Podsumowanie biznes planu to nie teaser inwestycyjny

dokument z okularami koło laptopa

Podsumowanie biznes planu to skrótowe omówienie najważniejszych obszarów przedstawionych w biznesplanie. W uproszczeniu można powiedzieć, że takie podsumowanie to poszerzony spis treści biznesplanu.

Podsumowanie biznes planu zazwyczaj pojawia się na początku dokumentu, choć powstaje dopiero w końcowej fazie opracowywania całego dokumentu.

Podsumowanie biznes planu określa się często również jako streszczenie menedżerskie.

Na stronie Startowej zamieściłem listę najważniejszych tekstów z bloga. Znajdziesz tam wiele tekstów z obszaru finansowania startupu, wyceny firmy czy sprzedaży firmy.

Polecam też:

Co to jest biznes plan?

Na początku przytoczę krótką definicję biznes planu. Nazwa biznes plan wywodzi się z języka angielskiego. Business plan, w tłumaczeniu na język polski, to plan biznesu lub plan biznesowy. W wolnym tłumaczeniu to plan rozwoju biznesu, czyli firmy, przedsiębiorstwa czy przedsięwzięcia biznesowego.

Dokument ten to kompleksowy plan rozwoju przedsięwzięcia biznesowego, który między innymi określa cele, sposoby ich realizacji, harmonogram czasowy, przedstawia produkt czy usługę, niezbędne zasoby, identyfikuje klientów, partnerów biznesowych, a także rynek docelowy i konkurencję.

Ten materiał inwestycyjny wykorzystuje się na potrzeby wewnętrzne firmy oraz w związku z pozyskiwaniem finansowania bankowego i kapitałowego, ale też w ramach współpracy z parterami biznesowymi.

Biznesplan jako narzędzie wstępnego kontaktu z potencjalnym inwestorem

Wielu przedsiębiorców, poszukując finansowania dla własnej firmy, posługuje się planem biznesowym w pierwszych kontaktach z inwestorem.

Dla wielu aniołów biznesu oraz chyba wszystkich funduszy VC i PE takie działanie można określić jako istotny błąd. Z punktu widzenia założyciela firmy (startupu) biznes plan to z wielu powodów nieefektywne narzędzie wstępnego kontaktu z inwestorami.

Główny problem z przesłaniem biznes planu jest taki, że inwestor, ze względu na ograniczone zasoby czasu, dokonuje wyłącznie bardzo pobieżnej analizy tego materiału. Do analizy wybiera te części materiału, które uzna za stosowne.

Na przykład może skoncentrować się na słabych stronach projektu czy zagrożeniach i ryzykach. Takie “niekontrolowany” sposób zapoznania się inwestora z projektem może zaowocować decyzją o odrzuceniem projektu.

Szczegółowo o słabościach wysyłania biznesplanu na etapie wstępnej selekcji projektów przez inwestora pisałem szeroko w dwóch tekstach:

Biznesplan powinien być wykorzystywany najwcześniej po pierwszym spotkaniu z inwestorem. To właśnie wtedy inwestor rozpoczyna zazwyczaj proces due diligence projektu, który pozyskał jego zainteresowanie.

Podsumowanie biznes planu jako narzędzie pierwszego kontaktu z inwestorem

Wielu przedsiębiorców zamiast wysyłać cały biznes plan wysyła inwestorowi podsumowanie biznes planu. Z pewnością jest on lepszym narzędziem do pierwszej komunikacji z inwestorem niż pełnego planu rozwoju biznesu.

Problem leży w tym, że podsumowanie biznes planu to wyłącznie zestawienie skrótu informacji zawartych w biznes planie. Nie jest to dokument specjalnie „skrojony” do samodzielnego funkcjonowania.

Zawiera on zbyt wiele nieistotnych informacji z punktu widzenia pierwszego kontaktu z inwestorem. Jednocześnie, podsumowanie biznes planu nie akcentuje ważnych obszarów z punktu widzenia oczekiwań inwestora, szczególnie funduszu VC czy PE.

Materiałem, który powinien być wykorzystywanym do pierwszego kontaktu z inwestorem jest teaser inwestycyjny.

Natomiast biznesplan, jak wspomniałem powyżej, to materiał, który przydaje się na kolejnych etapach procesu pozyskiwania kapitału.

Jeśli po pierwszym czy drugim spotkaniu (ewentualnie rozmowie konferencyjnej przez Skype) inwestor nadal będzie zainteresowany projektem to przedstawi zapotrzebowanie na szersze informacje o projekcie.

Te informacje to między innymi szersze dane o rynku docelowym, konkurencji, produkcie czy usłudze, klientach, sposobie dystrybucji czy innych ważnych i specyficznych obszarach firmy.