BLOG dla przedsiębiorców o inwestycjach Venture Capital i budowaniu firmy


Wzrost-organiczny-akwizycje-male-srednie-firmy Mariusz Malec

Budowa firmy – wzrost organiczny i akwizycje

Teoretycznie, każde przedsiębiorstwo może być rozwijane nie tylko organicznie, ale również nieorganicznie, czyli poprzez przejęcia i połączenia (fuzje). Obie ścieżki budowy firmy mogą być i często są stosowane równolegle. Ścieżka budowy firmy w sposób organiczny wymaga przede wszystkim wiedzy dotyczącej rynku, na którym działa firma, oraz wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami, która staje się coraz ważniejsza wraz ze wzrostem firmy. Sukces w zakresie przejęć jest uzależniony przede wszystkim od dwóch czynników: odpowiedniej dojrzałości kultury organizacyjnej firmy przejmującej, wiedzy na temat przejęć, przynajmniej w stopniu podstawowym, u zarządzających podmiotem przejmującym. Rozwój...

4-ksiazki-o-wlasnym-startupie

4 książki dla tych, którzy myślą o własnym startupie

  Większość startupów upada. Według niektórych źródeł jest to 90% w ciągu pierwszego roku działalności, a według innych – 75%. Jeszcze inne źródła wskazują, że w ciągu trzech lat niepowodzeniem kończy się 95% projektów. Przyczyny są, oczywiście, różne, ale najczęściej występujących można zaliczyć: brak zapotrzebowania rynkowego na dany produkt czy usługę lub niewystarczające zainteresowanie klientów; błędy w modelu biznesowym lub wręcz jego brak; nieodpowiedni zespół; słabości w realizacji projektu – marketing, sprzedaż, dystrybucja, customer service itp.; zbyt szybkie wyczerpanie się gotówki; zbyt niska kwota pozyskanego finansowania. Wszystkie z powyższych przyczyn...

3 błędy przedsiębiorcy poszukującego kapitału

Do napisania niniejszego tekstu zainspirował mnie Dermot Corr, prowadzący cykliczny projekt TechSaturdays, którego celem jest wspieranie młodych przedsiębiorców, którzy mają zamiar powołać do życia startup lub też, którzy taki startup już prowadzą. Tematem tej edycji TechSaturdays było pozyskiwanie finansowania na rozwój startupu. Na prośbę Dermota krótko przedstawiłem trzy najważniejsze błędy, które popełniają przedsiębiorcy poszukujący kapitału. Według mnie trzy najgorsze błędy najczęściej popełniane przez przedsiębiorcę to: brak dobrego przygotowania przedsiębiorcy do przeprowadzenia procesu pozyskania kapitału; brak konsekwencji w prowadzeniu działań przez przedsiębiorcę, a w tym przede wszystkim koncentrowanie się na pierwszym inwestorze,...

5 kolejnych powodów odrzucenia projektu przez inwestora Venture Capital

Pierwszy raz o powodach odrzucenia projektu przez inwestora we wstępnej fazie procesu pozyskania finansowania pisałem w 4 ważne powody odrzucenia projektu przez inwestora Venture Capital. Po kilku rozmowach z przedsiębiorcami postanowiłem przedstawić kolejne kwestie, które mogą wpłynąć negatywnie na ocenę projektu. Niewystarczający opis projektu Niewystarczające przedstawienie projektu przez przedsiębiorcę to najczęstszy błąd przedsiębiorcy poszukującego finansowania. Pisałem o tym wiele razy. Inwestor Venture Capital nie ma możliwości przeprowadzenia wstępnej analizy projektu inwestycyjnego i oceny jego potencjału, jeśli przedsiębiorca nie przedstawił wszystkich istotnych informacji dotyczących projektu. Teoretycznie, inwestorzy zawsze mogą poprosić o...

Inwestor nie jest zainteresowany? Powodem nie musi być sam projekt.

Przyczyny braku zainteresowania inwestora projektem można w uproszeniu podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa obejmuje przyczyny, które odzwierciedlają negatywną ocenę projektu przez inwestora VC. Druga grupa obejmuje przyczyny, które nie są związane z założeniami biznesowymi przyjętymi w projekcie. O powodach braku zainteresowania inwestora VC projektem, które są związane z negatywną oceną pisałem między innymi w Trzy elementy dobrego projektu inwestycyjnego. Poniżej przedstawiam klika najczęściej występujących przyczyn braku zainteresowania inwestora Venture Capital, które nie są spowodowane negatywną oceną zgłoszonego projektu i nie dotyczą założeń biznesowych w nim przyjętych. Na poniżej przedstawione przyczyny,...

4 ważne powody odrzucenia projektu przez inwestora Venture Capital

Poniżej przedstawiam cztery obszary, które są bardzo często powodem odrzucenia projektów inwestycyjnych przez inwestora Venture Capital już na etapie wstępnej analizy. Duża konkurencja w branży Dość często słyszę od przedsiębiorców, iż ich projekt czy już funkcjonujący startup nie ma konkurencji. Niestety, najczęściej nie jest to prawda, ponieważ właściwie każda działająca firma ma co najmniej jednego konkurenta. Konkurenci startupu mogą oferować produkty czy usługi, które współzawodniczą na rynku nie tylko bezpośrednio, ale także pośrednio (substytuty). W rzeczywistości biznesowej, „błękitny ocean”, czyli „nieodkryty” rynek, na którym nie działają jeszcze żadne podmioty, jest rzadko...