Fundraising w funduszu Private Equity. Co to jest?

Fundusze Private Equity to podmioty, które inwestują powierzony im przez inwestorów kapitał. Taki kapitał muszą one pozyskać na rynku kapitałowym od inwestorów finansowych w drodze fundraising.

Na stronie Startowej zamieściłem listę ważniejszych tekstów z bloga.

Znajdziesz tam teksty między innymi z zakresu finansowania startupu czy firmy, wyceny firmy oraz sprzedaży firmy.

Co to jest Private Equity?

Zanim wyjaśnię jak przebiega pozyskiwanie finansowania dla funduszu, czyli fundraising, przedstawię co to jest Private Equity.

Private Equity można zdefiniować jako szeroko pojęte inwestycje w firmy, które nie są notowane na giełdzie.

PE to nie tylko inwestycje kapitałowe, czyli finansowanie firmy poprzez zakup udziałów czy akcji spółki kapitałowej. Zalicza się do nich także inwestycje w innych formach, jak na przykład pożyczki, obligacje, obligacje zamienne na akcje, finansowanie mezzanine.

W klasycznym ujęciu, inwestycje PE obejmują wszystkie inwestycje niezależnie od fazy rozwoju firmy czy przedsięwzięcia, czyli również Venture Capital. W wąskim, potocznym ujęciu, PE to inwestycje kapitałowe, które dotyczą firm, które już nie są w polu zainteresowania inwestorów VC.

Ten temat przedstawiłem szeroko w następujących tekstach:

Na temat funkcjonowania funduszu Private Equity pisałem też między innymi w:

Fundraising: committed capital, czyli formalne zobowiązania inwestorów

W celu pozyskania kapitału do funduszu PE, zarządzający funduszem rozpoczynają tzw. fundraising.

Fundraising obywa się poprzez formalne, jak i nieformalne kontakty członków zespołu zarządzającego z potencjalnymi inwestorami. Niektóre zespoły korzystają ze wsparcia wyspecjalizowanych doradców zewnętrznych w zakresie pozyskania finansowania dla funduszu.

Pozyskanie inwestorów nie oznacza natychmiastowych wpłat środków finansowych od inwestorów. Chodzi tu o uzyskanie od nich commitments, czyli formalnych obietnic (zobowiązań) dotyczących wpłat gotówki w późniejszym okresie na wezwanie zarządzających funduszem.

Takie wezwania (capital calls) mają najczęściej miejsce w przypadku decyzji o przeprowadzeniu wejścia lub wejść kapitałowych przez fundusz. Takich wezwań jest zazwyczaj więcej niż jedno.

Inwestorami w funduszu PE są między innymi fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, fundacje oraz zamożne osoby prywatne.

Dwa etapy fundraising

Fundraising prowadzi się najczęściej w dwóch etapach. Pierwszy etap trwa do momentu uruchomienia funduszu. Ten etap powinien się zamknąć pozyskaniem kapitału co najmniej na minimalnym poziomie, którzy założyli sobie zarządzający funduszem.

Ten etap pozyskiwania kapitału trwa przeciętnie od sześciu do kilkunastu miesięcy. Formalne zakończenie tego etapu fundraising określa się jako „first closing” albo „initial closing”.

Po uruchomieniu funduszu, pozyskiwanie kapitału najczęściej jest kontynuowane. Drugi etap fundraising trwa kolejne kilka czy kilkanaście miesięcy.

Pozyskiwanie kolejnych grup inwestorów na drugim etapie zazwyczaj realizuje się w transzach czy naborach. Formalnym zakończeniem każdego takiego nabotu jest tzw. closing (zamknięcie).

Przeprowadzenie ostatniego naboru kończy cały proces pozyskania finansowania (fundraising) przez fundusz. Określa się go jako „final closing”.

Warunki wejścia dla inwestorów w ramach fundraising mogą być identyczne dla wszystkich lub też zróżnicowane.

W pierwszym przypadku, decydują warunki przyjęte w ramach ramach naboru na etapie głównym.

W drugim przypadku, niektórzy inwestorzy uzyskują warunki korzystniejsze niż inni. Wynika to z wielu czynników, a przede wszystkim z siły przetargowej niektórych inwestorów.

Funkcjonowanie funduszu po fundraising

Klasyczne fundusze PE powołuje się do życia na konkretny okres. Standardowy czas funkcjonowania funduszu to 10 lat. Ten okres może być przedłużony o kolejny rok czy dwa lata przez zarządzających funduszem. Z takiego przedłużenia zazwyczaj można skorzystać od 1 do 3 razy.

W okresie życia funduszu, zarządzający muszą dokonywać wejść kapitałowych w firmy, rozwijać te firmy, a następnie przeprowadzać wyjścia z inwestycji (exit).