Oferta: Model biznesowy

Opracowanie modelu biznesowego firmy

Model biznesowy to zestaw założeń dotyczących sposobu w jaki firma tworzy, dostarcza i pozyskuje wartość zarówno dla klienta, jak i samej siebie.

Bez opracowania wszystkich obszarów modelu biznesowego uruchamianie projektu (firmy) nie ma sensu.

Przedsiębiorca musi między innymi wiedzieć kto jest klientem, jak do niego dotrzeć, jak go pozyskać, jakie są kluczowe przewagi (wyróżniki) produktów czy usług, jakie są kluczowe działania w firmie, koszty czy zasoby.

Bez opracowania wszystkich obszarów modelu biznesowego nie ma sensu rozpoczynanie procesu poszukiwania kapitału. Słabe opracowanie modelu biznesowego będzie od razu widoczne w teaserze inwestycyjnym czy na spotkaniu z inwestorem.

Inwestorzy są zainteresowany konkretnymi modelami biznesowymi. Oczywiście, taki model biznesowy musi być dostosowany do specyfiki projektu i fazy jego rozwoju. Inwestorzy łatwo wychwycą słabe przygotowanie projektu z punktu widzenia modelu biznesowego.

Stosuję własne podejście do analizy czy tworzenia modeli biznesowych oparte między innymi na Business Model Canvas.

Temat modelu biznesowego poruszyłem między innymi w następujących tekstach: