Biznes plan do banku. Co go wyróżnia? Czy się przydaje?

Biznes plan do banku to materiał inwestycyjny, który zwykle jest dołączany do wniosku kredytowego. W większości banków nie ma on charakteru obligatoryjnego. Głównym narzędziem inwestycyjnym w pozyskiwaniu kapitału z banku jest wniosek kredytowy.

Na stronie Startowej zamieściłem listę ważniejszych tekstów z mojego bloga. Znajdziesz tam między innymi teksty z zakresu finansowania startupu czy firmy, wyceny firmy czy sprzedaży firmy.

Szerokie opracowanie na temat biznes planu zawarłem w Biznes plan firmy i startupu. Co to jest? Jak napisać?

Zobacz inne teksty z tej tematyki:

Co to jest biznes plan?

Zanim odniosę się do specyfiki biznes planu krótko przedstawię definicję biznes planu. Biznes plan to plan rozwoju biznesowego firmy przedstawiony w formie opisowej oraz numerycznej.

Ten materiał inwestycyjny obejmuje przede wszystkim informacje przedstawiające firmę, rynek docelowy, firmy konkurencyjne, cele biznesowe oraz sposób ich realizacji, a także prognozy finansowe.

Dwa główne cele biznes planu to:

  • pozyskiwanie finansowania,
  • narzędzie informacyjne czy planistyczne wykorzystywane przez właścicieli i osoby zarządzające firmą.

Biznes plany przyjmują różne formy ze względu na cel i adresata oraz specyfikę danej firmy czy projektu. Oznacza to, że biznes plan do banku może się istotnie różnić od biznes planów kierowanych do innych odbiorców, na przykład inwestora (np. anioł biznesu czy fundusz).

Różnice te gównie wynikają z rozłożenia akcentów pomiędzy obszarami projektu, którego biznes plan dotyczy.

Wniosek kredytowy jako główne narzędzie pozyskiwania finansowania z banku

Jak wspomniałem powyżej, biznes plan do banku to specjalistyczne narzędzie wykorzystywane w procesie pozyskiwania kapitału z banku, czyli kredytu. W większości sytuacji, biznes plan do banku to nie obowiązkowy materiał inwestycyjny.

Główne informacje dotyczące firmy czy projektu, osoba poszukująca finansowania, zawiera we wniosku kredytowym do konkretnego banku.

Taki wniosek to seria pytań z polami do wypełnienia odpowiedziami. Te pola do wypełnienia, w dużej mierze, odpowiadają wszystkim kluczowym kwestiom zawartym w biznes planie.

Z tego punktu widzenia, można powiedzieć, że taki wniosek to wyspecjalizowany biznes plan do banku.

Biznes plan do banku to materiał dodatkowy

Nieobligatoryjny charakter biznes planu do banku wynika głównie z tego, że banki finansują przede wszystkim przedsiębiorstwa już działające.

Takie firmy mają już bazę klientów, którzy korzystają z ich produktów czy usług. Powoduje to, że, przykładowo, przedstawianie szerokiej analizy rynku nie ma często większego sensu. Banki często posiadają już takie informacje.

Szerokie analizy rynku mają natomiast sens w przypadku projektów nowych, na przykład we wczesnej fazie rozwoju, z nowymi produktami czy usługami albo też innowacyjnymi ścieżkami dotarcia do klienta czy dystrybucji. Jednak takie projekty najczęściej nie są przedmiotem biznes planu do banku.

Banki więc nie oczekują często „wszystkich” informacji, ale raczej uszczegółowienia konkretnych obszarów projektu, które są interesujące dla nich. Zapotrzebowanie na nie przedstawiają we wniosku, który muszą uzupełnić przedsiębiorcy.

Z mojego doświadczenia wynika, że banki są częściej zainteresowane modelem finansowym. Zawarte tam prognozy pozwalają na ocenę przepływów gotówkowych. Dzięki zawartym w modelu finansowym prognozom można skutecznie obliczyć wysokość finansowania dla firmy.

Czy warto stworzyć biznes plan do banku?

Jeśli biznes plan do banku to nieobowiązkowy załącznik to czy warto go przygotowywać? W mojej opinii jak najbardziej. Trzy główne powody są następujące:

  • taki materiał inwestycyjny to dodatkowe źródło dla banku, które może ułatwić podjęcie decyzji w „trudniejszych” przypadkach albo też umożliwić pozyskanie wyższej kwoty finansowania,
  • praca nad stworzeniem biznes planu powoduje, iż przedsiębiorca czy pomysłodawca jest lepiej przygotowany do rozmów z przedstawicielami banku,
  • zgromadzony w biznes planie materiał oraz przeprowadzone analizy ułatwiają wypełnienie wniosku.