BLOG dla przedsiębiorców o inwestycjach Venture Capital i budowaniu firmy


3 błędy przedsiębiorcy poszukującego kapitału

Do napisania niniejszego tekstu zainspirował mnie Dermot Corr, prowadzący cykliczny projekt TechSaturdays, którego celem jest wspieranie młodych przedsiębiorców, którzy mają zamiar powołać do życia startup lub też, którzy taki startup już prowadzą. Tematem tej edycji TechSaturdays było pozyskiwanie finansowania na rozwój startupu. Na prośbę Dermota krótko przedstawiłem trzy najważniejsze błędy, które popełniają przedsiębiorcy poszukujący kapitału. Według mnie trzy najgorsze błędy najczęściej popełniane przez przedsiębiorcę to: brak dobrego przygotowania przedsiębiorcy do przeprowadzenia procesu pozyskania kapitału; brak konsekwencji w prowadzeniu działań przez przedsiębiorcę, a w tym przede wszystkim koncentrowanie się na pierwszym inwestorze,...

5 kolejnych powodów odrzucenia projektu przez inwestora Venture Capital

Pierwszy raz o powodach odrzucenia projektu przez inwestora we wstępnej fazie procesu pozyskania finansowania pisałem w 4 ważne powody odrzucenia projektu przez inwestora Venture Capital. Po kilku rozmowach z przedsiębiorcami postanowiłem przedstawić kolejne kwestie, które mogą wpłynąć negatywnie na ocenę projektu. Niewystarczający opis projektu Niewystarczające przedstawienie projektu przez przedsiębiorcę to najczęstszy błąd przedsiębiorcy poszukującego finansowania. Pisałem o tym wiele razy. Inwestor Venture Capital nie ma możliwości przeprowadzenia wstępnej analizy projektu inwestycyjnego i oceny jego potencjału, jeśli przedsiębiorca nie przedstawił wszystkich istotnych informacji dotyczących projektu. Teoretycznie, inwestorzy zawsze mogą poprosić o...

Inwestor nie jest zainteresowany? Powodem nie musi być sam projekt.

Przyczyny braku zainteresowania inwestora projektem można w uproszeniu podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa obejmuje przyczyny, które odzwierciedlają negatywną ocenę projektu przez inwestora VC. Druga grupa obejmuje przyczyny, które nie są związane z założeniami biznesowymi przyjętymi w projekcie. O powodach braku zainteresowania inwestora VC projektem, które są związane z negatywną oceną pisałem między innymi w Trzy elementy dobrego projektu inwestycyjnego. Poniżej przedstawiam klika najczęściej występujących przyczyn braku zainteresowania inwestora Venture Capital, które nie są spowodowane negatywną oceną zgłoszonego projektu i nie dotyczą założeń biznesowych w nim przyjętych. Na poniżej przedstawione przyczyny,...

4 ważne powody odrzucenia projektu przez inwestora Venture Capital

Poniżej przedstawiam cztery obszary, które są bardzo często powodem odrzucenia projektów inwestycyjnych przez inwestora Venture Capital już na etapie wstępnej analizy. Duża konkurencja w branży Dość często słyszę od przedsiębiorców, iż ich projekt czy już funkcjonujący startup nie ma konkurencji. Niestety, najczęściej nie jest to prawda, ponieważ właściwie każda działająca firma ma co najmniej jednego konkurenta. Konkurenci startupu mogą oferować produkty czy usługi, które współzawodniczą na rynku nie tylko bezpośrednio, ale także pośrednio (substytuty). W rzeczywistości biznesowej, „błękitny ocean”, czyli „nieodkryty” rynek, na którym nie działają jeszcze żadne podmioty, jest rzadko...

Restrukturyzacja to również proces inwestycyjny. Private Equity Consulting. Mariusz Malec

Restrukturyzacja to również proces inwestycyjny

Wpis gościnny Grzegorza Sperczyńskiego Restrukturyzacja jest pojęciem w kategorii bardzo silnych zmian, które dotykają firmę, będącą jej przedmiotem. Jest to również sposób myślenia, w którym zamyka się kreatywność i sposób podejścia do biznesu. Dlatego restrukturyzacja to również proces inwestycyjny, który wymaga bardzo podobnego przygotowania jak w przypadku starania się o dodatkowy kapitał na rynku. Wspomagając firmy w działaniach restrukturyzacyjnych, łączę działania z procesem przygotowania do inwestycji, w ramach kilku obszarów styczności, które określiłem poniżej, porównując je do rynku kapitałowego. Obszar kreatywny Podczas procesu inwestycyjnego, głównym czynnikiem napędowym jest innowacja albo...

Pierwsze spotkanie z inwestorem: kontroluj czas!

W Jak się przygotować do pierwszego spotkania z inwestorem VC przedstawiłem osiem zagadnień, które przedsiębiorca powinien przemyśleć przygotowując się do pierwszego spotkania z inwestorem. Rekomendowałem tam wszystkim przedsiębiorcom, aby dobrze przygotowali się do pierwszego spotkania z inwestorem. Celem pierwszego spotkania jest utrzymanie zainteresowania inwestora VC projektem, uzyskanego dzięki teaserowi inwestycyjnemu. To spotkanie to szansa dla przedsiębiorcy na szersze przedstawienie modelu biznesowego, sposobu realizacji projektu, przedstawienie planów rozwoju itp. Tylko niewielu inwestorów będzie kontynuować rozmowy ze słabo przygotowanym przedsiębiorcą, nawet, gdy projekt będzie się wydawał sensowny. Powodem jest tu głównie dodatkowy...