Teaser inwestycyjny, prezentacja, model finansowy oraz biznesplan: dostosowujemy do specyfiki projektu

 

Materiały dla inwestora

Bez dobrze przygotowanych materiałów o projekcie, inwestor nie jest w stanie dokonać jakiejkolwiek oceny. Po otrzymaniu słabo przygotowanych materiałów inwestorzy mogą zawsze poprosić o dodatkowe informacje, ale najczęściej tego nie robią. Powód jest bardzo prozaiczny – brak czasu.

Im słabszy materiał inwestycyjny tym większe ryzyko, że projekt zostanie odrzucony.

Skontaktuj się z nami! Zadzwoń lub napisz.

Czas i specjalistyczna wiedza

Przygotowanie materiałów i dokumentów w procesie pozyskania finansowania wymaga przede wszystkim czasu oraz wiedzy.

Zazwyczaj przedsiębiorcy poświęcają własnej firmie czy projektowi cały dostępny czas, a niekiedy… jeszcze więcej. Nie ma się czemu dziwić  – im więcej uwagi przedsiębiorca poświeci własnej firmie tym łatwiej zidentyfikować ryzyka i je wyeliminować. W takiej sytuacji trudno znaleźć czas na sprawy nie związane bezpośrednio z działalnością operacyjną.

Teoretycznie, prawie każdy jest w stanie przygotować materiały inwestycyjne. Jednak nie każdy ma wystarczająco dużo wiedzy i doświadczenia w zakresie prowadzenia biznesu, inwestycji, finansów oraz strategii, aby to zrobić według standardów wymaganych przez inwestorów Venture Capital.

W naszej opinii, przedsiębiorca powinien skoncentrować się na tym, na czym się zna najlepiej. To samo zrobimy my. Warto jednak zaznaczyć, że w wyniku współpracy wiedza przedsiębiorcy na temat wymagań procesu pozyskania inwestora bez wątpienia wzrośnie.

Zakres usług

Najczęściej przedsiębiorcy poszukują wsparcia w trzech zakresach:

 • Analiza, weryfikacja i ocena materiałów “końcowych” dla inwestora, które zostały już stworzone przez firmę  czy przedsiębiorcę,
 • Przygotowanie materiałów dla inwestora na podstawie materiałów analitycznych (źródłowych) i analiz, będących w posiadaniu firmy,
 • Przygotowanie materiałów dla inwestora bez żadnych materiałów źródłowych.

Każda z w wyżej przedstawionych usług różni się przede wszystkim czasem, który musimy poświecić na przygotowanie ostatecznych materiałów dla inwestora. Jeśli nasz klient zdecyduje, że nie może poświęcić nam za dużo swojego cennego czasu to oznacza, że to my będziemy musieli poświecić więcej naszego czasu.

W pierwszym i drugim przypadku dokonamy analizy, weryfikacji i oceny przygotowanych przez firmę informacji i analiz oraz zarekomendujemy konieczne uzupełnienia.

Naszą weryfikację przeprowadzimy z dwóch punktów widzenia:

 • sposobu i zakresu zaprezentowania informacji,
 • jakości przygotowanych przez firmę informacji i analiz.

W trzecim przypadku nasza oferta obejmuje przygotowania materiałów dla inwestora na podstawie informacji przekazanych nam przez przedsiębiorcę, a w tym analiz firmy czy produktu, jej przewag, otoczenia konkurencyjnego itp.

W każdym z trzech przypadków dokonamy analizy modelu biznesowego, doradzimy jak przygotować dany dokument, jakie elementy są niezbędne, a które fakultatywne lub też niepotrzebne na danym etapie procesu poszukiwania inwestora. Całość dostosujemy do specyfiki projektu (niezwykle ważne!).

Typy materiałów dla inwestora

W procesie pozyskania inwestora ważne są tak na prawdę trzy materiały dla inwestora:

Biznes plan to waży dokument w działalności startupu, ale niekoniecznie dobre narzędzie w procesie pozyskania finansowania. Ten dokument z pewnością przyda się na etapie due diligence. Odradzam jednak stosowanie go przy pierwszym kontakcie z inwestorem. Chętnie wyjaśnimy dlaczego podczas rozmowy.

Dodatkowo, wspieramy przedsiębiorcę w fazie due diligence w zakresie przygotowania materiałów wymaganych przez danego inwestora (analizy rynkowe, pozycji konkurencyjnej itp.).

Inne materiały dla inwestora

Nasza oferta obejmuje przygotowanie kompletu dokumentacji związanej z przeprowadzeniem procesu wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) czy firmy i wniesieniu jej aportem do innego podmiotu.

Na zlecenie klientów przygotowujemy również wyceny firmy czy przedsiębiorstwa czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy też know-how, marek czy znaków towarowych, przy czym pomagamy zidentyfikować wartości niematerialne (np. know-how), które zazwyczaj  istotnie wpływają na wartość projektu.

Krótki czas reakcji

Ze względu na to, iż proces pozyskiwania kapitału narzuca stosunkowo wysokie tempo realizacji oferujemy się bliską współpracę, a w tym przygotowanie wszelkich aktualizacji materiałów, które są wykorzystywane w procesie, w krótkim czasie.

Dotyczy to na przykład aktualizacji teasera inwestycyjnego czy też modelu finansowego, gdzie aktualizacja danych przez osobę nieprzygotowaną do pracy z arkuszami kalkulacyjnymi oraz z małą znajomością zagadnień finansowych może wywołać niezamierzone zmiany niektórych założeń.

Nasze wynagrodzenie

Nasze wynagrodzenie jest ustalane w zależności od:

 • specyfiki przedsięwzięcia i branży,
 • typu materiałów (teaser inwestycyjny, prezentacja, model finansowy, biznes plan, inne),
 • zakresu usługi (np. weryfikacja i ocena czy przygotowanie całości),
 • przeznaczenia dokumentu,
 • indywidualnych oczekiwań klienta.

Rozliczamy się z klientem przede wszystkim w oparciu o ilość czasu poświęconą projektowi. Proponujemy elastyczne rozwiązania. Więcej na temat sposobu współpracy znajdziesz w Ofercie, gdzie szczegółowo wyjaśniliśmy zasygnalizowane poniżej kwestie:

 • Działamy w całej Polsce i za granicą;
 • Jesteśmy elastyczni – nasz klient ma dostęp do profesjonalnego wsparcia praktycznie niezależnie od pory dnia;
 • Dzięki opracowanym przez nas podejściu jesteśmy w stanie współpracować z każdym klientem niezależnie od jego zamieszkania;
 • Pracujemy głównie przez telefon, email, Skype…
 • Oszczędzamy czas klienta, więc i jego pieniądze.