Inwestor finansowy. W co inwestuje? Jak zarabia?

Walizka z pieniędzmi. Inwestor finansowy. Private Equity Consulting Mariusz Malec

Inwestor finansowy dokonuje inwestycji w firmę z założeniem osiągnięcia zysku z zainwestowanego kapitału w ramach wyjścia kapitałowego (exit) w okresie nie dłuższym niż kilkuletnim.

Innymi słowy, inwestor finansowy dokonuje inwestycji, stosując jako główne podejście starą kupiecką zasadę: „kupuj tanio, a sprzedawaj drogo”.

Istotną cechą inwestora finansowego jest to, iż przeprowadza wejście kapitałowe z zamiarem wyjścia w okresie nie dłuższym niż 10 lat.

Ten tekst jest rozwinięciem kwestii przedstawionych w Darmowym e-kursie w 7. częściach. Zanim pozyskasz inwestora.

Jeśli Cię interesują inne teksty z zakresu finansowania przedsiębiorstwa czy inwestycji w startup to wejdź na stronę Startową, gdzie zamieściłem najważniejsze teksty z bloga.

Może zainteresują Cię następujące teksty, które dotyczą poruszanej tu tematyki:

Specyfikę działania aniołów biznesu, których bardzo często występują jako wyłącznie inwestorzy finansowi przedstawiłem w Anioły biznesu (business angels). Jak działają? Gdzie szukać?

Cechy charakterystyczne inwestora finansowego

Inwestorzy finansowi dokonują inwestycji w firmy, działające we wszystkich branżach na rynku.

Inwestują oni w przedsięwzięcia, które znajdują się na każdym etapie rozwoju. Innymi słowy, inwestują oni zarówno w projekty na etapie zalążka (pre-seed i seed), startupy z Minimum Viable Product (MVP), jak i firmy dojrzałe o wielomilionowych przychodach.

Głównym celem inwestora finansowego jest osiągniecie zysku kapitałowego. Ten zysk powstaje w momencie sprzedaży przez niego udziałów czy akcji firmy, w którą wcześniej zainwestował, czyli wyjścia kapitałowego (exit).

Inwestor finansowy dokonuje wyjścia z inwestycji między innymi poprzez sprzedaż udziałów czy akcji firmy lub też przedsiębiorstwa:

  • na giełdzie w ramach IPO lub później,
  • inwestorowi strategicznemu (branżowemu),
  • innemu inwestorowi finansowemu (na przykład wykup menedżerski, czyli MBO).

W przypadku inwestycji w firmy na wczesnym etapie rozwoju, zysk kapitałowy to zazwyczaj jedyny typ zysku, który może osiągnąć inwestor finansowy.

Z inwestycjami w firmy dojrzałe łączą się inne możliwości osiągania zysków przez inwestora finansowego. Najczęstszym przypadkiem jest osiąganie dochodów z dywidend, wypłacanych przez firmę, w którą inwestor finansowy zainwestował.

Sposób finansowania inwestycji zależy przede wszystkim od etapu rozwoju firmy.

Na początkowych etapach rozwoju firmy, inwestor finansowy przeprowadza rundy inwestycyjne w formie kapitału.

Chodzi o to, że inwestor po dokonaniu wejścia kapitałowego w firmę uzyskuje udziały lub akcje w takiej firmie.

Wyjątkowo, na wczesnych etapach (pre-seed czy seed) stosuje się czasem pożyczki z możliwością konwersji na udziały czy akcje.

Na późniejszych etapach rozwoju firmy coraz częściej, oprócz finansowania w formie kapitału udziałowego, inwestor finansowy wykorzystuje dług oraz tak zwane finansowanie mezzanine.

Finansowanie mezzanine to instrumenty, które posiadają zarówno cechy długu, jak i kapitału. Ten typ finansowania wykorzystuje rozwiązania z obszaru instrumentów pochodnych, jak na przykład opcje call czy put, a także futures.

Typy inwestorów finansowych

Do inwestorów finansowych można zaliczyć między innymi następujących inwestorów:

  • przyjaciele i rodzina, aniołowie biznesu,
  • fundusze Venture Capital,
  • fundusze inwestujące w późniejsze fazy niż Venture Capital, czyli fundusze Private Equity (np. fundusze typu buy-out czy fundusze hedgingowe).

Dyskusyjne jest to, czy jako inwestora finansowego należy zaliczyć fundusz Corporate Venture Capital (CVC).

Teoretycznie, w Corporate Venture Capital, kwestie branżowe mają prawie zawsze charakter drugorzędny. Cel główny funduszu CVC ma charakter finansowy, czyli dążenie do maksymalizacji zwrotu z inwestycji.

Tym samym, w mojej opinii, fundusz CVC należy jednak uznać za inwestora finansowego.

Znaczenie dla założyciela (właściciela) firmy

Wielu właścicieli (założycieli) firm, gdy poszukuje kapitału, zastanawia się czy inwestor finansowy to dobre rozwiązanie dla ich firmy, a również dla nich samych.

Inwestor finansowy z pewnością to dobre rozwiązanie wtedy, gdy założyciel poszukuje możliwości sprzedaży wszystkich udziałów w ciągu kliku lat po inwestycji.

W przeciwieństwie do inwestora strategicznego (branżowego), inwestor finansowy inwestuje tylko w sytuacji, gdy widzi realne możliwości wyjścia z inwestycji.

Dla niego, im więcej ścieżek wyjścia tym projekt inwestycyjny jest bardziej interesujący.