COPYRIGHT

Copyright © by Mariusz Malec. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Żadne treści, znajdujące się na witrynie www.private-equity.pl, nie mogą być kopiowane, wtórnie publikowane oraz w żaden inny sposób rozpowszechniane i wykorzystywane, w części lub całości, bez pisemnej zgody autora. Niestosownie się do tego zakazu jest nieuczciwe oraz narusza art. 17 Ustawy o prawie autorskim.

Informacje na witrynie www.private-equity.pl wyrażają osobiste poglądy autorów i nie mogą być one podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

W szczególności autorzy nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje dotyczące inwestycji kapitałowych, które zostały podjęte na podstawie treści zawartych na tych stronach.

Autorzy tekstów nie gwarantują poprawności informacji uzyskanych z innych źródeł, choć dokonali starań, aby potwierdzić ich wiarygodność.