Oferta: Wycena firmy i WNiP

 

Wycena firmy, znaków towarowych, marki, know-how

SmartValue-Wyceny-Private-Equity-Consulting-Mariusz-Malec

Na podstawie naszych doświadczeń praktycznych i wiedzy specjalistycznej opracowaliśmy Metodę SmartValue®, która ściśle definiuje proces wyceny, a w tym: sposób gromadzenia informacji, ich przetwarzania, dokonywania analizy, współpracy merytorycznej z klientem, weryfikacji założeń biznesowych oraz przeprowadzania wyceny.

Metoda SmartValue®to przede wszystkim:

 • uproszczenie całego procesu współpracy,
 • dostosowanie do potrzeb klienta,
 • wyeliminowanie zbędnych analiz,
 • klient płaci tylko za to, co jest mu potrzebne.

Metoda SmartValue® zakłada uproszczenie procesu współpracy pomiędzy nami a klientem:

Proces PEC 25.06.2016

Wycena SmartValue®  zapewnia dostosowanie do oczekiwań klienta, co stwarza warunki do obniżenia kosztu realizacji usługi, czyli ceny dla klienta:

 • nasze Wyceny są dostosowanie do potrzeb klienta,
 • nie dostarczamy Wycen doskonałych pod każdym względem, ale Wycen doskonałych wg cech oczekiwanych przez klienta,
 • klient płaci wyłącznie za cechy Wyceny, które są ważne dla niego,
 • usuwamy zbędne z punktu widzenia klienta cechy Wyceny

Opracowując Metodę SmartValue®  wykorzystaliśmy:

 • nasze długoletniego doświadczenia – jesteśmy praktykami, którzy dokonywali wycen formalnych i nieformalnych wielu przedsiębiorstw, know-how, marki, znaków towarowych itp. jako zarządzający funduszem Venture Capital,  jako osoba odpowiedzialna za przejęcia i Corporate Venture w spółce giełdowej, a także w ramach realizowanych usług jako Private Equity Consulting,
 • narzędzia i techniki wyznaczania wartości praktycznie każdego aktywa opracowane przez Aswatha Damodarana (prawdopodobnie jednego z najlepszych specjalistów w zakresie wycen na świecie),
 • oczekiwania urzędów i izb skarbowych oraz sądów,

Cały proces wyceny opisałem szczegółowo w Wycena firmy – wszystko, co musisz wiedzieć. Kompendium dla każdego. Tam również znajdziesz informacje o metodach wyceny. Więcej tekstów na temat wycen znajdziesz w sekcji poświęconej wycenom na stronie Startowej.

W oparciu o Metodę SmartValue® naszą ofertę stanowią trzy podstawowe pakiety. Na życzenie klientów każdy z pakietów może być poszerzony o dodatkowy zakres. Podane ceny są cenami netto.

Metodę SmartValue® dostosowujemy do każdego przedmiotu wyceny, a w tym między innymi:

 • wyceny firm (przedsiębiorstw) i spółek,
 • wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • wyceny know-how, patentów, licencji, marki, znaków towarowych,
 • wyceny instrumentów finansowych dłużnych, a w tym obligacji,
 • wyceny instrumentów pochodnych, a w tym opcji i kontraktów terminowych,
 • wyceny planów motywacyjnych dla kadry menadżerskiej i zespołów spółek.