Czy na pewno potrzebujesz funduszu VC?

Czy jest Ci na pewno potrzebny inwestor Venture Capital? Blog. Private Equity Consulting. Mariusz Malec

Poniżej przedstawiłem kilka problemów dotyczących współpracy z funduszem Venture Capital. Oczywiście, nie zawsze one wystąpią.

Niektórzy przedsiębiorcy po inwestycji przypominają sobie o inwestorze raz na kwartał, przy okazji rad nadzorczych i po 2-3 godzinach znowu zapominają. Bywają też startupy, które czują oddech VC przy podejmowaniu każdej, nawet mało istotnej, decyzji (co jest jedynie usprawiedliwione przy restrukturyzacji firmy).

Zapisy w umowach inwestycyjnych

Przedsiębiorca powinien pamiętać o “branżowym” przysłowiu, że umowy inwestycyjne są na złe czasy.

Zapisy w umowach prawie zawsze stawiają przedsiębiorcę na gorszej pozycji w przypadku nieosiągnięcia prognoz (np. uruchomienie opcji call na zakup udziałów po preferencyjnej cenie), wykupu przez inwestora (np. przymusowe przyłączenie się do transakcji sprzedaży firmy) czy sprzedaży firmy (np. preferencje funduszu co do ceny za udziały, czyli fundusz musi otrzymać najpierw kwotę inwestycji + 200%, a dopiero reszta jest odpowiednio alokowana).

VC odciąga uwagę od istotnych spraw operacyjnych

Już cały proces poszukiwania finansowania zabiera czas, odwraca uwagę przedsiębiorcy od core biznesu.

Po pozyskaniu finansowania współpracujący z funduszem przedsiębiorca będzie musiał poświęcać część swojego czasu na spotkania z inwestorem, nawet w momentach krytycznych dla firmy .

Bądź trendy!

Inwestorzy VC lubią inwestować zgodnie z trendami. Niektórzy mówią o owczym pędzie. Jeśli więc Twój biznes nie jest “trendy” masz pecha i pomimo, iż Twój projekt jest dobry nie znajdziesz finansowania.

Czasem pomaga “window dressing”, czyli mała przeróbka biznes planu…

Twarda gra

Twój partner nie zawsze będzie grał fair. Gdy Twój biznes się rozwija i potrzebujesz kolejnej rundy finansowej rozpoczynają się negocjacje. Negocjacje trwają, a Twojemu startupowi zaczyna brakować gotówki. Coraz bardziej się niepokoisz.

Dla funduszu, Twoja firma jest jedną z wielu inwestycji, a dla Ciebie jedyną. Zazwyczaj fundusz wygrywa i druga transza jest realizowana przy korzystnej dla VC wycenie. Musisz być gotowy na twarde negocjacje.

My wiemy lepiej!

Fundusz ma wiele możliwości, aby pomóc startupowi. Jednak powinien pamiętać o podstawowym podziale ról i powstrzymywać się z ingerowaniem w sprawy operacyjne. Gdy fundusz zaczyna się wtrącać w bieżące zarządzanie to stopniowo zacierać się będzie struktura organizacyjna Twojej firmy.

Zaciemniają się granice odpowiedzialności, spada motywacja zespołu. Przedsiębiorca musi być zdolny przeciwstawić się takiemu podejściu ze strony VC.

O potencjalnych konfliktach pomiędzy inwestorem  a przedsiębiorcą pisałem w Konflikt funduszu VC z założycielem.

Gdzie jest mój VC?!

Po dokonaniu inwestycji przedstawiciel VC często staje się mniej dostępny dla startupu niż przed zawarciem tej transakcji.

Przedsiębiorca, który oczekuje od funduszu nie tylko pieniędzy, ale także wsparcia w zakresie strategii, biznes planu, planów operacyjnych czy budowy zespołu może się czuć zawiedziony. Słusznie, bo nie jest sztuką znaleźć tylko finansowanie, ale – finansowanie plus wsparcie.

Na temat oczekiwań inwestora VC pisałem między innymi w następujących tekstach:

Podejście inwestorów VC do analizy projektu  przedstawiłem w Analiza firmy przez inwestora venture capital.

Mogą Cię również zainteresować...