Budowa i rozwój: wspieramy nowe firmy, jak i firmy już działające

 

Wsparcie w zakresie rozwoju firmy

Private Equity Consulting doradza przedsiębiorcom, których firmy znajdują się na wczesnych etapach, począwszy od pomysłu aż po etap wczesnej ekspansji. Wspieramy przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju młodej firmy, poczynając od etapu zasiewu / zalążkowego (seed), przez etap uruchamiania przedsiębiorstwa (startup), gdy nastąpiła już weryfikacja rynkowa produktu czy usługi, a kończąc na etapie ekspansji.

Wczesne etapy rozwoju przedsiębiorstwa, jakim są etap zasiewu (zalążkowy) i uruchamiania przedsięwzięcia, wymagają przede wszystkim wsparcia w zakresie oceny przedsięwzięcia, określenia strategii przedsiębiorstwa, planów operacyjnych i oszacowania wymaganych potrzeb kapitałowych. We wczesnych etapach najważniejsza jest weryfikacja założeń modelu biznesowego.

Skontaktuj się z nami! Zadzwoń lub napisz.

Strategia rozwoju

Doradzamy w określeniu podstawowych elementów strategii firmy, czyli zdefiniowaniu misji i celu, domeny działania (produkt / usługa, klienci, konkurenci itp.), przewag konkurencyjnych, planu działania w celu realizacji strategii. Wspieramy w wyborze strategii działania i wyboru narzędzi i ścieżki jej realizacji. Doradzamy w kwestii sposobu sfinansowania działań.

Budowa i rozwój istniejącego przedsiębiorstwa

Naszym partnerem są zarówno firmy, będące liderami branżowymi, ale, które obawiają się podmiotów z agresywnymi strategiami, jak i firmy, które są zepchnięte do roli graczy drugorzędnych, które zauważają spadające marże, brak gotówki, odpływ klientów itp.

Doradzamy jak skutecznie wdrożyć nową strategię, a w tym jak zdefiniować przewagi konkurencyjne, opracować plan operacyjny, zbudować lub zreorganizować zespół, określić poziom wymaganych kapitałów oraz możliwe źródła pozyskania tego kapitału, oraz, jeśli to konieczne, przygotować i wdrożyć plan optymalizacji czy restrukturyzacji firmy.

Budowa i rozwój nowego przedsięwzięcia

Dobry pomysł w naszej opinii nie gwarantuje powodzenia projektu. Pomysłodawca musi jasno zdefiniować produkt czy usługę, dokonać analizy konkurencji i określić swoje przewagi konkurencyjne. Stworzony model biznesowy następnie wymaga określenie parametrów definiujących sukces, czyli tzw. kamieni milowych (finansowe lub pozafinansowe). Najlepszym narzędziem w przypadku seed&startup jest plan operacyjny (model finansowy), czyli prognoza finansowa, która zawiera elementy biznes planu.

Pozyskanie finansowania

W mojej opinii każdy przedsiębiorca powinien opóźniać, na tyle na ile jest to możliwe, moment wejścia kapitałowego inwestora VC do spółki, a koncentrować się samodzielnym rozwoju firmy. W takich sytuacjach sprawdza się bootstrapping. Niestety nie każda firma może skorzystać z tego podejścia. Firmy już istniejące bardzo często napotykają bariery w rozwoju, które pomagamy zidentyfikować, a następnie ominąć.

Doradzamy jak pozyskać inwestora, jak ocenić jego wady i zalety, jak oszacować koszt jego wejścia do firmy (bezpośredni i pośredni), a także jak z nim współpracować po inwestycji. Kapitał Venture Capital może pochodzić z trzech głównych źródeł: (1) anioły biznesu; (2) fundusze VC; (3) środki unijne i państwowe.

Wspieramy w procesie przygotowania trzech najważniejszych narzędzi, czyli podsumowania menadżerskiego (teaser inwestycyjny), prezentacji, modelu finansowego, a w przypadku środków unijnych (np. działanie POIG 3.1) i państwowych, specjalistycznego biznesplanu – wniosku. Doradzamy negocjacjach, wycenie firmy czy projektu, a także w strukturyzowaniu transakcji (np. zorganizowana część przedsiębiorstwa).

Fuzje i przejęcia

Połączenia dwóch firm na wczesnym etapie rozwoju ma zazwyczaj sens, gdy działają na rynku, gdzie trudno o uzyskanie przewagi konkurencyjnej bazującej na produkcie czy usłudze. W takiej sytuacji o wiele ważniejsze jest uzyskanie przewagi wynikającej z osiągnięcia większej skali, co pozwala na zwiększenie efektywności wydatków na PR, marketing, logistykę, uzyskanie lepszych warunków zakupowych, budowę zespołu itp.

Rozwój organiczny zazwyczaj nie zapewni tak szybkiego odskoku od konkurencji. Firmy konkurencyjne są zmuszone iść tą samą ścieżką (połączenia i przejęcia) lub szukać nisz. Transakcje połączenia są na rynkach rozwiniętych najbardziej preferowaną metodą wyjścia kapitałowego dla inwestorów, a także przedsiębiorców.

Na temat rozwoju firmy poprzez przejecia (akwizycje) i połączenia (fuzje) możesz przeczytać w Budowa firmy – wzrost organiczny i akwizycje.

Skontaktuj się z nami! Zadzwoń lub napisz.

Współpraca przedsiębiorcy z inwestorem po inwestycji

Plany operacyjne młodych spółek nigdy nie są realizowane w 100%. Najczęściej wynika to z błędnych założeń modelu biznesowego albo realizacji albo też mieszanki obu. Do tego do dochodzą przyczyny obiektywne. Bez bliskiej współpracy inwestora i przedsiębiorcy, stron o różnych doświadczeniach i innych perspektywach, projekt będzie dążył donikąd. Wspieramy przedsiębiorcę po wejściu kapitałowym, a szczególnie w zakresie finansów czy strategii.

Exit – wyjście kapitałowe

Wyjście kapitałowe może być zrealizowane czterema ścieżkami: (1) poprzez rynek publiczny (w tym NewConnect); (2) poprzez rynek niepubliczny; (3) w ramach M&A; (4) rekapitalizację. W Polsce dwie ostatnie formy są najrzadziej stosowane.

Pierwsza ścieżka jest najczęściej rozważana przez krajowych przedsiębiorców i inwestorów, ale zazwyczaj nie zapewnia „wychodzącym” dodatkowej premii jak w przypadku drugiej i trzeciej ścieżki. Na rynkach rozwiniętych najbardziej preferowanymi ścieżkami są druga i trzecia. Ścieżka czwarta może być zastosowana w przypadku firm z regularnym pozytywnym strumieniem gotówki (cash-flow).

Nasze wynagrodzenie

Rozliczamy się z klientem przede wszystkim w oparciu o ilość czasu poświęconą klientowi. Proponujemy elastyczne rozwiązania. Więcej na temat sposobu współpracy znajdziesz w Ofercie, gdzie szczegółowo wyjaśniliśmy zasygnalizowane poniżej kwestie:

  • Działamy w całej Polsce i za granicą;
  • Jesteśmy elastyczni – nasz klient ma dostęp do profesjonalnego wsparcia praktycznie niezależnie od pory dnia;
  • Dzięki opracowanym przez nas podejściu jesteśmy w stanie współpracować z każdym klientem niezależnie od jego zamieszkania;
  • Pracujemy głównie przez telefon, email, Skype…
  • Oszczędzamy czas klienta, więc i jego pieniądze.