Konflikty pomiędzy przedsiębiorcą a funduszem venture capital

  konflikty_pomiedzy_przedsiebiorca_a_funduszem_venture_capital. Blog. Private Equity Consulting. Mariusz Malec

  Współpraca pomiędzy przedsiębiorcą a funduszem Venture Capital to współpraca pomiędzy dwoma partnerami biznesowymi, z których każdy wnosi do projektu inne korzyści. Takie partnerstwo, jak każda inna forma współdziałania, nie jest wolne od konfliktów.

  Te konflikty najczęściej mają swoje źródło w trzech obszarach:

  • tradycyjny konfliktu interesów funduszu VC i zarządzającego;
  • różnice osobowościowe;
  • odmienne doświadczenia życiowe, zawodowe czy wykształcenie.

  Tradycyjny konflikt interesów

  Tradycyjny konflikt interesów to głównie różnice w postrzeganiu przez obie strony własnej roli, celów, a także zakresu odpowiedzialności. Przykłady to sprawowanie nadzoru / monitoringu przez fundusz VC, moment i tryb wyjścia z inwestycji przez fundusz, cele strategiczne i operacyjne.

  Różnice osobowościowe

  Optymalnie przedstawiciel funduszu i przedsiębiorca powinni “nadawać na tych samych falach”. Najlepiej, aby “osoba prowadząca” przedsiębiorcę to była osoba, która negocjowała warunki inwestycji i zna bardzo dobrze firmę, produkty i jej zespół.

  Różnice w osobowości mogą się jednak uwidocznić dopiero po zawarciu transakcji inwestycji i wtedy albo nastąpi dotarcie albo pojawi się nowa osoba po stronie funduszu lub zmian przedsiębiorcy. Ostatnia opcja, która oznacza zamknięcie firmy, niestety się także zdarza.

  Różnice w doświadczeniu zawodowym i wykształceniu

  Różnice w doświadczeniu zawodowym i wykształceniu bywają znaczne. Najważniejsze jest jednak to, aby one nie niwelowały głównego celu obu stron, czyli powodzenia projektu. Obie strony mogą się wiele od siebie nauczyć, ale muszą dostrzec u siebie swoje słabe strony.

  Bardzo częstym przypadkiem w inwestycjach venture capital jest projekt z innowacyjnym produktem czy usługą, którego pomysłodawcą jest młoda osoba, wyspecjalizowana w jednym obszarze, bez innych doświadczeń i wymaganego wykształcenia (np. zarządzanie na poziomie ogólnym).

  Niestety, równie częstym przypadkiem jest niedoświadczony menadżer funduszu VC, który – ze szkodą dla projektu – nie będzie w stanie przejść do praktycznych zagadnień i porozumieć się z przedsiębiorcą.

  Pełna wersja artykułu ukazała się Miesięczniku Kapitałowym nr 9/2011.

  get_pdf2

  Konflikty pomiędzy przedsiębiorcą a funduszem venture capital (PDF, 900 KB)

   

  Mogą Cię również zainteresować...