Technologie, know-how, patent to realne wartości: zbuduj na nich własną firmę

 

Komercjalizacja innowacji, technologii i innych wartości intelektualnych

Trzy ścieżki komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) przedstawiłem definicję komercjalizacji:

“Komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych może być zdefiniowana (nie istnieje jednoznaczna definicja tego pojęcia) jako wszelkie działania polegające na wykorzystywaniu i udostępnianiu wyników prac badawczo-rozwojowych w taki sposób, aby umożliwiało to osiąganie korzyści finansowych na zasadach rynkowych.”

W uproszczeniu działania komercjalizacyjne to między innymi:

 • budowa modelu biznesowego opartego na danej technologii,
 • opracowanie ścieżki wejścia na rynek (nawet, jeśli technologia będzie sprzedawana – kwestia wyceny przedmiotu transakcji),
 • identyfikacja głównych obszarów działalności operacyjnej,
 • wycena technologii na podstawie przyjętych założeń (biznesowych, finansowych, inwestycyjnych i strategicznych),
 • przeprowadzenie procesu pozyskania finansowania (komercjalizacja pośrednia), a w tym materiały dla inwestora czy instytucji finansującej (NCBiR, PARP, regionalne urzędy itp.) lub też
 • przeprowadzenie ścieżki komercjalizacji bezpośredniej (sprzedaż technologii, udzielenie licencji).

Skontaktuj się z nami! Zadzwoń lub napisz.

Komercjalizacja technologii przeprowadzana ścieżką komercjalizacji pośredniej to najwcześniejszy etap rozwoju projektu, w który inwestują inwestorzy Venture Capital (określany jako seed, zalążek lub zasiew). Najczęściej będą to inwestorzy indywidualni (anioły biznesu) i fundusze VC, specjalizujące się w inwestycjach na najwcześniejszym etapie rozwoju.

Realizujemy wszystkie wymienione wyżej działania związane z komercjalizacją innowacji.

Dodatkowo,  wykorzystując podejście praktyczne / biznesowe / rynkowe (w tym zarówno przepisy księgowe, podatkowe, jak i kwestie inwestycyjne itp.), pomagamy klientom:

 • zidentyfikować typ innowacyjnej technologii (często nie pokrywa się to z identyfikacją pierwotną),
 • skutecznie opisać daną innowację (np. niewystarczający opis może powodować problemy z rejestracją spółki czy też słabe zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy w przyszłości),
 • optymalnie powołać spółkę lub wnieść technologie do istniejącej spółki  (również w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa).

Nasze wynagrodzenie

Rozliczamy się z klientem przede wszystkim w oparciu o ilość czasu poświęconą projektowi. Proponujemy elastyczne rozwiązania. Na temat sposobu współpracy znajdziesz w Ofercie. Wyjaśniłem tam szerzej zasygnalizowane poniżej kwestie:

 • Działamy w całej Polsce i za granicą;
 • Jesteśmy elastyczni – nasz klient ma dostęp do profesjonalnego wsparcia praktycznie niezależnie od pory dnia;
 • Dzięki opracowanym przez nas podejściu jesteśmy w stanie współpracować z każdym klientem niezależnie od jego zamieszkania;
 • Pracujemy głównie przez telefon, email, Skype…
 • Oszczędzamy czas klienta, więc i jego pieniądze.