Koszt inwestora Venture Capital

Koszt inwestora Venture Capital. Blog. Private Equity Consulting. Mariusz Malec

Kapitał VC jest bardzo drogi. Jego wysoki koszt jest związany z wysokim ryzykiem upadku młodych firm. Istnieją 3 czynniki, na podstawie których można oszacować wysokość kosztu pozyskania kapitału VC:

  • Wielkość udziałów w spółce,
  • Preferencje inwestora dotyczące wyjścia z inwestycji oraz
  • Nowy udziałowiec w spółce.

Wielkość udziałów w spółce

W zamian za zainwestowany kapitał inwestor Venture Capital otrzymuje udziały w spółce. Im niższa wycena firmy czy projektu przed inwestycją tym większy udział inwestora w kapitale zakładowym po inwestycji, zakładając, iż inwestowana kwota nie ulega zmianie. Oznacza to, że im niższa wycena firmy tym wyższy koszt kapitału pozyskiwanego przez przedsiębiorcę do firmy.

Preferencje inwestora dotyczące wyjścia z inwestycji

Preferencje inwestora, co do wyjścia z inwestycji (wyjścia kapitałowego, exitu), czyli sprzedaży udziałów czy akcji w spółce przez inwestora i przedsiębiorcę nowemu nabywcy to bardzo częsty zapis w umowach inwestycyjnych zawieranych przed inwestycją.

Preferencje dotyczą podziału, pomiędzy inwestorem a przedsiębiorcą, gotówki przelewanej za udziały przez ich nabywcę. Na podstawie takich zapisów, inwestor ma zagwarantowaną minimalną kwotę za sprzedawane udziały. Oznacza to, że cena za 1 udział inwestora będzie wyższa niż za 1 udział należący do przedsiębiorcy.

Przykładowo, załóżmy, że inwestor VC i przedsiębiorca posiadają po 50% w kapitale zakładowym spółki oraz, że sprzedawane są wszystkie udziały. Zapisy umowy inwestycyjnej gwarantują inwestorowi pierwszeństwo w otrzymaniu wpływu w wysokości nie niższej niż 4-krotność zainwestowanego kapitału. Pozostała kwota jest alokowana wg założonego klucza do przedsiębiorcy, a także do inwestora VC. Nie jest więc niczym nadzwyczajnym to, iż przedsiębiorca, pomimo, iż jego udział wynosił w spółce 50% to otrzymał tylko 25% całkowitych wpływów za sprzedawane udziały.

Powyższe zapisy dotyczą przede wszystkim funduszy Venture Capital. Aniołowie biznesu wprowadzają zazwyczaj mniej agresywne zapisy (umowy zazwyczaj są mniej szczegółowe).

Koszt nowego udziałowca (wspólnika)

Nowy udziałowiec (wspólnik) w postaci inwestora VC oznacza wyższy poziom sformalizowania w zakresie funkcjonowania spółki. Dla firm na etapie seed czy starup taka formalizacja wpływa negatywnie na rozwój projektu. Dotyczy szczególnie funduszy VC, a w znacznie mniejszym stopniu aniołów biznesu. Przykładem może być wydłużający się proces decyzyjny, a także pojawianie się kosztów bezpośrednich związanych z nadzorem (co najmniej delegacje członków rady nadzorczej, które, wbrew pozorom, mogą być wysokim kosztem dla młodej firmy).

Powyższe koszty inwestora powinny być skonfrontowane z korzyściami jakie uzyskuje przedsiębiorca. Taka analiza pozwoli zdecydować o momencie pozyskania inwestora, typie oraz sposobie współpracy.

O konfliktach pomiędzy inwestorami a przedsiębiorcami w spółce pisałem w Konflikty pomiędzy przedsiębiorcą a funduszem venture capital.

O klauzulach stosowanych przez inwestorów Venture Capital (term-sheet, umowa inwestycyjna) pisałem między innymi w:

Tematykę wyjść kapitałowych (exit) poruszałem między innymi w następujących tekstach:

Na temat materiałów inwestycyjnych pisałem między innymi w następujących tekstach:

Na temat oczekiwań inwestora VC pisałem między innymi w następujących tekstach:

Podejście inwestorów VC do analizy projektu  przedstawiłem w Analiza firmy przez inwestora venture capital

 

Proszę o kontakt w przypadku pytań czy uwag, które nasunęły się po lekturze niniejszego tekstu.

 

Mogą Cię również zainteresować...