Trzy podstawowe dokumenty, które musisz przygotować, gdy szukasz finansowania

Trzy podstawowe dokumenty, które musisz przygotować, gdy szukasz finansowania. Blog. Private Equity Consulting. Mariusz Malec

Przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć poszukiwanie finansowania dla swojej firmy powinien się do tego przygotować.

Dotyczy to przygotowania trzech głównych dokumentów inwestycyjnych, którymi są:

Bez tych dokumentów nawet najlepszy projekt może przegrać. Widziałem również słabe projekty, które zdobywały finansowanie tylko dlatego, że były dobrze zaprezentowane.

Dlaczego? Inwestorzy i doradcy to zajęci ludzie, którzy często muszą analizować wiele projektów w krótkim czasie. Nie znają specyfiki poszczególnych rynków. W przypadku projektów słabo zaprezentowanych mają do wyboru albo odrzucić czy odłożyć dany projekt albo przeprowadzić uzupełniające analizy. Te dodatkowe analizy wymagają czasu, zasobów, wydatków itp. W rezultacie, bardzo często takie projekty lądują gdzieś na końcu kolejki albo w koszu.

1. Streszczenie menadżerskie

Streszczenie menadżerskie, zwane często teaserem inwestycyjnym, to dokument, który będzie wysyłany mailem do potencjalnych inwestorów lub przekazywany na jakimś bardzo krótkim spotkaniu. Według mnie nie powinno być ono dłuższe niż dwie strony (drobna czcionka, z nagłówkami i pojedynczą interlinią (ja preferuję jedną stronę, ale rozumiem, że nie zawsze jest to możliwe).

Teaser ma przekazać w bardzo skrótowej formie pełny obraz projektu / firmy. Cel jest jeden – zaciekawić na tyle, aby doszło do zaproszenia na spotkanie. Sugerowałbym ograniczanie grafik.

O teaserze inwestycyjnym pisałem między innymi w następujących tekstach:

 2. Prezentacja

Prezentacja inwestycyjna to dokument, który ma służyć przedsiębiorcy jako narzędzie podczas spotkania z inwestorem. Szczególnie nie polecam przesyłania takiej prezentacji mailem, ponieważ zazwyczaj tracą one jeśli są pozbawione komentarza czy dodatkowych wyjaśnień. Ostatecznie można ją przesłać dosłownie przed samym spotkaniem.

Prezentacja powinna być przygotowana w programie Power Point lub pokrewnym (wtedy warto zapisać ją w formacie pdf). Ten dokument, wraz z komentarzem przedsiębiorcy, powinien przedstawiać projekt od podstaw, czyli pomysł, produkt / usługę, rynek czy segmenty rynku, konkurentów czy konkurencyjne produkty, zespół itp. W przeciwieństwie do streszczenia menadżerskiego w prezentacji mogą być „wrzucone” grafiki i tabele.

3. Model finansowy

Uzupełnieniem prezentacji jest model finansowy (Excel lub pokrewny program), który powinien odzwierciedlać wszystkie założenia zawarte w prezentacji. W modelu powinny znaleźć się wszystkie ilościowe założenia, np. kiedy będą otwierane kolejne punkty sieci sprzedaży, kiedy będzie zwiększany zespół i z jakimi wynagrodzeniami, w jaki sposób będzie się zwiększać liczba unikalnych użytkowników w serwisie online itd.

W modelu inwestor znajdzie wielkość kosztów, przychodów, EBIT, EBITDA, break-even, wymagane finansowanie itp. Model często jest omawiany na drugim spotkaniu, ale warto go mieć pod ręką już na pierwszym.

Chętnie odpowiem na pytania dotyczące niniejszego tekstu. Zapraszam do kontaktu.

 

Mogą Cię również zainteresować...