Koszt napisania biznes planu. Od czego zależy?

Nie ma prostej odpowiedzi na pytanie jaki jest koszt napisania biznes planu. Cena zależy od wielu czynników. Najważniejszym problemem jest to, że nie istnieje jeden jednoznacznie zdefiniowany format biznes planu.

Tradycyjnie, za biznes plan uważa się materiał, którego objętość wynosi kilkadziesiąt stron. W praktyce, ten dokument przyjmuje różne formy.

Na stronie Startowej zamieściłem listę ważniejszych tekstów z mojego bloga. Znajdziesz tam między innymi teksty z zakresu finansowania startupu czy firmy, wyceny firmy czy sprzedaży firmy.

Biznes plan – co to jest?

Na początek, przedstawię kilku słowach co to jest biznes plan biznes plan. Biznes plan to plan rozwoju biznesowego firmy, który jest przedstawiony w formie opisowej i numerycznej.

W tym materialne powinny się znaleźć między innymi informacje opisujące firmę, jej rynek docelowy, konkurencje, przyjęte cele biznesowe oraz sposób ich realizacji (również jako prognozy finansowe).

Biznes plany wykorzystuje się najczęściej w związku z pozyskaniem finansowania oraz na potrzeby wewnętrze właścicieli i osób zarządzających firmą.

Szerokie opracowanie na temat biznes planu zawarłem w Biznes plan firmy i startupu. Co to jest? Jak napisać?

Tematykę biznes planu poruszyłem również w następujących tekstach:

Co wpływa na koszt napisania biznes planu?

Jak wspomniałem na samym początku, nie ma czegoś takiego jak jeden format biznes planu. Podobnie, wiemy co to jest samochód, ale na rynku występuje on w wielu formach (producenci, marki, typy itp.). Tym samym, sens pytania o koszt napisania biznes planu jest taki sam jak ogólne pytanie o koszt samochodu.

Na koszt napisania biznes planu wpływa wiele czynników. W mojej opinii, najważniejsze z nich to między innymi:

  • cele biznes planu,
  • adresaci biznes planu,
  • specyfika firmy czy projektu,
  • koszt ewentualnych badań rynkowych,
  • koszt przygotowania dodatkowej dokumentacji projektowej,
  • oczekiwania założyciela startupu czy właściciela firmy względem doradcy.

Cele i adresaci biznes planu

Koszt napisania biznes planu jest chyba w największym stopniu powiązany z celem i adresatem tego materiału inwestycyjnego. Te dwie kwestie najsilniej wpływają na formę i zawartość biznes planu.

Główne cele biznes planu to:

  • pozyskiwanie finansowania dla firmy czy projektu,
  • jako narzędzie w zaplanowaniu i przeprowadzeniu realizacji projektu biznesowego czy konkretnych działań związanych z rozwojem firmy,
  • prognoza rozwoju firmy czy projektu jako dodatkowa informacja biznesowa dla właścicieli firmy, członków rady nadzorczej spółki czy zarządzających (zarządu spółki).

Najczęstszy cel biznes planu to pozyskanie kapitału dla firmy czy na jej uruchomienie (startup). Głównymi odbiorcami biznes planów w tym przypadku są banki, instytucje zarządzające programami unijnymi (np. dotacja czy pożyczka) oraz inwestorzy.

Każdy z tych celów oraz każdy z adresatów wymaga przedstawienia innych informacji lub też w innej formie. Innymi słowy, każdy biznes plan musi być dostosowany do konkretnego celu czy odbiorcy.

Przykładowo, koszt napisania biznes planu do banku wymaga często mniej pracy niż biznes plan dla inwestora. Jeszcze inaczej sytuacja wygląda w przypadku dotacji unijnej, gdzie wymagany jest bardzo sformalizowany biznes plan w formie formularza.

Wpływ specyfiki projektu na koszt napisania biznes planu

Specyfika firmy czy projektu wiąże się przede wszystkim z poziomem skomplikowania działalności firmy, fazą rozwoju firmy czy projektu czy charakteru rynku docelowego.

Oznacza to, że im bardziej skomplikowana działalność biznesowa firmy tym koszt napisania biznes planu jest wyższy. Wczesna faza rozwoju projektu bardzo często wymaga większego nakładu pracy w związku z koniecznością przeprowadzenia szerszych analiz.

Przykładowo, koszt napisania biznes planu kawiarni jest niższy niż koszt biznes planu startupu działającego na rynku przewozów taksówkarskich. Często też, koszt biznes planu działającej firmy będzie niższy niż koszt biznes planu dla startupu, zamierzającego wejść na rynek z nowymi, innowacyjnymi produktami, usługami czy rozwiązaniem.

Koszt badań rynkowych i dokumentacji projektowej

Koszt napisania biznes planu będzie też uzależniony od wydatków związanych z dodatkowymi badaniami rynku docelowego czy pozyskaniem dokumentacji projektowej. Takie koszty nie pojawią się w przypadku każdego projektu.

Przykładowo, wystąpią one w projektach na bardzo wczesnej fazie rozwoju o charakterze wysoko innowacyjnym.

Wpływ oczekiwań wobec doradcy czy doradców

Właściciele firm czy założyciele startup często korzystają ze wsparcia doradców w zakresie napisania biznes planu. W takiej sytuacji, zakres wsparcia doradcy w stworzeniu biznes planu zależy od decyzji przedsiębiorcy.

Przykładowo, z jednej strony, może on poszukać doradcy wsparcia tylko w zakresie jednego z obszarów biznes planu.

Z drugiej strony, gdy projekt znajduje się we wczesnej fazie rozwoju, to wsparcie doradcy może dotyczyć współpracy w zakresie opracowania modelu biznesowego. W takiej sytuacji, dopiero później nastąpi stworzenie biznes planu.

Cena za stworzenie biznes planu zawsze będzie zależała od zakresu współpracy właściciela firmy czy pomysłodawcy z doradcą w stworzeniu tego materiału.

Oznacza to również, że im słabsze przygotowanie pomysłodawcy czy właściciela firmy w zakresie materiałów bazowych do biznes planu ty większa praca po stronie doradcy. Taka sytuacja powoduje wyższy koszt biznes planu.