BLOG dla przedsiębiorców o inwestycjach Venture Capital i budowaniu firmy


lista-funduszy-bridge-alfa-ncbr

Lista funduszy VC inwestujacych w B+R w ramach Bridge Alfa (NCBR) z komentarzem

Coraz częściej przedsiębiorcy pytają mnie o fundusze Venture Capital, które uzyskały wsparcie ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, Działania 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa”. Proces wyłaniania funduszy przez NCBR w ramach Bridge Alfa nie został jeszcze zakończony, ale chciałbym przedstawić to, co już wiadomo. 19 funduszy VC z dofinansowaniem, 3 fundusze czekają, a pozostali się odwołują W wyniku ogłoszonego konkursu pozytywnie...

Pozyskanie inwestora to projekt jak każdy inny

Niniejszy tekst powstał na podstawie artykułu, który napisałem dla ogólnopolskiego dwumiesięcznika Dotacje i Fundusze. Artykuł ukazał się w numerze wrześniowym tego magazynu po tytułem: Pozyskanie inwestora – projekt, do którego trzeba się przygotować. Pozyskanie finansowania to projekt, do którego, jak do każdego innego projektu, trzeba się przygotować. Bez dobrego przygotowania trudno będzie osiągnąć sukces lub też nie uda się uzyskać od inwestora korzystnych warunków wejścia kapitałowego. Najczęstsze błędy w zakresie przygotowania do pozyskiwania kapitału to przede wszystkim: przedsiębiorca nie potrafi opowiedzieć o własnym projekcie, czyli nie potrafi przedstawić kluczowych kwestii, a...

Własność intelektualna oczami inwestora i przedsiębiorcy

Co jest ważne dla przedsiębiorcy? Przedsiębiorca, który rozwija produkt koncentruje się na tym by mógł on powstać, a potem się rozwijać. Wszystkie wysiłki skierowane są w zależności od fazy projektu na to, aby: przeprowadzić badania albo zbudować/napisać prototyp albo rozpocząć produkcję/sprzedaż albo rozwijać produkt i zwiększyć sprzedaż (np. poprzez wejście na nowe rynki). Bywa i tak, że przedsiębiorca jest na takim etapie, że myśli o sprzedaży rozwiązania by zająć się czymś innym. Jeżeli prowadzisz już firmę i nie jest to Twój pierwszy projekt to na ogół wiesz po co potrzebne...

Budowa firmy – wzrost organiczny i akwizycje

Teoretycznie, każde przedsiębiorstwo może być rozwijane nie tylko organicznie, ale również nieorganicznie, czyli poprzez przejęcia i połączenia (fuzje). Obie ścieżki budowy firmy mogą być i często są stosowane równolegle. Ścieżka budowy firmy w sposób organiczny wymaga przede wszystkim wiedzy dotyczącej rynku, na którym działa firma, oraz wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami, która staje się coraz ważniejsza wraz ze wzrostem firmy. Sukces w zakresie przejęć jest uzależniony przede wszystkim od dwóch czynników: odpowiedniej dojrzałości kultury organizacyjnej firmy przejmującej, wiedzy na temat przejęć, przynajmniej w stopniu podstawowym, u zarządzających podmiotem przejmującym. Rozwój...

4 książki dla tych, którzy myślą o własnym startupie

  Większość startupów upada. Według niektórych źródeł jest to 90% w ciągu pierwszego roku działalności, a według innych – 75%. Jeszcze inne źródła wskazują, że w ciągu trzech lat niepowodzeniem kończy się 95% projektów. Przyczyny są, oczywiście, różne, ale najczęściej występujących można zaliczyć: brak zapotrzebowania rynkowego na dany produkt czy usługę lub niewystarczające zainteresowanie klientów; błędy w modelu biznesowym lub wręcz jego brak; nieodpowiedni zespół; słabości w realizacji projektu – marketing, sprzedaż, dystrybucja, customer service itp.; zbyt szybkie wyczerpanie się gotówki; zbyt niska kwota pozyskanego finansowania. Wszystkie z powyższych przyczyn...

3 błędy przedsiębiorcy poszukującego kapitału

Do napisania niniejszego tekstu zainspirował mnie Dermot Corr, prowadzący cykliczny projekt TechSaturdays, którego celem jest wspieranie młodych przedsiębiorców, którzy mają zamiar powołać do życia startup lub też, którzy taki startup już prowadzą. Tematem tej edycji TechSaturdays było pozyskiwanie finansowania na rozwój startupu. Na prośbę Dermota krótko przedstawiłem trzy najważniejsze błędy, które popełniają przedsiębiorcy poszukujący kapitału. Według mnie trzy najgorsze błędy najczęściej popełniane przez przedsiębiorcę to: brak dobrego przygotowania przedsiębiorcy do przeprowadzenia procesu pozyskania kapitału; brak konsekwencji w prowadzeniu działań przez przedsiębiorcę, a w tym przede wszystkim koncentrowanie się na pierwszym inwestorze,...