Podsumowanie biznes planu (streszczenie) to nie teaser

dokument z okularami koło laptopa

Podsumowanie biznes planu to skrótowe omówienie najważniejszych obszarów przedstawionych w biznesplanie. W uproszczeniu można powiedzieć, że takie podsumowanie to poszerzony spis treści biznesplanu. Podsumowanie biznes planu określa się często również jako streszczenie biznes planu lub streszczenie menedżerskie.

Streszczenie biznes planu zazwyczaj pojawia się na początku dokumentu, choć powstaje dopiero w końcowej fazie opracowywania całego dokumentu.

Na stronie Startowej zamieściłem listę najważniejszych tekstów z bloga. Znajdziesz tam wiele tekstów z obszaru finansowania startupu czy już funkcjonującej firmy, wyceny firmy czy sprzedaży firmy.

Polecam też Elevator pitch nie działa. Tak nie zdobędziesz inwestora.

Co to jest biznes plan?

Na początku przytoczę krótką definicję biznes planu. Nazwa biznes plan wywodzi się z języka angielskiego. Business plan, w tłumaczeniu na język polski, to plan biznesu lub plan biznesowy. W wolnym tłumaczeniu to plan rozwoju biznesu, czyli firmy, przedsiębiorstwa czy przedsięwzięcia biznesowego.

Dokument ten to kompleksowy plan rozwoju przedsięwzięcia biznesowego, który między innymi określa cele, sposoby ich realizacji, harmonogram czasowy, przedstawia produkt czy usługę, niezbędne zasoby, identyfikuje klientów, partnerów biznesowych, a także rynek docelowy i konkurencję.

Ten materiał inwestycyjny wykorzystuje się głównie na potrzeby wewnętrzne firmy oraz w związku z pozyskiwaniem finansowania bankowego i kapitałowego, ale też w ramach współpracy z parterami biznesowymi.

Na temat biznes planu pisałem szeroko w Biznes plan firmy i startupu. Co to jest? Jak napisać?

Temu tematowi poświęciłem też następujące teksty:

Biznesplan jako narzędzie wstępnego kontaktu z potencjalnym inwestorem

Wielu przedsiębiorców, poszukując finansowania dla własnej firmy, posługuje się planem biznesowym w pierwszych kontaktach z inwestorem.

Dla wielu aniołów biznesu oraz chyba wszystkich funduszy VC i PE takie działanie można określić jako istotny błąd. Z punktu widzenia założyciela startupu czy właściciela firmy, biznes plan to z wielu powodów nieefektywne narzędzie wstępnego kontaktu z inwestorami.

Główny problem z przesłaniem biznes planu jest taki, że inwestor, ze względu na ograniczone zasoby czasu, dokonuje wyłącznie bardzo pobieżnej analizy tego materiału. Do analizy wybiera te części materiału, które uzna za stosowne.

Na przykład może skoncentrować się na słabych stronach projektu czy zagrożeniach i ryzykach. Takie „niekontrolowany” sposób zapoznania się inwestora z projektem może zaowocować decyzją o odrzuceniem projektu.

Szczegółowo o słabościach wysyłania biznesplanu na etapie wstępnej selekcji projektów przez inwestora pisałem szeroko w dwóch tekstach:

Biznesplan powinien być wykorzystywany najwcześniej po pierwszym spotkaniu z inwestorem. To właśnie wtedy inwestor rozpoczyna zazwyczaj proces due diligence projektu, który pozyskał jego zainteresowanie.

Podsumowanie biznes planu jako narzędzie pierwszego kontaktu z inwestorem

Wielu przedsiębiorców (założycieli startupów) zamiast wysyłać cały biznes plan wysyła inwestorowi podsumowanie biznes planu. Z pewnością jest on lepszym narzędziem do pierwszej komunikacji z inwestorem niż pełny plan rozwoju biznesu.

Problem leży w tym, że podsumowanie biznes planu to wyłącznie skrótowe zestawienie informacji zawartych w biznes planie. Nie jest to dokument specjalnie „skrojony” do samodzielnego funkcjonowania.

Zawiera on zbyt wiele nieistotnych informacji z punktu widzenia pierwszego kontaktu z inwestorem. Jednocześnie, podsumowanie biznes planu nie akcentuje ważnych obszarów z punktu widzenia oczekiwań inwestora, szczególnie funduszu VC czy PE.

Materiałem, który powinien być wykorzystywanym do pierwszego kontaktu z inwestorem jest teaser inwestycyjny. Materiał ten, w odróżnieniu od streszczenia biznes planu, może funkcjonować samodzielnie.

To „skrót” biznes planu, ale przygotowany według oczekiwań inwestora. Przykładowo, nie musi być tu zachowana formalna kolejność, która może okazać się słabością w wielu sytuacjach. Dodatkowo, w teaserze można pominąć niektóre obszary, a uwypuklić inne.

Natomiast biznesplan, jak wspomniałem powyżej, to materiał, który przydaje się na kolejnych etapach procesu pozyskiwania kapitału.

Jeśli po pierwszym czy drugim spotkaniu (ewentualnie rozmowie konferencyjnej przez Skype) inwestor nadal będzie zainteresowany projektem to przedstawi zapotrzebowanie na szersze informacje o projekcie.

Te informacje to między innymi szersze dane o rynku docelowym, konkurencji, produkcie czy usłudze, klientach, sposobie dystrybucji czy innych ważnych i specyficznych obszarach firmy.