Cykl życia funduszu Private Equity. Co to jest?

Cykl życia Funduszu Private Equity obejmuje okres tworzenia funduszu oraz jego funkcjonowania aż do momentu jego rozwiązania i likwidacji. Składa się on z czerech głównych faz, które, w dużej mierze, funkcjonują w sposób równoległy do siebie.

Na stronie Startowej zamieściłem listę ważniejszych tekstów z bloga.

Znajdziesz tam teksty z zakresu finansowania startupu czy firmy, wyceny firmy oraz sprzedaży firmy.

Co to jest fundusz Private Equity?

Zanim przejdę o omówienia czym jest cykl życia funduszu Private Equity wyjaśnię co to jest w ogóle Private Equity. Najkrócej ujmując, Private Equity można zdefiniować jako wszelkie inwestycje w firmy, które nie są notowane na giełdzie.

Tego typu finansowanie to nie tylko inwestycje kapitałowe, czyli finansowanie firmy poprzez zakup udziałów czy akcji spółki kapitałowej. Należy do niego zaliczyć także inwestycje w innych formach, a w tym między innymi w formie pożyczek, obligacji, obligacji zamiennych na akcje czy finansowanie mezzanine.

W klasycznym ujęciu, Private Equity obejmuje inwestycje niezależnie od fazy rozwoju firmy czy przedsięwzięcia, czyli również Venture Capital. Natomiast, w potocznym, węższym ujęciu, Private Equity to inwestycje kapitałowe dotyczące firm, które znajdują się w fazach rozwoju późniejszych niż projekty z fazy Venture Capital.

Klasyczne fundusze Private Equity są powoływane do życia na konkretny okres. Standardowy czas funkcjonowania funduszu to 10-12 lat. Zazwyczaj, istnieje możliwość wydłużenia tego okresu o kolejny rok czy dwa lata na skutek decyzji osób zarządzających funduszem.

Szerzej ten temat przedstawiałem w następujących dwóch tekstach:

Cykl życia funduszu PE składa się z 4 faz

Cykl życia Funduszu Private Equity obejmuje okres formowania się funduszu, jego funkcjonowania, a kończy się jego rozwiązaniem. Można go podzielić na następujące fazy:

  • pozyskiwanie kapitału przez fundusz,
  • faza inwestycji,
  • budowa wzrostu wartości portfolio inwestycyjnego,
  • przeprowadzenie wyjść kapitałowych (exits).

Wymienione powyżej fazy występują w przedstawionej kolejności, ale nie zaczynają się wtedy, gdy poprzednia się kończy. Raczej nachodzą się one jedna na drugą i funkcjonują w dużej mierze równolegle.

Cykl życia funduszu faza I: Pozyskiwanie kapitału

Cykl życia funduszu rozpoczyna etap pozyskiwania finansowania. Fundusze Private Equity pozyskują kapitał na inwestycje w ramach tzw. fundraising. Taki proces zajmuje minimum 6 miesięcy, ale często trwa kilkanaście miesięcy.

Zazwyczaj, fundusze Private Equity pozyskują finansowanie w dwóch etapach. Pierwszy kończy się pozyskaniem kapitału na wystarczającym poziomie, aby fundusz mógł wystartować.

Po uruchomieniu funduszu, rozpoczyna się drugi etap fundraising. Trwa on kolejne kilka czy kilkanaście miesięcy.

W przypadku funduszu, pozyskanie kapitału na nie pociąga za sobą faktycznych wpłat gotówkowych. Inwestorzy raczej zobowiązują się do wpłaty środków finansowych w późniejszym okresie na wezwanie osób zarządzających funduszem.

Więcej na ten temat napisałem w Fundraising w funduszu Private Equity. Co to jest?

Wpłaty gotówkowe od inwestorów i dokonywanie inwestycji

Druga faza cyklu życia funduszu rozpoczyna okres formalnego funkcjonowania funduszu. Po jego uruchomieniu, osoby zarządzające funduszem rozpoczynają procesu finansowania firm.

Zazwyczaj, okres, w którym przeprowadzane są inwestycje funduszu, trwa od 4 do 6 lat. Liczba inwestycji zależy przede wszystkim od wielkości funduszu, czasu jego trwania czy wielkości zespołu inwestycyjnego funduszu.

W związku z przeprowadzaniem wejść kapitałowych, fundusz zwraca się do pozyskanych inwestorów o wpłacenie środków finansowych, do czego wcześniej się zobowiązali (tzw. capital calls).

Jak wspominałem wcześniej, ta faza cyklu życia funduszu Private Equity może się rozpocząć jeszcze przed zakończeniem drugiego etapu pozyskiwania inwestorów. Oznacza to, że fundusz może rozpocząć funkcjonowanie pomimo trwania procesu pozyskiwania kapitału.

Faza wzrostu, czyli zwiększania wartości inwestycji

Trzecia faza cyklu życia funduszu Private Equity obejmuje działania zmierzające do zwiększenie wartości firm, w które on zainwestował.

Fundusz podejmuje je od razu po przeprowadzeniu wejść kapitałowych w firmy. Bardzo często polegają one na pozyskaniu wsparcia doradców branżowych czy specjalistów od zarządzania, a także rekrutacji profesjonalnych menadżerów.

Cele podejmowanych działań to między innymi:

  • wejście firmy z produktami na nowe rynki geograficzne,
  • wprowadzenie przez firmę nowych produktów na rynek,
  • wzrost nieorganiczny firmy, czyli przejęcia innych podmiotów.

Wyjście z inwestycji i dystrybucja środków do inwestorów

Cykl życia funduszu Private Equity kończy faza, którą jest przeprowadzanie wyjść kapitałowych. Celem jest odzyskanie zainwestowanych środków finansowych i zrealizowanie zysków kapitałowych.

Wyjście kapitałowe (exit) realizuje się między innymi poprzez:

  • sprzedaż firmy inwestorowi branżowemu
  • sprzedaż firmy inwestorowi finansowemu
  • upublicznienie spółki oraz sprzedaż akcji poprzez giełdę.

Wyjście z inwestycji to faza, która może się rozpocząć jeszcze przed zakończeniem drugiego etapu pozyskiwania inwestorów przez fundusz. Niektóre wyjścia z inwestycji mogą mieć miejsce nawet kilka miesięcy po dokonaniu inwestycji w firmę.

W wyniku wyjścia z inwestycji fundusz pozyskuje środki, które są następnie dystrybuowane na rzecz inwestorów funduszu.