5 obszarów negocjacji klauzuli drag along w umowie inwestycyjnej

5 obszarów negocjacji klauzuli drag along w umowie inwestycyjnej. Blog. Private Equity Consulting. Mariusz Malec

We wcześniejszym teście opisałem czym jest klauzula drag along. Ta klauzula, wraz z klauzulą liquidation preference (preferowane warunki „wyjścia kapitałowego”), wymaga szczególnej uwagi przedsiębiorcy i jego doradcy.

Przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę w negocjacjach z inwestorem Venture Capital na pięć podstawowych obszarów opisanych poniżej.

1. Wymagana liczba głosów, aby klauzula drag along weszła w życie

Przedsiębiorca może się domagać, aby inwestor VC miał prawo skorzystania z takiej klauzuli, nie automatycznie, ale tylko w przypadku, gdy otrzyma wsparcie innych udziałowców, np. co najmniej 50%, 65% czy 80% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ten scenariusz jest oczywiście możliwy, gdy spółka ma co najmniej kilku udziałowców.

2. Moment w czasie, od którego inwestor może skorzystać z praw wynikających z klauzuli drag along

W interesie przedsiębiorcy będzie przesunięcie w czasie momentu, od którego inwestor VC będzie mógł skorzystać ze swoich praw wynikających z klauzuli drag along. Przykładowo, możliwość skorzystania z klauzuli przez inwestora mogłaby nastąpić dopiero po 2-3 latach od momentu przeprowadzenia inwestycji. Zabezpiecza to przedsiębiorcę w ciągu pierwszych lat korzystania z finansowania.

3. Parametry finansowe, których spełnienie uruchamia możliwość skorzystania z klauzuli drag along przez inwestora

Kluczowym elementem, na który powinien zwrócić uwagę przedsiębiorca negocjując warunki klauzuli drag along, są preferencje dla inwestora VC wynikające z liquidation preference, czyli preferowanych warunków „wyjścia kapitałowego”.

Najgorszym scenariuszem dla przedsiębiorcy będzie sytuacja, gdy inwestor będzie mógł w każdej chwili skorzystać z drag along i z preferowanych warunków wyjścia, a potencjalna cena sprzedaży spółki zostanie ustalona na niskim poziomie. W skrajnie czarnym scenariuszu, przedsiębiorca może nie otrzymać ani złotówki.

Przedsiębiorca powinien dążyć w prowadzonych negocjacjach, aby minimalna cena sprzedaży znacząco przewyższała kwotę gwarantowaną inwestorowi Venture Capital. Dotyczy to szczególnie dwóch odmian klauzuli liquidation preference, czyli preferowanych warunków wyjścia kapitałowego z pełnym udziałem (full participation) i z niepełnym udziałem (partial participation). Zazwyczaj jest to opisywane w postaci algorytmu. Więcej na ten temat opisałem w Klauzule skutecznie ograniczają rozwodnienie (dilution) inwestora VC.

4. Parametry operacyjne, których spełnienie uruchamia możliwość skorzystania z klauzuli drag along

Uruchomienie możliwości skorzystania przez inwestora Venture Capital z klauzuli drag along może być uzależnione od realizacji przez spółkę minimalnych wskaźników, np. opartych na wielkości przychodów czy poziomu zysku (EBIT czy EBITDA) czy też przepływów pieniężnych. Minimalna cena może być również oparta na wycenie firmy dokonanej przez niezależnych doradców według uzgodnionych zasad.

5. Prawo pierwokupu, czyli pierwszeństwo kupna udziałów inwestora Venture Cpital przez przedsiębiorcę.

Przedsiębiorcy powinni żądać prawa pierwokupu udziałów czy akcji od inwestora Venture Capital w przypadku uruchomienia procedury drag along. Cena i warunki tej transakcji powinny być identyczne do warunków oferowanych przez inwestora zewnętrznego. Przedsiębiorca powinien dążyć do ustalenia korzystnego harmonogramu, który umożliwiałby pozyskanie finansowania na przeprowadzenie transakcji wykupu (MBI).

Podobnie, jak w przypadku klauzuli liquidation preference i większości innych uzgodnień zawartych w umowie inwestycyjnej, drag along przestaje obowiązywać w momencie upublicznienia spółki (ze względu na równe traktowanie akcjonariuszy, giełda czy KNF wymusi likwidację takich porozumień).

Inwestor Venture Capital to partner biznesowy, z którym relacje powinny być oparte na zaufaniu. Szczegółowe opisanie zasad funkcjonowania powyższej klauzuli w umowie inwestycyjnej powinno te relacje wzmocnić.

Jedną z częściej stosowanych klauzul (zazwyczaj jako zapis w term-sheet), o której tutaj nie wspomniałem jest zobowiązanie do wyłączności negocjacji, czyli No-Shop.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania czy uwagi związane z powyższym tekstem lub inne to proszę o kontakt. Bardzo chętnie na nie odpowiem.

 

Mogą Cię również zainteresować...