Oferta: Sprzedaż firmy

 

Sprzedaż firmy

Sprzedaż firmy to dość skomplikowany i długotrwały proces.

Proces sprzedaży firmy można podzielić na dwa etapy. Te etapy można w uproszczeniu podzielić następująco:

  • przygotowanie materiałów inwestycyjnych i wyceny,
  • działania inwestorskie.

Materiały inwestycyjne to przede wszystkim:

  • teaser inwestycyjny, prezentacja oraz inne materiały związane ze wstępnym kontaktem z inwestorem, w zależności od sytuacji,
  • memorandum inwestycyjne.

W zależności od sytuacji i specyfiki firmy wycena firmy może mieć charakter formalny lub nieformalny.

Przygotowanie tych materiałów będzie wymagało zgromadzenia informacji dotyczących firmy i jej otoczenia rynkowego oraz analizy tych informacji.  “Zrozumienie” przez nas firmy umożliwi zaproponowanie właścicielowi firmy konkretnego podejścia dotyczącego całego procesu.

Po zakończeniu pierwszego etapu rozpocznie się etap drugi. Będzie on dotyczył między innymi następujących kwestii:

  • wybór potencjalnych inwestorów,
  • kontakt z potencjalnymi inwestorami,
  • due diligence (badanie firmy przez inwestora),
  • negocjacje (w tym ustalenie ceny),
  • przeprowadzenie transakcji.

Jednym z najbardziej kluczowych etapów w procesie sprzedaży firmy jest due diligence, szczególnie wtedy, gdy potencjalnym kupującym jest konkurencyjna firma. Niektóre transakcje będą musiały być oparte na earn-out.

Teksty z zakresu sprzedaży firmy umieściłem  na stronie Startowej, w sekcji Sprzedaż firmy, gdzie znajduje się lista wszystkich tekstów z bloga.