O firmie: wiem, co znaczy być przedsiębiorcą, jak i inwestorem, znam duże i małe firmy, ponad 20 lat doświadczenia, wykształcenie w Polsce i za granicą

 

O firmie Private Equity Consulting

Private Equity Consulting to specjalistyczna firma doradcza, która kieruje swoje usługi do funkcjonujących przedsiębiorstw w całej Polsce i za granicą, głównie małych i średnich, oraz do przedsiębiorców, którzy zamierzają uruchomić nowe przedsięwzięcia.

Doradzamy jak budować i rozwijać przedsiębiorstwo, pozyskać inwestora (anioł biznesu, inwestor finansowy, branżowy, giełda), sprzedać firmę lub udziały w firmie, przeprowadzić optymalizację czy restrukturyzację, przeprowadzić połączenie czy przejęcie innej firmy w branży, a także jak najlepiej wykorzystać dostępne środki unijne. Duże firmy wspieramy w realizacji przez nich projektów typu Corporate Venture. Więcej o zakresie naszych usług oraz o sposobie współpracy z klientami znajdziesz w Oferta i Kontakt.

Firmą Private Equity Consulting kieruje Mariusz Malec.

Mariusz Malec posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami, budowaniu nowych przedsięwzięć, ich rozwoju i finansowaniu.

Mariusz Malec jest czynnym ekspertem współpracującym z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Do końca 2012 roku Mariusz Malec był odpowiedzialny za kierowanie zespołem inwestycyjnym w jednym z funduszy Venture Capital we Wrocławiu. W ramach Funduszu Mariusz Malec zrealizował kilkanaście inwestycji kapitałowych oraz zajmował się monitoringiem i nadzorem biznesowym nowych przedsięwzięć, głównie z obszaru internetu i technologii mobilnych.

Jednym z projektów z obszaru e-commerce była Mennica Wrocławska, obecnie jeden z liderów na rynku dystrybucji złota i srebra inwestycyjnego w Polsce. W pierwszym kwartale 2011 roku Mariusz Malec przygotował i wdrożył z sukcesem plan restrukturyzacji tej spółki oraz współtworzył strategię rozwoju i plany operacyjne oraz nadzorował rozwój spółki. Od lutego do listopada 2012 roku Mariusz Malec pełnił funkcję Prezesa Zarządu Mennicy Wrocławskiej.

W latach wcześniejszych, Mariusz Malec współpracował m.in. z MCI Management, jednym z pierwszych krajowych funduszy Private Equity i Venture Capital. Od 2006 roku pełnił funkcję Członka Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu One-2-One S.A. (nowoczesne technologie mobilne), która pozyskała MCI jako głównego inwestora. Mariusz Malec był odpowiedzialny m.in. za realizację procesu wprowadzenia spółki na rynek podstawowy GPW, rozwój przedsięwzięć typu Corporate Venture, pozyskanie finansowania ze środków UE, przejęcia itp.

Wcześniej, Mariusz Malec realizował projekty doradcze w zakresie projektów technologicznych, jak i gospodarki tradycyjnej. Podczas kilkuletniego pobytu w Kanadzie Mariusz Malec pracował mi.in. w banku ATB.

Mariusz Malec studiował finanse i rachunkowość w Polsce i Kanadzie. W Kanadzie Mariusz Malec zdał egzaminy uprawniające go rejestracji jako maklera papierów wartościowych z licencją na obrót opcjami na giełdowym rynku regulowanym.

Mariusz Malec na Liście Who Is Who – Rynek Venture Capital i Private Equity:

get_pdf2