Inwestorzy inwestują w pomysł i ludzi: przygotuj się jak najlepiej i popełniaj jak najmniej błędów: znajomość z inwestorem pomoże tylko na początku

 

Pozyskanie inwestora

Decyzja przedsiębiorcy o pozyskaniu inwestora Venture Capital do firmy powinna być podjęta po przeprowadzeniu analizy wszystkich „za i przeciw” . Dodatkowo, konieczne jest zrozumienie głównych zasad procesu pozyskania finansowania.

Pozyskanie inwestora VC do młodej firmy nie może się odbyć bez udziału samego przedsiębiorcy. W przypadku firm dojrzały wzrasta znaczenie doradcy. Można powiedzieć, iż wraz z rozwojem firmy wzrasta rola doradcy, a maleje rola przedsiębiorcy (zarządzającego) w procesie pozyskania kapitału. Dla inwestora młoda firma to w dużym stopniu sam przedsiębiorca. Zadaniem doradcy jest jak najlepsze przygotowanie przedsiębiorcy i firmy do procesu pozyskania kapitału.

O tym jakie działania należy podjąć w procesie pozyskania finansowania przedstawiłem w Jak pozyskać inwestora na rozwój startupu?

Wspieramy przedsiębiorców na każdym etapie procesu pozyskania finansowania, a w tym między innymi w następujących obszarach :

Skontaktuj się z nami! Zadzwoń lub napisz.

Strategia pozyskania inwestora

Kapitał na rozwój przedsięwzięcia może pochodzić z trzech głównych źródeł:

 • aniołowie biznesu,
 • fundusze Venture Capital,
 • środki unijne i państwowe.

Warto zrozumieć różnice dzielące poszczególne typy inwestorów, ich wady i zalety, koszty ich wejścia do firmy (bezpośredni i pośredni), a następnie tak zbudować strategie pozyskania inwestora, aby spełniała oczekiwania przedsiębiorcy dotyczące rozwoju firmy.

Warto przeanalizować te różnice pod kątem następujących czynników, a w tym miedzy innymi:

 • etapu rozwoju przedsiębiorstwa (seed, startup, wczesna ekspansja),
 • typu branży, w której działa przedsiębiorstwo,
 • konkurencji w branży, w której działa przedsiębiorstwo,
 • produktów czy usług oferowanych przez firmę,
 • wielkości rynku i możliwości rozwoju firmy na rynku (nisza i możliwości skalowalności),
 • doświadczenia przedsiębiorcy i zespołu zarządzającego.

Przy naszym wsparciu przedsiębiorca będzie mógł stworzyć warunki brzegowe przyszłej transakcji, które będą odpowiadały jego oczekiwaniom. Dobrze przygotowana strategia pozyskania finansowania z pewnością uporządkuje sposób przeprowadzenia procesu pozyskania kapitału.

Przeprowadzenia transakcji wejścia kapitałowego

Oprócz uzgodnienia warunków inwestycji kapitałowej ważną kwestią jest sposób przeprowadzenia takiej transakcji. Będzie to w dużej mierze zdeterminowane przez dotychczasową formę działania przedsiębiorcy i kwestie podatkowe.

W niektórych przypadkach wejście kapitałowe przyjmie formę prostego podniesienia kapitału zakładowego w spółce. Mogą być tu jednak wykorzystane inne sposoby wejścia kapitałowego. Jednym z najbardziej popularnych jest stworzenie nowej spółki i wniesienie do niej aportem firmy lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez przedsiębiorcę z jednej strony, oraz gotówki przez inwestora z drugiej strony.

Więcej informacji na temat naszej oferty w zakresie zorganizowanej części przedsiębiorstwa można znaleźć w szczegółowej ofercie.

Nasze wynagrodzenie

Rozliczamy się z klientem przede wszystkim w oparciu o poziom naszego zaangażowania. Proponujemy elastyczne rozwiązania. W Ofercie szerzej wyjaśniłem zasygnalizowane poniżej kwestie:

 • Działamy w całej Polsce i za granicą;
 • Jesteśmy elastyczni – nasz klient ma dostęp do profesjonalnego wsparcia praktycznie niezależnie od pory dnia;
 • Dzięki opracowanym przez nas podejściu jesteśmy w stanie współpracować z każdym klientem niezależnie od jego zamieszkania;
 • Pracujemy głównie przez telefon, email, Skype…
 • Oszczędzamy czas klienta, więc i jego pieniądze.