Lista funduszy Venture Capital inwestujących środki unijne (POIG 3.1.) wraz z komentarzem

  (Data publikacji: 10 czerwca 2014 roku)

  Od początku 2014 roku ruszyło 31 nowych funduszy Venture Capital (określanych często jako „inkubatory”), które dysponują środkami unijnymi z przeznaczeniem na inwestycje w innowacyjne projekty biznesowe.

  Fundusze Venture Capital funkcjonują na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1, Inicjowanie działalności innowacyjnej.

  Niniejsza grupa funduszy to czwarta seria funduszy tego typu. Warto mieć świadomość, iż fundusze poprzednich serii nie dysponują już środkami na inwestycje, chyba że dokonały dezinwestycji, czyli wyjścia kapitałowego ze spółki. W uproszczeniu można założyć, że jeśli fundusz („inkubator”) 3.1 nie znajduje się na poniższej liście to oznacza to, że nie dysponuje on już środkami na inwestycje.

  Przedstawiam kilka ważnych kwestii związanych z tymi funduszami.

  Na stronie Startowej znajdziesz pełną listę tekstów z bloga, którą podzieliłem dla ułatwienia na kategorie. Znajdują się tam również inne teksty o pozyskaniu inwestora. Na pewno zainteresuje Cię kategoria Poszukiwanie inwestora czy Negocjacje z inwestorem Venture Capital.

  Fundusze dokonują wejść kapitałowych w nowe spółki

  • fundusz razem z przedsiębiorcą tworzą nowy podmiot (fundusz musi być współzałożycielem spółki);
  • fundusz nie może zainwestować w nawet spółkę, która powstała, ale nie działała operacyjnie lub, która powstała kilka dni czy tygodni wcześniej.

  Przedsiębiorca wnosi do spółki aport, a fundusz – pieniądze

  • przedsiębiorca zazwyczaj wnosi do spółki aport w postaci wartości niematerialnych i prawnych lub też przedsiębiorstwa czy jego część (zorganizowana część przedsiębiorstwa);
  • wartości niematerialne i prawne mogą przyjąć postać oprogramowania, różnego typu know-how, prawa do znaków towarowych czy domen itp.;
  • przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza wniesienie do nowej spółki majątku (np. sprzętu, urządzeń, wartości niematerialnych) wykorzystywanego przez przedsiębiorcę w prowadzeniu przez niego działalności biznesowej (w postaci np. spółki z o.o., spółki jawnej, spółki cywilnej czy też jednoosobowej działalności gospodarczej);
  • opodatkowanie (podatek dochodowy i VAT) może być różne w zależności od przedmiotu aportu oraz podmiotów przeprowadzających taką transakcję;
  • fundusz może oczekiwać, aby przedsiębiorca wniósł oprócz aportu również gotówkę.

  Wejście kapitałowe zazwyczaj nie będzie większe niż 200.000 euro

  • maksymalna kwota inwestycji funduszu w projekt może wynieść równowartość 200 tysięcy euro wg kursu na dzień inwestycji;
  • całkowita kwota inwestycji może być wyższa, gdy w transakcji weźmie udział tzw. koinwestor (inwestor zewnętrzny inwestujący wspólnie z funduszem);
  • wielkość wejścia kapitałowego oraz liczba inwestycji są zapisane w przyjętej przez fundusz strategii inwestycyjnej.

  Oprócz funduszu może inwestować również koinwestor

  • każdy z funduszy jest zobowiązany (zawartą umową z PARP) przeprowadzić część wejść kapitałowych w spółki przy współudziale tzw. koinwestora, czyli inwestora zewnętrznego inwestującego wspólnie z funduszem;
  • kwota inwestycji koinwestora zależy od strategii inwestycyjnej funduszu.

  Preferowane obszary inwestycji

  • fundusze z niniejszego „naboru” preferują przede wszystkim inwestycje w projekty działające w następujących obszarach: biotechnologia, medycyna, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska, chemia;
  • przedsiębiorcy powinni traktować wymóg obszarów preferowanych w sposób bardzo szeroki, czyli projekt powinien zawierać przynajmniej elementy w/w obszarów.

  Wejścia kapitałowe muszą być zakończone do połowy 2015 roku

  • fundusze muszą zrealizować założone inwestycje (wydać pieniądze) do około połowy 2015 roku;
  • w mojej opinii znaczna cześć funduszy będzie spóźniona i będzie realizować wejścia kapitałowe do końca 2015 roku.

  Lista funduszy Venture Capital inwestujących środki unijne

  Poniżej przedstawiam listę funduszy Venture Capital, które inwestują środki unijne na podstawie Działania 3.1 PO IG wraz z takimi informacjami jak:

  • siedziba,
  • numer umowy zawartej przez dany podmiot z PARP,
  • tytuł projektu,
  • kwota środków unijnych (w uproszczeniu można przyjąć, iż jest to kwota na inwestycje).

  Agencja Rozwoju Społecznego ARS sp. z o.o.

  Legnica, dolnośląskie
  UDA-POIG.03.01.00-00-020/13-00
  Dolnośląski Inkubator Innowacji „ARS”
  7.641.243,79 złotych

  Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

  Warszawa, mazowieckie
  UDA-POIG.03.01.00-00-038/13-00
  AIP Seed Capital
  7.178.234,65 złotych

  ALIGO Sp. z o.o.

  Bydgoszcz, kujawsko – pomorskie
  UDA-POIG.03.01.00-00-004/13-00
  Wsparcie dla innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych
  10.000.000,00 złotych

  Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.

  Kaniów, śląskie
  UDA-POIG.03.01.00-00-075/13-00
  Inicjowanie innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych podwyższonego ryzyka
  8.514.429,00 złotych

  Black Pearls Investments Sp. z o.o.

  (dawniej Black Pearls Sp. z o.o.)
  Gdańsk, pomorskie
  UDA-POIG.03.01.00-00-056/13-00
  Leannovation Accelerate – prosta ścieżka dla komercjalizacji innowacyjnych przedsięwzięć
  9.995.556,12 złotych

  Catmood sp. z o.o.

  Warszawa, mazowieckie
  UDA-POIG.03.01.00-00-049/13-00
  Wsparcie dla Catmood w tworzeniu nowych innowacyjnych przedsiębiorstw
  9.979.788,00 złotych

  Centrum Biotechnologii sp. z o.o.

  Złotniki, wielkopolskie
  UDA-POIG.03.01.00-00-109/13-00
  BioMed – inkubator innowacyjnych pomysłów biznesowych
  6.735.450,04 złotych

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o.

  Lublin, lubelskie
  UDA-POIG.03.01.00-00-048/13-00
  Zainwestujmy w Innowacje – Inkubator Technologiczny II
  9.496.150,30 złotych

  Data Techno Park sp. z o.o.

  Wrocław, dolnośląskie
  UDA-POIG.03.01.00-00-047/13-00
  Akademicki Inkubator Innowacyjności – Giełda Projektów
  9.996.000,00 złotych

  EBC Incubator Sp. z o.o.

  Łomża, podlaskie
  UDA-POIG.03.01.00-00-103/13-00
  Wsparcie B+R poprzez dokapitalizowanie innowacyjnych pomysłów – pierwszy podlaski inkubator
  9.990.250,00 złotych

  Eureka Technology Park sp. z o.o.

  Dąbrowa, wielkopolskie
  UDA-POIG.03.01.00-00-082/13-00
  Akcelerator Innowacji Eureka Technology Park
  8.999.000,00 złotych

  Euro-Centrum S.A.

  Katowice, śląskie
  UDA-POIG.03.01.00-00-014/13-00
  Akcelerator Technologiczny Euro-Centrum
  10.000.000,00 złotych

  European Venture Investment Group S.A.

  Zielona Góra, lubuskie
  UDA-POIG.03.01.00-00-069/13-00
  EVIG S.A. – akcelerator innowacyjności
  2.699.000,00 złotych

  Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy “Nowe Media”

  Olsztyn, warmińsko – mazurskie
  UDA-POIG.03.01.00-00-030/13-00
  Science2Business 2.0
  8.675.469,78 złotych

  Fundacja Rozwoju Regionalnego Prometheus

  Toruń, kujawsko – pomorskie
  UDA-POIG.03.01.00-00-054/13-00
  PROM Inkubator – komercjalizacja pięciu innowacyjnych pomysłów biznesowych
  3780.309,78 złotych

  Huge Thing sp. z o.o.

  Poznań, wielkopolskie
  UDA-POIG.03.01.00-00-071/13-00
  Huge Thing – akcelerator projektów technologicznych
  2.442.500,00 złotych

  IdeaLab Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

  Białystok, podlaskie
  UDA-POIG.03.01.00-00-105/13-00
  IdeaLab – program wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych
  7.995.080,32 złotych

  Inventity Foundation

  Warszawa, mazowieckie
  UDA-POIG.03.01.00-00-025/13-00
  Inventity – inwestorzy na rzecz innowacji
  9.825.549,28 złotych

  Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.

  Lublin, lubelskie
  UDA-POIG.03.01.00-00-095/13-00
  INNOVA-INVEST: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym
  8.891.110,00 złotych

  Mediclab Incubator sp. z o.o.

  Katowice, śląskie
  UDA-POIG.03.01.00-00-072/13-00
  Incubator MedicLab
  9.963.377,42 złotych

  Platinum Seed Incubator sp. z o.o.

  Bydgoszcz, kujawsko – pomorskie
  UDA-POIG.03.01.00-00-079/13-00
  Wsparcie kapitałowe innowacyjnych przedsiębiorców
  9.802.799,85 złotych

  Prometeia Capital Sp. z o.o.

  Wrocław, dolnośląskie
  UDA-POIG.03.01.00-00-081/13-00
  Inkubacja innowacyjnych przedsięwzięć przez Prometeia Capital sp. z o.o.
  8.869.339,85 złotych

  Promyk Zdrowia Sp. z o.o.

  Jędrzejów, świętokrzyskie
  UDA-POIG.03.01.00-00-037/13-00
  Wspieranie działalności innowacyjnej w obszarze medycyny, nano- i bio-technologii, chemii, OZE także w powiązaniu z elektroniką i IT
  7.527.505,00 złotych

  R&D Project sp. z o.o.

  Łódź, łódzkie
  UDA-POIG.03.01.00-00-085/13-00
  Inicjowanie działalności innowacyjnej w perspektywicznych obszarach polskiej gospodarki
  8.988.202,00 złotych

  Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy “Interior” Sp. z o.o.

  Nowa Sól, lubuskie
  UDA-POIG.03.01.00-00-053/13-00
  Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w parku naukowo-technologicznym Interior
  9.886.679,86 złotych

  SpeedUp Investments LI Group sp. z o.o. sp. k-a

  Poznań, wielkopolskie
  UDA-POIG.03.01.00-00-087/13-00
  SpeedUp Investments – wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych przedsięwzięć
  9.994.649,36 złotych

  Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

  Kielce, świętokrzyskie
  UDA-POIG.03.01.00-00-067/13-00
  Staropolski Fundusz Kapitałowy
  8.990.000,00 złotych

  Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A.

  Kielce, świętokrzyskie
  UDA-POIG.03.01.00-00-050/13-00
  Kapitał dla przedsiębiorczych
  9.889.000,00 złotych

  WinQbator sp. z o.o.

  (dawniej CAPITOL TRADING Sp. z o.o.)
  Włocławek, kujawsko-pomorskie
  UDA-POIG.03.01.00-00-040/13-00
  WinQbator – wsparcie innowacyjnych pomysłów biznesowych
  9.999.199,06 złotych

  Wrocławski Park Technologiczny S.A.

  Wrocław, dolnośląskie
  UDA-POIG.03.01.00-00-057/13-00
  Preinkubacja i inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia realizowane przez Fundusz Discovery
  10.000.000,00 złotych

  Xevin Lab sp. z o.o.

  Białystok, podlaskie
  UDA-POIG.03.01.00-00-070/13-00
  Xevin Lab – inkubator projektów technologicznych
  9.899.000,00 złotych

  Proszę o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań czy uwag.

  Mogą Cię również zainteresować...