Oferta: staramy się pomóc w rozwoju każdej firmie

 

Oferta Private Equity Consulting

Private Equity Consulting wspiera małe i średnie firmy znajdujące się na ścieżce dynamicznego rozwoju. Współpracujemy również z przedsiębiorcami zamierzającymi rozpocząć realizację nowych projektów, a także z dużymi przedsiębiorstwami, które realizują wydzielone projekty.

Nasze wsparcie dotyczy przede wszystkim przygotowania i realizacji strategii zwiększania wartości firmy, a w tym również strategii pozyskania finansowania. Pomimo, iż nie ograniczamy się do żadnych gałęzi gospodarki to specjalizujemy się w projektach innowacyjnych.

Skontaktuj się z nami! Zadzwoń lub napisz.

 

SPOSÓB WSPÓŁPRACY

Działamy w całej Polsce oraz za granicą

Większość naszych klientów jest spoza Wrocławia i okolic. Współpracowaliśmy z klientami z krajów europejskich, a nawet Kanady i USA. Dzięki opracowanym przez nas podejściu jesteśmy w stanie współpracować z każdym klientem niezależnie od jego zamieszkania.

Elastyczność i pełna dostępność

Nasi klienci potrzebują naszej wiedzy, doświadczenia i dostępności, ale nie chcą tracić czasu na umawianie spotkań.  Jesteśmy do dyspozycji naszych klientów praktycznie cały czas. Nasi klienci nie muszą czekać na spotkanie, aby uzyskać wsparcie albo odpowiedź na nurtujące ich pytania. To klienci decydują o sposobie i czasie naszych kontaktów oraz realizacji  zleceń.

Oszczędzamy czas i pieniądze klienta

Odbywanie spotkań kosztuje zarówno klienta, jak i nas. Nasi klienci nie muszą dojeżdżać do naszej siedziby. Większość naszych usług jesteśmy w stanie zrealizować na odległość. Dzięki temu oszczędzamy również i my, co powoduje, że jesteśmy w stanie zaproponować niższą cenę za nasze usługi.

Skontaktuj się z nami! Zadzwoń lub napisz.

 

ZAKRES WSPÓŁPRACY

Nasza oferta usług obejmuje następujące obszary wsparcia firm i przedsiębiorców:

Dokumenty i materiały dla inwestora

Inwestor nie podejmie żadnej decyzji o projekcie, jeśli go nie będzie mógł poznać, a następnie zrozumieć. Podstawowymi materiałami dla inwestora są: teaser inwestycyjny, prezentacja, model finansowy. Dodatkowe informacje są przekazywane inwestorom podczas due diligence.

Negocjacje z inwestorem

Warunki transakcji wraz z warunkami współpracy pomiędzy stronami po wejściu kapitałowym są zawarte w liście intencyjnym (term-sheet), a następnie precyzowane w umowie inwestycyjnej, a także w umowie spółki.  Zapisy w tych dokumentach mają krytyczne znaczenie dla przedsiębiorcy, ponieważ szczegółowo określają przyszłą pozycję przedsiębiorcy w spółce.

Rozwój firmy

W mojej opinii każdy przedsiębiorca powinien opóźniać moment wejścia kapitałowego inwestora VC do spółki i szukać możliwości samodzielnego rozwoju firmy. W takich sytuacjach sprawdza się bootstrapping. Niestety nie każda firma może skorzystać z tego podejścia.  Firmy już istniejące bardzo często napotykają bariery w rozwoju, które pomagamy zidentyfikować, a następnie ominąć.

Wycena firmy, znaków towarowych, marki, know-how, a także innych aktywów

Nasza oferta obejmuje wyceny dostosowane praktycznie do każdego klienta. Wyceniamy również przedsiębiorstwo czy zorganizowaną część przedsiębiorstwa, które wnoszone są aportem do spółki. To podejście jest najczęściej stosowaną ścieżką nieformalnego przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Analizy

Wspieramy przedsiębiorców w zakresie analiz rynku docelowego, modelu biznesowego czy wartości intelektualnych, a także we wszelkich analizach związanych z procesem due diligence. Nasza oferta dotyczy zarówno projektów na wczesnym etapie rozwoju (seed, startup), jak i firm już istniejących.

Pozyskanie inwestora

Proces pozyskania inwestora jest długotrwały i skomplikowany. Przygotowania do tego procesu warto rozpocząć jak najwcześniej. Pierwszym krokiem zawsze będzie przygotowanie materiałów inwestycyjnych, a następnie przygotowanie się do pierwszych spotkań z inwestorami, procesu due diligence oraz negocjacji z inwestorem. Krytyczne w tej sytuacji jest bardzo dobre zrozumieniu całego procesu pozyskania inwestora, co pozwoli uniknąć błędów i nie opóźni wpływu kapitału do spółki.

Komercjalizacja innowacji

Komercjalizacja technologii (przeprowadzana ścieżką komercjalizacji pośredniej) to najwcześniejszy etap rozwoju projektu, w który inwestują inwestorzy Venture Capital (określany jako seed, zalążek lub zasiew). Najistotniejsze działania poodejmowane w związku z komercjalizacją to między innymi: (1) budowa modelu biznesowego opartego na danej technologii; (2) opracowanie ścieżki wejścia na rynek; (3) wycena technologii; (4) zidentyfikować typ innowacyjnej technologii; (5) optymalnie powołać spółkę lub wnieść technologie do istniejącej spółki (również w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa).

Zorganizowana część przedsiębiorstwa

Zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi bardzo często przedmiot aportu wnoszonego do spółki. Niestety poprawne wydzielenie części przedsiębiorstwa, aby spełniała wszystkie warunki wydzielonej formalnie części przedsiębiorstwa jest trudne.  Z drugiej strony wydzielenie ZCP jest istotne, gdy musimy podzielić przedsiębiorstwo, a jednocześnie przeprowadzić przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę (więcej poniżej).

Sprzedaję / kupuję firmę

Sprzedaż czy kupno firmy to zawsze skomplikowany proces. Firma przejmująca powinna być w stanie stworzyć model wyceny podmiotu przejmowanego, przeprowadzić pełny proces due diligence, zidentyfikować ryzyka i przeprowadzić negocjacje. Firma sprzedawana powinna przede wszystkim przygotować się do procesu due diligence i przeprowadzić go w taki sposób, aby nie łączyło się to z wypływem informacji o firmie do konkurencji (niestety, podmiotem przejmującym jest najczęściej konkurent).

Przekształcenie w spółkę z o.o.

Proponujemy proste rozwiązania w zakresie przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Nasza usługa jest oparta na wniesieniu aportem przedsiębiorstwa lub jego części (zorganizowana część przedsiębiorstwa) do spółki. Dokonamy analizy firmy i zaproponujemy alternatywne podejścia wraz z podaniem ich wad i zalet.

 

Przykładamy dużą wagę do regularnej i bliskiej współpracy z naszymi Parterami, opartej na zaufaniu i życzliwości.