Biznes plan na dotacje unijne. Na czym polega?

Biznes plan na dotacje unijne nieczęsto przyjmuje tradycyjną formę. Tylko w niewielu sytuacjach tego typu, biznes plan występuje jako załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. Raczej, stanowi on bazę do przygotowania takiego wniosku o dotacje unijne.

Dotacje unijne w kwotach od kilkuset tysięcy złotych do kilkunastu mionów złotych to finansowanie, którym zajmują się takie podmioty jak na przykład Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Na stronie Startowej zamieściłem listę ważniejszych tekstów z mojego bloga. Znajdziesz tam między innymi teksty z zakresu inwestycji w startup czy firmę, wyceny firmy czy sprzedaży firmy.

Bardzo szerokie opracowanie na temat biznes planu to Biznes plan firmy i startupu. Co to jest? Jak napisać?

Inne teksty z tej tematyki to między innymi:

Co to jest biznes plan?

Zanim przejdę omówienia roli biznes planu w pozyskiwaniu dotacji unijnej przedstawię krótko definicję biznes planu.

Biznes plan to plan rozwoju biznesowego projektu czy firmy, który przedstawia się w formie opisowej oraz numerycznej.

Ten materiał inwestycyjny obejmuje główne informacje przedstawiające firmę czy projekt, rynek docelowy, konkurencyjne firmy i ich produkty, usługi czy rozwiązania, cele biznesowe wraz ze sposobem ich realizacji, a także prognozy finansowe.

W powszechnej opinii, biznes plan to dość obszerny materiał, który liczy przeważnie kilkadziesiąt stron.

Dostosowanie do celu i odbiorcy

W praktyce biznesowej, biznes plany tworzy się w rożnych formatach. Zależą one od celu biznes planu oraz jego adresata.

Innymi słowy, biznes plan powinien być zawsze dostosowany do oczekiwań odbiorcy. Najczęściej, biznes plan wykorzystuje się do pozyskiwania finansowania. Materiał ten wykorzystuje się również jako narzędzie planistyczne, realizacji projektów czy informacyjne. Odbiorcami biznes planu są wtedy wyłącznie osoby związane z firmą czy projektem.

Finansowanie firmy (startupu) realizuję się w ramach różnych źródeł. Najczęściej, dawcami kapitału są inwestorzy, jak na przykład fundusze i anioły biznesu, ale także banki i organizacje, które zajmują się przyznawaniem dotacji unijnych.

Każdy z tych odbiorców wymaga innego podejścia. Każdy z nich oczekuje rozłożenia akcentów pomiędzy kluczowymi obszarami w biznes planie w inny sposób.

Dotacje unijne a biznes plan

Dotacja unijna wymaga bardzo specyficznego podejścia w zakresie sposobu planowania rozwoju. W większości sytuacji, w pozyskiwaniu dotacji nie stosuje się biznes planu w tradycyjnym formacje.

Pozyskanie finansowanie w formie dotacji to proces o wysokim stopniu sformalizowania. Im kwota dotacji wyższa tym bardziej skomplikowany proces.

Jeśli kwoty dotacji dotyczą kwot kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych to proces pozyskania finansowania zazwyczaj jest do przejścia praktycznie dla każdego. Pozyskanie dotacji unijnej w kwotach wyższych, czyli kilkaset tysięcy złotych lub kilka milionów złotych, wymaga obecnie zazwyczaj specjalistycznej wiedzy oraz znaczącego nakładu pracy. Jest to też proces bardzo sformalizowany.

Dotacje unijne o większych kwotach wymagają biznes planu formie formularza do wypełnienia. Takiemu formularzowi towarzyszy szczegółowa instrukcja dotycząca konkretnych zagadnień.

W mojej opinii, taki biznes plan wcale nie jest łatwiejszy do stworzenia niż biznes plan w tradycyjnym rozumieniu.

Zastosowanie takiego podejścia wynika głównie z oczekiwań odbiorcy, czyli podmiotu zarządzającej programem dotacji unijnych. Innymi słowy, taka instytucja oczekuje konkretnych informacji przedstawionych w konkretny sposób (np. określona liczba znaków w danym polu).

Przygotowanie biznes planu na dotacje unijne z pewnością jest łatwiejsze, gdy przedsiębiorca czy pomysłodawca stworzył wcześniej biznes plan w tradycyjnym ujęciu.