) przeprowadzić część wejść kapitałowych w spółki przy współudziale tzw. koinwestora, czyli inwestora zewnętrznego inwestującego wspólnie z funduszem;
 • kwota inwestycji koinwestora zależy od strategii inwestycyjnej funduszu.

Preferowane obszary inwestycji

 • fundusze z niniejszego „naboru” preferują przede wszystkim inwestycje w projekty działające w następujących obszarach: biotechnologia, medycyna, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska, chemia;
 • przedsiębiorcy powinni traktować wymóg obszarów preferowanych w sposób bardzo szeroki, czyli projekt powinien zawierać przynajmniej elementy w/w obszarów.

Wejścia kapitałowe muszą być zakończone do połowy 2015 roku

 • fundusze muszą zrealizować założone inwestycje (wydać pieniądze) do około połowy 2015 roku;
 • w mojej opinii znaczna cześć funduszy będzie spóźniona i będzie realizować wejścia kapitałowe do końca 2015 roku.

Lista funduszy Venture Capital inwestujących środki unijne

Poniżej przedstawiam listę funduszy Venture Capital, które inwestują środki unijne na podstawie Działania 3.1 PO IG wraz z takimi informacjami jak:

 • siedziba,
 • numer umowy zawartej przez dany podmiot z PARP,
 • tytuł projektu,
 • kwota środków unijnych (w uproszczeniu można przyjąć, iż jest to kwota na inwestycje).

Agencja Rozwoju Społecznego ARS sp. z o.o.

Legnica, dolnośląskie
UDA-POIG.03.01.00-00-020/13-00
Dolnośląski Inkubator Innowacji „ARS”
7.641.243,79 złotych

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Warszawa, mazowieckie
UDA-POIG.03.01.00-00-038/13-00
AIP Seed Capital
7.178.234,65 złotych

ALIGO Sp. z o.o.

Bydgoszcz, kujawsko – pomorskie
UDA-POIG.03.01.00-00-004/13-00
Wsparcie dla innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych
10.000.000,00 złotych

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.

Kaniów, śląskie
UDA-POIG.03.01.00-00-075/13-00
Inicjowanie innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych podwyższonego ryzyka
8.514.429,00 złotych

Black Pearls Investments Sp. z o.o.

(dawniej Black Pearls Sp. z o.o.)
Gdańsk, pomorskie
UDA-POIG.03.01.00-00-056/13-00
Leannovation Accelerate – prosta ścieżka dla komercjalizacji innowacyjnych przedsięwzięć
9.995.556,12 złotych

Catmood sp. z o.o.

Warszawa, mazowieckie
UDA-POIG.03.01.00-00-049/13-00
Wsparcie dla Catmood w tworzeniu nowych innowacyjnych przedsiębiorstw
9.979.788,00 złotych

Centrum Biotechnologii sp. z o.o.

Złotniki, wielkopolskie
UDA-POIG.03.01.00-00-109/13-00
BioMed – inkubator innowacyjnych pomysłów biznesowych
6.735.450,04 złotych

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o.

Lublin, lubelskie
UDA-POIG.03.01.00-00-048/13-00
Zainwestujmy w Innowacje – Inkubator Technologiczny II
9.496.150,30 złotych

Data Techno Park sp. z o.o.

Wrocław, dolnośląskie
UDA-POIG.03.01.00-00-047/13-00
Akademicki Inkubator Innowacyjności – Giełda Projektów
9.996.000,00 złotych

EBC Incubator Sp. z o.o.

Łomża, podlaskie
UDA-POIG.03.01.00-00-103/13-00
Wsparcie B+R poprzez dokapitalizowanie innowacyjnych pomysłów – pierwszy podlaski inkubator
9.990.250,00 złotych

Eureka Technology Park sp. z o.o.

Dąbrowa, wielkopolskie
UDA-POIG.03.01.00-00-082/13-00
Akcelerator Innowacji Eureka Technology Park
8.999.000,00 złotych

Euro-Centrum S.A.

Katowice, śląskie
UDA-POIG.03.01.00-00-014/13-00
Akcelerator Technologiczny Euro-Centrum
10.000.000,00 złotych

European Venture Investment Group S.A.

Zielona Góra, lubuskie
UDA-POIG.03.01.00-00-069/13-00
EVIG S.A. – akcelerator innowacyjności
2.699.000,00 złotych

Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy „Nowe Media”

Olsztyn, warmińsko – mazurskie
UDA-POIG.03.01.00-00-030/13-00
Science2Business 2.0
8.675.469,78 złotych

Fundacja Rozwoju Regionalnego Prometheus

Toruń, kujawsko – pomorskie
UDA-POIG.03.01.00-00-054/13-00
PROM Inkubator – komercjalizacja pięciu innowacyjnych pomysłów biznesowych
3780.309,78 złotych

Huge Thing sp. z o.o.

Poznań, wielkopolskie
UDA-POIG.03.01.00-00-071/13-00
Huge Thing – akcelerator projektów technologicznych
2.442.500,00 złotych

IdeaLab Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Białystok, podlaskie
UDA-POIG.03.01.00-00-105/13-00
IdeaLab – program wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych
7.995.080,32 złotych

Inventity Foundation

Warszawa, mazowieckie
UDA-POIG.03.01.00-00-025/13-00
Inventity – inwestorzy na rzecz innowacji
9.825.549,28 złotych

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.

Lublin, lubelskie
UDA-POIG.03.01.00-00-095/13-00
INNOVA-INVEST: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym
8.891.110,00 złotych

Mediclab Incubator sp. z o.o.

Katowice, śląskie
UDA-POIG.03.01.00-00-072/13-00
Incubator MedicLab
9.963.377,42 złotych

Platinum Seed Incubator sp. z o.o.

Bydgoszcz, kujawsko – pomorskie
UDA-POIG.03.01.00-00-079/13-00
Wsparcie kapitałowe innowacyjnych przedsiębiorców
9.802.799,85 złotych

Prometeia Capital Sp. z o.o.

Wrocław, dolnośląskie
UDA-POIG.03.01.00-00-081/13-00
Inkubacja innowacyjnych przedsięwzięć przez Prometeia Capital sp. z o.o.
8.869.339,85 złotych

Promyk Zdrowia Sp. z o.o.

Jędrzejów, świętokrzyskie
UDA-POIG.03.01.00-00-037/13-00
Wspieranie działalności innowacyjnej w obszarze medycyny, nano- i bio-technologii, chemii, OZE także w powiązaniu z elektroniką i IT
7.527.505,00 złotych

R&D Project sp. z o.o.

Łódź, łódzkie
UDA-POIG.03.01.00-00-085/13-00
Inicjowanie działalności innowacyjnej w perspektywicznych obszarach polskiej gospodarki
8.988.202,00 złotych

Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy „Interior” Sp. z o.o.

Nowa Sól, lubuskie
UDA-POIG.03.01.00-00-053/13-00
Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w parku naukowo-technologicznym Interior
9.886.679,86 złotych

SpeedUp Investments LI Group sp. z o.o. sp. k-a

Poznań, wielkopolskie
UDA-POIG.03.01.00-00-087/13-00
SpeedUp Investments – wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych przedsięwzięć
9.994.649,36 złotych

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Kielce, świętokrzyskie
UDA-POIG.03.01.00-00-067/13-00
Staropolski Fundusz Kapitałowy
8.990.000,00 złotych

Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A.

Kielce, świętokrzyskie
UDA-POIG.03.01.00-00-050/13-00
Kapitał dla przedsiębiorczych
9.889.000,00 złotych

WinQbator sp. z o.o.

(dawniej CAPITOL TRADING Sp. z o.o.)
Włocławek, kujawsko-pomorskie
UDA-POIG.03.01.00-00-040/13-00
WinQbator – wsparcie innowacyjnych pomysłów biznesowych
9.999.199,06 złotych

Wrocławski Park Technologiczny S.A.

Wrocław, dolnośląskie
UDA-POIG.03.01.00-00-057/13-00
Preinkubacja i inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia realizowane przez Fundusz Discovery
10.000.000,00 złotych

Xevin Lab sp. z o.o.

Białystok, podlaskie
UDA-POIG.03.01.00-00-070/13-00
Xevin Lab – inkubator projektów technologicznych
9.899.000,00 złotych.