Oferta: Pozyskanie inwestora

 

Pozyskanie inwestora

Pozyskanie inwestora VC do startupu to proces, gdzie główną rolę odgrywa założyciel i jego zespół. Jeśli inwestor nie uwierzy w założyciela startupu czy właściciela firmy to wysoka ocena pozostałych parametrów projektów może nie mieć znaczenia.

Inwestor zdaje sobie sprawę, że plan projektu nie zostanie zrealizowany, ponieważ zawsze wystąpią nieoczekiwane zmiany. Jedynym środkiem zaradczym jest założyciel, który będzie w stanie dostosować firmę raz siebie samego do zmian w modelu biznesowym.

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że inwestor dokonuje inwestycji w założyciela startupu czy właściciela firmy, a nie w projekt.

Tak na prawdę zapotrzebowanie ze strony funduszów VC dotyczy nie projektów, ale zarządzających. Dobre projekty jest stosunkowo łatwo znaleźć, ale o wiele trudniej w kombinacji projekt + zarządzający.

Założyciel musi znać wszystkie aspekty modelu biznesowego, a także powinien być w stanie uzasadnić przyjęte wybory czy założenia biznesowe. Założyciel musi rozumieć każdą liczbę w modelu finansowym, założenia dotyczące wielkości rynku docelowego czy każde zdanie w teaserze inwestycyjnym.

Spotkanie założyciela z inwestorem to szansa na przedstawienie zarówno projektu, jak i siebie samego. Spotkanie z inwestorem to nie zwykłe opowiedzenie o projekcie. Bez przygotowania spotkanie będzie zmarnowaną szansą.

Założyciel będzie oceniany na każdym etapie przez inwestora VC. Niekiedy będą to prywatne rozmowy na tematy inne niż związane z projektem. Od tej oceny w dużej mierze zależą warunki w term-sheet, a nawet wynik negocjacji. Inwestor musi poznać potencjalnego partnera, bo to on będzie zarządzał jego pieniędzmi.

Przygotowuję założyciela startupu czy właściciela firmy do procesu pozyskania inwestora. Założyciel zdobywa wiedzę, która w znaczący sposób zwiększa prawdopodobieństwo pozyskania kapitału. Przygotowuję założyciela do każdego z etapów i blisko z nim współpracuję.

Bez założyciela pozyskanie “normalnego” finansowania do startupu przez doradcę nie jest możliwe. Dla inwestorów doradca to osoba, która jest postrzegana jako “sprzedawca”, “tymczasowy” członek zespołu, czyli osoba nie do końca wiarygodna.

Dla “rozsądnego” inwestora jedynym realnym parterem do rozmów jest założyciel startupu (właściciel firmy).

W przypadku firm dojrzałych sytuacja jest inna, ponieważ doradca sprzedaje firmę po weryfikacji rynkowej, z regularnymi przychodami, z zespołem itp. W takich przypadkach firma zazwyczaj w niewielkim stopniu zależy od założyciela. Finansowanie do takiej firmy, doradca może pozyskać często samodzielnie, bez wsparcia właściciela.

Podsumowując, moim zadaniem jest jak najlepsze przygotowanie założyciela i firmy do procesu pozyskania kapitału oraz wspieranie go na każdym etapie.