Oferta: Zorganizowana część przedsiębiorstwa

Aport w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Jesteśmy praktykami. Przeprowadziliśmy szereg transakcji wniesienia kapitału do spółki w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa i firmy zarówno na rachunek firm, w ramach których działaliśmy, jak i doradzaliśmy w tym zakresie innym.

Oferujemy gotowe rozwiązanie dotyczące przeprowadzenia procesu wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z ograniczona odpowiedzialnością.

Nasze rozwiązanie uwzględnia następujące obszary:

  • przeprowadzenie wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  • przygotowanie i przeprowadzenie procesu wniesienia ZCP aportem do spółki,
  • przedstawienie rekomendacji dotyczącej udokumentowania całego procesu.

Nasz klient jest w stanie samodzielnie przeprowadzić cały proces.

Jako dodatkową usługę oferujemy:

  • analizę wartości niematerialnych i prawnych w firmie klienta,
  • przeprowadzenie wyceny wartości niematerialnych i prawnych,

Na temat zorganizowanej części przedsiębiorstwa pisałem w następujących tekstach: