3 błędy przedsiębiorcy poszukującego kapitału

31.10.2015

3 błędy przedsiębiorcy  poszukującego kapitału

Podstawowe błędy popełniane przez przedsiębiorcę wynikają przede wszystkim z braku zrozumienia specyfiki funkcjonowania sektora inwestycji Venture Capital. Pełne zrozumienie zasad działalności inwestycyjnej tylko pozornie wydaje się proste. Warto poznać jednak podstawy, aby jak najszybciej osiągnąć cel....czytaj więcej

5 kolejnych powodów odrzucenia projektu przez inwestora Venture Capital

23.09.2015

5 kolejnych powodów odrzucenia projektu przez inwestora Venture Capital

Pierwszy raz o powodach odrzucenia projektu przez inwestora we wstępnej fazie procesu pozyskania finansowania pisałem w 4 ważne powody odrzucenia projektu przez inwestora Venture Capital. Po kilku rozmowach z przedsiębiorcami postanowiłem przedstawić kolejne kwestie, które mogą wpłynąć negatywnie na ocenę projektu...czytaj więcej

Inwestor nie jest zainteresowany? Powodem nie musi być sam projekt

16.08.2015

Inwestor nie jest zainteresowany? Powodem nie musi być sam projekt

W tekście przedstawiam klika najczęściej występujących przyczyn braku zainteresowania inwestora Venture Capital, które nie są spowodowane negatywną oceną zgłoszonego projektu i nie dotyczą założeń biznesowych w nim przyjętych. Najczęściej przedsiębiorca nie ma na nie wpływu. Może się tylko dostosować...czytaj więcej

4 ważne powody odrzucenia projektu przez inwestora Venture Capital

10.03.2015

4 ważne powody odrzucenia projektu przez inwestora Venture Capital

Inwestorzy, w przeciwieństwie do przedsiębiorców, znają wszystkie kluczowe elementy składające się na sukces przedsięwzięcia. Przedstawiam cztery najważniejsze obszary, które są bardzo często powodem odrzucenia projektów inwestycyjnych przez inwestora Venture Capital już na etapie wstępnej analizy...czytaj więcej

Dużo wad i pozorne zalety, czyli zalety i wady EBITDA (część 2)

25.02.2015

Dużo wad i pozorne zalety, czyli zalety i wady EBITDA (część 2)

W praktyce rynkowej, firmy nie mogą działać w oderwaniu od kosztów inwestycji w majątek trwały oraz kosztów obsługi długu. Bardzo często majątek stanowi jeden z głównych elementów kreowania zysków, a także wartości firmy. Jaki ma sens przedstawianie wyniku w postaci EBITDA, jeśli większość tego wyniku...czytaj więcej

EBITDA to nie cashflow, czyli zalety i wady EBITDA (część 1)

17.02.2015

EBITDA to nie cashflow, czyli zalety i wady EBITDA część 1

EBITDA to chyba jedna z najczęściej stosowanych kategorii finansowych. Dla wielu inwestorów EBITDA to uniwersalny „wskaźnik”, który odzwierciedla zarówno wielkość powtarzalnego zysku, jak i przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej. To również główny składnik bazowy w mniej lub bardziej skomplikowanych algorytmach wyceny firmy...czytaj więcej

Lista funduszy Venture Capital finansowanych przez Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK)

11.02.2015

Lista funduszy Venture Capital finansowanych przez Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK)

Fundusze Venture Capital finansowane przez Krajowy Funduszu Kapitałowy (KFK) to kolejna grupa funduszy VC korzystających ze środków publicznych (polskich i zagranicznych). KFK może zainwestować w jeden fundusz nie więcej niż 50% całkowitej kwoty kapitałów pozyskanych na wejścia kapitałowe. Pozostały kapitał...czytaj więcej

Co to jest EBITDA?

10.12.2014

 Co to jest EBITDA?

EBITDA odzwierciedla wynik z szeroko pojętej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, na który składa się zarówno wynik z działalności podstawowej, jak i działalności innej niż podstawa, przed odliczeniem kosztów finansowych i podatku dochodowego, a także kosztów amortyzacji majątku trwałego materialnego i...czytaj więcej

Restrukturyzacja to również proces inwestycyjny

Wpis gościnny Grzegorza Sperczyńskiego

28.11.2014

Restrukturyzacja to również proces inwestycyjny

Restrukturyzacja jest pojęciem w kategorii bardzo silnych zmian, które dotykają firmę, będącą jej przedmiotem. Jest to również sposób myślenia, w którym zamyka się kreatywność i sposób podejścia do biznesu. Dlatego restrukturyzacja to również proces inwestycyjny, który wymaga bardzo podobnego przygotowania jak w przypadku starania się o ...czytaj więcej

Pierwsze spotkanie z inwestorem: kontroluj czas!

19.11.2014

Pierwsze spotkanie z inwestorem: kontroluj czas!

W praktyce, pierwsze spotkanie z inwestorem Venture Capital nie przebiega często zgodnie z założonym przed przedsiębiorcę scenariuszem. Podczas spotkania, inwestor między innymi narzuca zmiany w kolejności przedstawianych kwestii, pomija jedne kwestie, a akcentuje inne. Dodatkowo, inwestor może przerywać prezentację prośbą o bardziej szczegółowe...czytaj więcej

Ile pieniędzy naprawdę potrzebuje Twój startup? Pięć odpowiedzi.

12.10.2014

Ile pieniędzy naprawdę potrzebuje Twój startup? Pięć odpowiedzi.

W celu oszacowania wielkości zapotrzebowania kapitałowego, rozważny przedsiębiorca powinien odpowiedzieć na następujące pytanie: Jaka jest najmniejsza kwota, która umożliwi startupowi zrealizowanie założonych celeów bez ryzyka utraty płynności, uwzględniając dążenie inwestorów Venture Capital do ograniczania ryzyka...czytaj więcej

Inwestor nie zwraca kosztów sprzed inwestycji

01.10.2014

Inwestor nie zwraca kosztów sprzed inwestycji

Przedsiębiorcy chcą wiedzieć czy w ramach wejścia kapitałowego, będą mogli uzyskać określoną kwotę finansową, mającą pokryć część wydatków, które ponieśli w związku z rozwojem projektu. Proponują oni różne rozwiązania, które mają umożliwić wypłatę środków na ich rzecz, a w tym między innymi wypłatę środków ze spółki w postaci...czytaj więcej

Inwestor Venture Capital nie da się wykupić

21.09.2014

Inwestor Venture Capital nie da się wykupić

Podczas negocjacji zapisów term-sheet (listu intencyjnego) czy umowy inwestycyjnej, a szczególnie podczas analizy zapisów dotyczących drag along i prawa pierwokupu czy pierwszeństwa, zdarza się, iż przedsiębiorcy pytają o możliwość „wykupu” inwestora. Przedsiębiorcy chcą wiedzieć czy istnieje możliwość...czytaj więcej

Dlaczego Uber może wygrać?

04.09.2014

Dlaczego Uber może wygrać?

Uber stawia tezę, iż praca związana z przewozami nie jest niczym wyjątkowym i może być wykonywana właściwie przez każdego. Według Ubera, konieczna jest taka zmiana na rynku przewozów, aby ten rynek stał się rynkiem klienta. Uber argumentuje, że to klient, a nie przepisy, powinien wymusić podwyższenie jakości usługi...czytaj więcej

Klauzule skutecznie ograniczają rozwodnienie (dilution) inwestora VC

25.08.2014

Klauzule skutecznie ograniczają rozwodnienie (dilution) inwestora VC

W wyniku zastosowania klauzul ograniczających rozwodnienie, inwestorzy Venture Capital dość skutecznie utrzymują swoją pozycję w strukturze kapitałowej spółki. Cały „koszt” rozwodnienia klauzule przerzucają na przedsiębiorcę. Celem stosowania klauzul jest wyliczenie liczby udziałów, które powinny być dodatkowo...czytaj więcej

Rozwodnienie (dilution), czyli mniej procentów, więcej kapitału

19.08.2014

Rozwodnienie (dilution), czyli mniej procentów, więcej kapitału

Wraz z rozwojem startupu prawdopodobne będą kolejne rundy finansowe, w wyniku których fundusze Venture Capital, w zamian za kapitał, będą obejmować nowe udziały w spółce. Każda nowa emisja udziałów będzie powodować zmniejszenie udziału procentowego przedsiębiorcy w kapitale zakładowym spółki...czytaj więcej

Wszystko, co warto wiedzieć o amortyzacji

15.07.2014

Wszystko, co warto wiedzieć o amortyzacji

Amortyzacja ma wyrażać rozłożony w czasie koszt operacyjny firmy związany z wykorzystywanymi przez firmę w działalności operacyjnej składnikami majątku przedsiębiorstwa. Mechanizm odpisów amortyzacyjnych ma umożliwić rozliczenie w czasie kosztu (zakupu, instalacji, wdrożenia itp.) składnika majątku...czytaj więcej

EBIT to nie zysk operacyjny (tekst zaktualizowany)

30.06.2014 (aktualizacja 07.01.2015)

EBIT to nie zysk operacyjny

Na pierwszy rzut oka EBIT nie różni się od Wyniku Operacyjnego. Jednak istotną różnicę pomiędzy tymi kategoriami stanowią przychody i koszty związane z działalnością inną niż podstawową. W Polsce, ta różnica występuje w Rachunku Zysków i Strat w postaci Pozostałych Przychodów Operacyjnych i Pozostałych Kosztów Operacyjnych....czytaj więcej

Jak się przygotować do pierwszego spotkania z inwestorem VC

25.06.2014

Lista funduszy Venture Capital inwestujących środki unijne (POIG 3.1.) wraz z komentarzem

Celem, który przedsiębiorca powinien starać się osiągnąć na pierwszym spotkaniu z inwestorem VC, nie jest uzyskanie pozytywnej decyzji inwestora dotyczącej finansowania, ale przede wszystkim utrzymanie zainteresowania inwestora projektem, a w tym rozpoczęcie procesu due diligence i kontynuowanie rozmów...czytaj więcej

Lista funduszy Venture Capital inwestujących środki unijne (POIG 3.1.) wraz z komentarzem

10.06.2014

Lista funduszy Venture Capital inwestujących środki unijne (POIG 3.1.) wraz z komentarzem

Od początku 2014 roku ruszyło 31 nowych funduszy Venture Capital (określanych często jako „inkubatory”), które dysponują środkami unijnymi z przeznaczeniem na inwestycje w innowacyjne projekty biznesowe. Funkcjonują one na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1, Inicjowanie...czytaj więcej

Wyjście z inwestycji - siedem mitów o NewConnect

19.05.2014

Wyjście z inwestycji - siedem mitów o NewConnect

Przedstawiam najczęściej wymieniane zalety płynące z wejścia na giełdę wraz z moimi krytycznymi uwagami dotyczącymi konkretnie NewConnect. Wymienione poniżej „zalety” bardzo często pojawiają się w rozmowach z doradcami zajmującymi się wprowadzaniem spółek na NewConnect. Te same „zalety” są również...czytaj więcej

Dlaczego warto robić business w stanie Washington?

Wpis gościnny Janusza Wiśniewskiego

15.05.2014

Dlaczego warto robić business w stanie Washington?

Po Kalifornii i Texasie, Washington jest trzecim pod względem wielkości kapitałów rynkiem Venture Capital w całym USA. Dość powiedzieć, tylko, że w ramach UW (University of Washington) działa specjalny wydziała C4C ( UW Center for Commercialization), którego zadaniem jest, najogólniej rzecz ujmując...czytaj więcej

Gdy wchodzi inwestor branżowy przedsiębiorca czasem musi zostać

12.05.2014

Gdy wchodzi inwestor branżowy przedsiębiorca czasem musi zostać

Transakcja wejścia do spółki inwestora branżowego może wpłynąć na sytuację przedsiębiorcy na trzy sposoby: (1) przedsiębiorca „wychodzi” ze spółki razem z inwestorem VC, (2) po wyjściu inwestora VC przedsiębiorca zostaje przez pewien czas w spółce, (3) po wyjściu inwestora VC przedsiębiorca rozwija spółkę razem...czytaj więcej

Wyjście z inwestycji - earn-out, czyli transakcja na raty

06.04.2014

Wyjście z inwestycji - earn-out, czyli transakcja na raty

Jeśli jedyną kwestią dzielącą sprzedającego i kupującego jest cena to jednym z rozwiązań, które się stosuje, aby wyjść z takiego impasu jest earn-out. Mechanizm earn-out stosuje się zarówno w transakcjach wejścia kapitałowego inwestora Venture Capital czy inwestora branżowego do spółki, jak i wyjścia kapitałowego...czytaj więcej

Wyjście z inwestycji: inwestor branżowy, czyli miłość z rozsądku

31.03.2014

Wyjście z inwestycji: inwestor branżowy, czyli miłość z rozsądku

Dla inwestora Venture Capital wyjście kapitałowe poprzez sprzedaż udziałów inwestorowi branżowemu jest najbardziej preferowaną ścieżką wyjścia. Głównym powodem jest możliwość uzyskania bardzo korzystnej stopy zwrotu z inwestycji (IRR) w porównaniu do innych ścieżek wyjścia. Nie zawsze oznacza to uzyskanie...czytaj więcej

Pełzająca wojna inwestora i projektodawcy

Wpis gościnny Grzegorza Sperczyńskiego

25.03.2014

Pełzająca wojna inwestora i projektodawcy

Pełzająca wojna jest cichą wojną, polegającą na stopniowym przesuwaniu sił na rzecz jednej ze stron. Podobnie może być w spółce, w którą zainwestował fundusz. Pełzająca wojna jest jednak etapem, w którym wspólnicy są mocno skłóceni lub celowo działają nie niekorzyść konkretnej strony w ramach pierwotnych intencji...czytaj więcej

Nie można zawieść zaufania inwestora. Rozmowa z Jarosławem Kozłowskim.

20.03.2014

Nie można zawieść zaufania inwestora. Rozmowa z Jarosławem Kozłowskim.

Będąc przedsiębiorcą mam możliwość samodzielnego działania w obszarach, w których widzę potencjał. Będąc pracownikiem na etacie „skazany” jestem na realizowanie wizji innych. Jako przedsiębiorca szukam wyzwań, ale wiąże się to z ryzykiem, nie każda inicjatywa kończy się sukcesem, ale zawsze wychodzę...czytaj więcej

Likwidacja spółki - tym się inwestor nie chwali

16.03.2014

Likwidacja spółki - tym się inwestor nie chwali

Wysokie prawdopodobieństwo niepowodzenia wejść kapitałowych w projekty na wczesnych etapach rozwoju, czyli od etapu zalążkowego aż do wczesnej ekspansji, jest wpisane w istotę inwestycji Venture Capital. Jednak inwestorzy VC nie lubią mówić o tych transakcjach, które zakończyły się porażką i stratą zainwestowanych przez nich...czytaj więcej

Wyjście z inwestycji Venture Capital z zyskiem nie jest łatwe

Niniejszy wpis to szersza wersja artykułu, który ukazał się w „Gazecie Finansowej” 07.03.2014

12.03.2014

Wyjście z inwestycji Venture Capital z zyskiem nie jest łatwe

Wyjście kapitałowe inwestora Venture Capital ze spółki odgrywa bardzo ważną rolę w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnej dotyczącej wyboru projektu. Ograniczone opcje wyjścia z inwestycji mogą wpłynąć negatywnie na oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji, co w rezultacie może doprowadzić do odrzucenia projektu...czytaj więcej

FitWithMe.com - projekt ruszył, a teraz poszukuje inwestora. Rozmowa z założycielami firmy.

09.03.2014

Trzy elementy dobrego projektu inwestycyjnego

FitWithMe to pierwsza na świecie platforma całkowicie zaprojektowana pod kątem najbardziej efektywnych treningów fitness przez Internet. Platforma umożliwia tworzenie Osobistych Planów Treningowych, które dopasowane są do celu, potrzeb, stylu życia i szczegółowych parametrów użytkownika (Individual Workout Plan)...czytaj więcej

Wyjście z inwestycji: droga na giełdę nie dla wszystkich

04.03.2014

Trzy elementy dobrego projektu inwestycyjnego

Realizując ścieżkę wyjścia kapitałowego przez giełdę inwestor Venture Capital inicjuje i wspólnie z zarządem spółki, w skład którego wchodzi przedsiębiorca, przeprowadza proces upublicznienia spółki i wprowadzenia jej na giełdę. Po przeprowadzeniu tych działań inwestor i przedsiębiorca uzyskują...czytaj więcej

Trzy elementy dobrego projektu inwestycyjnego

11.02.2014

Trzy elementy dobrego projektu inwestycyjnego

Z punktu widzenia inwestora, najważniejszym powodem odrzucenia projektu jest brak zainteresowania inwestora ze względu na niski potencjał projektu. Jeśli projekt zostanie odrzucony ze względu na tę przyczynę to pozostałe przyczyny nie mają już znaczenia. Atrakcyjne warunki inwestycji dla inwestora i bardzo dobre...czytaj więcej

Top-down i bottom-up, czyli szacowanie wielkości rynku docelowego firmy

30.01.2014

Top-down i bottom-up, czyli szacowanie wielkości rynku docelowego firmy

Przedsiębiorca, który zamierza dokonać oszacowania wielkości rynku docelowego firmy ma do wyboru dwa podstawowe podejścia „Top-down” i „Bottom-up”. Oba podejścia można wykorzystać zarówno w przypadku rynków dojrzałych, jak i rynków dopiero się kształtujących. Wielkość rynku docelowego oraz jego charakter może istotnie...czytaj więcej

Taxi5, iTaxi, myTaxi czy może... Uber lub Lyft? Rewolucja na rynku taksówek.

21.01.2014

Taxi5, iTaxi, myTaxi czy może... Uber lub Lyft?

Dynamiczny rozwój firm, wykorzystujących aplikacje mobilne na rynku przewozu osób w aglomeracjach miejskich trwa już od kilku lat. Największe firmy nie ograniczają się do już rynków krajowych, ale realizują ekspansję zagraniczną.Sposób działania firm z rynku przewozu osób w poszczególnych krajach jest zróżnicowany ze względu...czytaj więcej

Strach przed wyceną odtworzeniową

Wpis gościnny Grzegorza Sperczyńskiego

12.01.2014

Strach przed wyceną odtworzeniową

Na rynku transakcje kapitałowe odbywają się w różny sposób. Część z nich opiera się na systemie, w którym kluczowym parametrem jest metoda wyceny. W przypadku dojrzałych spółek stosowane są najczęściej metody mieszane, w ramach, których kluczową rolę pełni metoda przychodów przyszłych. W przypadku spółek notowanych...czytaj więcej

Jak duży jest rynek docelowy firmy, czyli TAM, SAM, SOM

22.12.2013

Jak duży jest rynek docelowy firmy, czyli TAM, SAM, SOM

Rynek docelowy to jeden z najbardziej istotnych elementów projektu, który jest poddawany analizie przez inwestora Venture Capital. Wielkość tego rynku może przeważyć o decyzji inwestora o przeprowadzeniu wejścia kapitałowego w firmę. Z punktu widzenia inwestora, im większy rynek docelowy firmy tym większa...czytaj więcej

Jak pozyskać inwestora na rozwój startupu?

06.12.2013

Jak pozyskać inwestora na rozwój startupu?

Pozyskanie kapitału to ciężka praca. Przedsiębiorca powinien mieć świadomość, iż pozyskanie finansowania to trudny i długotrwały proces. Brakuje tu dokładnych statystyk, ale ocenia się, że finansowanie zdobywa mniej niż 1% projektów, które go poszukują. Dla niektórych startupów problemem staje się samo...czytaj więcej

Jakiego startupu szukają inwestorzy?

25.11.2013

Jakiego startupu szukają inwestorzy?

Przedsiębiorcy zadają mi często pytanie jakie cechy powinien posiadać projekt, aby wzbudził zainteresowanie inwestorów Venture Capital. Albo: Jakie parametry projektu są przede wszystkim cenione przez inwestorów? Poniżej przedstawiam kilka najważniejszych parametrów właściwych każdemu projektowi...czytaj więcej

Czy sprawozdania finansowe w startupie są potrzebne?

18.11.2013

Czy sprawozdania finansowe w startupie są potrzebne?

Przedsiębiorca, prowadzący swoją działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powinien posiadać ogólną wiedzę na temat sprawozdań finansowych. Taką wiedzę powinien również posiadać przedsiębiorca, którego startup funkcjonuje jeszcze jako jednoosobowa działalność...czytaj więcej

Dlaczego model finansowy jest ważny dla startupu?

12.11.2013

Trzy ścieżki komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R)

Każdy przedsiębiorca, który zamierza uruchomić projekt, powinien dokonać podstawowej analizy zakładanego modelu biznesowego. Najlepiej to zrobić w postaci mniej lub bardziej rozwiniętego modelu finansowego. Powinien on zawierać założenia dotyczące projektu, a w tym identyfikować główne czynniki (drivery)...czytaj więcej

Trzy ścieżki komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R)

28.10.2013

Trzy ścieżki komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R)

W ostatnich latach coraz większej wagi nabiera w Polsce zagadnienie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, a w tym między innymi sposobu ich finansowania, tworzenia modelu biznesowego, a także wyboru ścieżek komercjalizacji. Komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych może...czytaj więcej

Czy startup Efneo będzie globalna marką? Wywiad z Franciszkiem Migaszewskim.

22.10.2013

Czy startup Efneo będzie globalna marką? Wywiad z Franciszkiem Migaszewskim.

Zapraszam do lektury wywiadu, który przeprowadziłem z Franciszkiem Migaszewskim, opowiadającym o projekcie Efneo, czyli innowacyjnej, przedniej trzybiegowej przekładni rowerowej. Projekt, który rozwijał się w ciągu ostatnich 4 lat w formie przedsięwzięcia rodzinnego jest obecnie na etapie poszukiwania...czytaj więcej

Zobowiązanie do wyłączności negocjacji, czyli No-Shop

16.10.2013

Zobowiązanie do wyłączności negocjacji, czyli No-Shop

Zobowiązanie przedsiębiorcy do wyłączności negocjacji z danym inwestorem Venture Capital ma zagwarantować wstrzymanie przez przedsiębiorcę negocjacji i ograniczenie kontaktów z innymi potencjalnymi inwestorami. Zgoda przedsiębiorcy na takie zobowiązanie powinna iść w parze ze zdecydowanym potwierdzeniem w (term-sheet)...czytaj więcej

ZCP najlepszą ścieżką przekształcenia firmy w spółkę

14.10.2013

ZCP najlepszą ścieżką przekształcenia firmy w spółkę

Wielu przedsiębiorców przez lata prowadzi swoją działalność formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Taka forma ma wiele zalet, które jednak wraz z rozwojem firmy tracą na znaczeniu. Wcześniej czy później każda dynamicznie rozwijająca się firma staje przed koniecznością zwiększenia formalizacji swojej działalności...czytaj więcej

Zawyżona wycena firmy może utrudnić jej rozwój

08.10.2013

Zawyżona wycena firmy może utrudnić jej rozwój

Pytanie inwestora Venture Capital skierowane do przedsiębiorcy dotyczące wyceny (wartości) firmy prawie zawsze budzi u tego drugiego emocje. Nic w tym dziwnego - wycena firmy to jednocześnie ocena samego przedsiębiorcy, jego ciężkiej pracy, umiejętności, doświadczenia i pomysłowości. W większości przypadków wyceny firm...czytaj więcej

Bootstrapping, czyli jak to zrobić bez inwestora

02.10.2013

Bootstrapping, czyli jak to zrobić bez inwestora

Bootstrapping to metoda budowania firmy w oparciu wyłącznie o zasoby własne przedsiębiorcy. Metoda ta była stosowana przez takie firmy jak Apple, Dell, Microsoft czy Hewlett-Packard. Główna zasada bootstrappingu mówi, iż jeśli można budować firmę powoli, przy wykorzystaniu zasobów prywatnych i bez istotnego zagrożenia ze strony konkurencji to warto przesunąć...czytaj więcej

O E-commerce w Nigerii słów kilka

Wpis gościnny Marka Zmysłowskiego

27.09.2013

O E-commerce w Nigerii słów kilka

Ostatnia dekada to dla Nigerii czas wzrostu. Dynamicznego wzrostu. PKB w 2012r. wyniósł 263 miliardy dolarów, o 6,6% więcej w stosunku do roku poprzedniego. Średni wzrost PKB rok do roku poczynając od roku 2000 to imponujące 9%. Te pozytywne zmiany zachodzą od czasu odejścia ostatniego, najgorszego ze wszystkich...czytaj więcej

Jak robi się due diligence w Venture Capital?

24.09.2013

Metody wyceny firmy.

Bardzo często czytam o sposobie przeprowadzania due diligence dotyczącego przedsiębiorstwa znajdującego się we wczesnych fazach rozwoju. Opisywane są szczegółowo czynności wykonywane przez specjalistów w poszczególnych obszarach, sposób ich przeprowadzania oraz obszary badania. Jednym słowem, due diligence...czytaj więcej

Metody wyceny firmy, spółki, marki, znaków towarowych i innych wartości niematerialnych i prawnych (WNiP)

17.09.2013

Metody wyceny firmy.

Wielu przedsiębiorców będzie musiało wcześniej czy później zmierzyć się z koniecznością przeprowadzenia wyceny swojego przedsięwzięcia, firmy, znaku towarowego, marki czy obligacji, a może nawet planu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej opartego na opcjach. W przypadku spółek na wczesnym etapie rozwoju...czytaj więcej

Myślisz o inwestycjach? Pomyśl o Afryce.

Wpis gościnny Marka Zmysłowskiego

14.09.2013

Myślisz o inwestycjach? Pomyśl o Afryce.

Do dziś pamiętam to majowe wydanie „The Economist”. Trafiło przypadkiem w moje ręce w szkolnej czytelni. Był rok 2000, tytuł sugerował wymownie „Hopeless Africa“. Bliżej nieokreślony Afrykanin trzymający AK-47, zamknięty w konturze kontynentu pogrążonego w czarnym tle symbolizującym lata życia w przemocy i nocnych...czytaj więcej

Wycena spółki KGHM była zwycięskim raportem konkursu CFA

12.09.2013

Wycena spółki KGHM była zwycięskim  raportem konkursu CFA

Chciałbym jeszcze raz pogratulować zespołowi reprezentującemu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zajęcia pierwszego miejsca w siódmej edycji światowego finału konkursu (Global Final) CFA Institute Research Challenge za rok 2013. To wielki sukces naszego kraju, miasta, Uniwersytetu Ekonomicznego we...czytaj więcej

Analiza firmy przez inwestora venture capital

08.09.2013

Analiza firmy przez inwestora venture capital

Nie ma jednej metody analizy projektów czy firm, która jest wykorzystywana przez inwestorów Venture Capital. Poszczególni inwestorzy VC stosują mieszankę kilku metod. Bardzo często nie wykorzystują przy tym klasycznego podejścia teoretycznego wynikającego z danej metody. Raczej, wybierając różne...czytaj więcej

Teaser inwestycyjny: misja firmy - czy warto się męczyć nad jej przygotowaniem?

01.09.2013

Teaser inwestycyjny: misja firmy

Misja firmy powinna opisać w sposób zwięzły istotę funkcjonowania firmy, a przede wszystkim cel, do jakiego dąży i jakie zaspokaja potrzeby klientów. W teorii, misja ma odpowiadać prawdzie, ma być wiarygodna i motywująca, a także unikalna. Misja to nie miejsce, aby opisywać sposób realizacji zamierzeń przez przedsiębiorstwo...czytaj więcej

Teaser inwestycyjny: pokaż, że ten zespół może wygrać!

17.08.2013

Teaser inwestycyjny: pokaż, że ten zespół może wygrać!

Teaser inwestycyjny (streszczenie menadżerskie) powinien przedstawiać zespół, który będzie realizował dany projekt. Teaser powinien wskazywać członków zespołu, ich obszary odpowiedzialności, kompetencje, a przede wszystkim akcentować to, iż ten zespół jest unikalny i stanowi dobrze dobraną całość....czytaj więcej

Prognozy finansowe w teaserze inwestycyjnym (streszczeniu menadżerskim)

05.08.2013

Prognozy finansowe w teaserze inwestycyjnym (streszczeniu menadżerskim)

Każdy teaser inwestycyjny (streszczenie czy podsumowanie menadżerskie) powinien zawierać wybrane dane finansowe, zarówno historyczne, jak i prognozy, a także parametry niefinansowe (czynniki wzrostu}. Taka bardzo skondensowana prezentacja finansowa umożliwi inwestorowi Venture Capital uzyskać istotną, ale...czytaj więcej

4 sposoby doskonalenia teasera inwestycyjnego

30.07.2013

4 sposoby doskonalenia teasera inwestycyjnego

Teaser (streszczenie inwestorskie) jest ważnym narzędziem inwestycyjnym i warto poświęcić mu dużo uwagi i czasu. Najlepszym sposobem weryfikacji jakości teasera jest jego analiza przez kogoś kto zawodowo zajmuje się inwestycjami Venture Capital. Przedsiębiorca powinien się starać nie zamieniać takiego spotkania w...czytaj więcej

Jak znaleźć Twój startup

15.07.2013

Jak znaleźć Twój startup

Oprócz istotnych informacji dotyczących samego projektu czy firmy, teaser powinien zawierać informacje mniej ważne, ale również potrzebne. Należą do nich nazwa firmy lub projektu, nazwa miasta, gdzie mieści się siedziba firmy oraz dane kontaktowe, a w tym imię i nazwisko osoby do kontaktu oraz jej...czytaj więcej

10 elementów, które powinny się znaleźć w każdym teaserze inwestycyjnym

11.07.2013

10 elementów, które powinny się znaleźć w każdym teaserze

Podstawowym celem teasera jest pozyskanie wstępnego zainteresowania inwestora Venture Capital projektem i zachęcenie do poznania szczegółów. Teaser powinien być tak napisany aby zapewnił przedsiębiorcy spotkanie z inwestorem. Teaser powinien zawierać informacje o projekcie czy firmie i koncentrować się...czytaj więcej

Nie przesyłaj biznes planu, bo i tak nikt go nie przeczyta. Prześlij teaser inwestycyjny.

07.07.2013

Nie przesyłaj biznes planu, bo i tak nikt go nie przeczyta. Prześlij teaser inwestycyjny.

Teaser to najważniejsze narzędzie „pierwszego kontaktu” przedsiębiorcy czy pomysłodawcy z inwestorem. Wbrew mniemaniu niektórych przedsiębiorców, jego głównym celem nie jest przekonanie inwestora VC do inwestycji, ale przede wszystkim zwrócenie jego uwagi na projekt i umożliwienie organizacji spotkania...czytaj więcej

Czy „I’m a VC” to numer 1 na liście przebojów VC?

21.06.2013

Czy „I’m a VC” to numer 1 na liście przebojów VC?

W ramach przerwy w ciężkiej pracy przedsiębiorcy i inwestora proponuję chwilę relaksu. Prawie dwa lata temu partnerzy funduszu, Foundry Group z Kolorado z USA zrealizowali klip muzyczny pod tytułem I’m a VC, w którym sami zaśpiewali i zagrali. Klip miał za zadanie promować książkę...czytaj więcej

Co to jest zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP)?

15.06.2013

Co to jest zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP)?

Ze względu na to, iż brak jest jednoznacznej definicji ZCP zawsze istnieje ryzyko nieuznania danego zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W takim przypadku podmiot wnoszący aport może być zobowiązany, co najmniej, do uiszczenia podatku dochodowego i VAT...czytaj więcej

Czy lokalizacja Twojej firmy ma znaczenie dla inwestora Venture Capital?

09.06.2013

>Czy lokalizacja Twojej firmy ma znaczenie dla inwestora Venture Capital?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się czy szukać inwestora Venture Capital w dużej odległości od swojej siedziby, np. czy firma w Gdańsku powinna w ogóle rozważać inwestora Venture Capital, który ma siedzibę w Wałbrzychu. Nie ma jednozancznej odpowiedzi na takie pytanie, ponieważ pomimo wielu wad, dla niektórych firm...czytaj więcej

Dumb money w inwestycjach Venture Capital. Głupie pieniądze vs mądre pieniądze.

01.06.2013

Dumb money w inwestycjach Venture Capital. Głupie pieniądze vs mądre pieniądze.

Każdy przedsiębiorca, który poszukuje kapitału dla swojego przedsięwzięcia czy firmy wcześniej czy później napotka na swojej drodze inwestora-amatora, po angielsku określanego, jako „non-sophisticated investor”. Modelowy inwestor-amator to osoba, która nie posiada ani doświadczenia, ani wiedzy, ani umiejętności pozwalających na ...czytaj więcej

Rundy inwestycyjne nie powinny być przypadkowe, ale niestety często są

25.05.2013

Rundy inwestycyjne nie powinny być przypadkowe, ale niestety często są

Teoretycznie, rundy inwestycyjne nie powinny być przypadkowe, ale powinny wynikać z szeregu przyczyn i uwzględniać przede wszystkim fazę rozwoju firmy, typ biznesu, potrzeby kapitałowe, poziom i rodzaj wsparcia pozafinansowego. Rynkowi finansowania Venture Capital jest jednak daleko do rynku efektywnego....czytaj więcej

Dostaniesz kapitał, ale w transzach, po zrealizowaniu kamieni milowych

16.05.2013

Dostaniesz kapitał, ale w transzach, po zrealizowaniu kamieni milowych

W jednym z poprzednich artykułów napisałem o transzowaniu, które jest sposobem na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego z punktu widzenia inwestora Venture Capital. Tym razem chciałbym spróbować przedstawić punkt widzenia przedsiębiorcy, czyli założyciela startupu. Istnieją dwa typy różniących się od siebie rodzajów transzowania...czytaj więcej

5 obszarów negocjacji klauzuli drag along w umowie inwestycyjnej

08.05.2013

5 obszarów negocjacji klauzuli drag along w umowie inwestycyjnej

W ostatnim artykule opisałem czym jest klauzula drag along. Ta klauzula, wraz z klauzulą liquidation preference (preferowane warunki „wyjścia kapitałowego”), wymaga szczególnej uwagi przedsiębiorcy i jego doradcy. Przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę w negocjacjach z inwestorem Venture Capital na...czytaj więcej

Klauzula drag along - kolejne niebezpieczeństwo

03.05.2013

Klauzula drag along - kolejne niebezpieczeństwo

Załóżmy, że przedsiębiorca już otrzymał term-sheet lub umowę inwestycyjną i przeanalizował na czym polega klauzula liquidation preference, która dotyczy preferowanych warunków "wyjścia kapitałowego" i gwarantowanej kwoty "wyjścia kapitałowego" (sytuacja opisana w "Klauzula liquidation preference może... czytaj więcej

Klauzula liquidation preference może sprawić, że Twój startup nie będzie pracował na Ciebie

28.04.2013

Klauzula liquidation preference może sprawić, że Twój startup nie będzie pracował na Ciebie

Przedsiębiorca, który usłyszy od inwestora VC, że projekt jest bardzo dobry uważa, że finansowanie ma w kieszeni. Zazwyczaj rzeczywiście oznacza to, że inwestor VC jest skłonny zainwestować w firmę. O ile entuzjazm przedsiębiorcy jest uzasadniony to trzeba pamiętać, że to dopiero początek. Na razie to tylko przedsiębiorca pokazał swój towar, więc teraz czas na sprawdzenie oferty VC. W ofercie inwestora VC przedsiębiorca znajdzie kwotę wejścia finansowego, warunki inwestycji i klauzule... czytaj więcej

Dlaczego inwestorzy Venture Capital nie chcą podpisywać umów o zachowaniu poufności (NDA)?

21.04.2013

Dlaczego inwestorzy VC nie chcą podpisywać umów o zachowaniu poufności (NDA)

Umowa o zachowaniu poufności (z ang. NDA, czyli "non-disclosure agreement" lub CA, czyli "confidentiality agreement") to umowa, która reguluje kwestie informacji poufnych. Umowa jest zawierana pomiędzy osobą, która posiada i udostępnia informacje, uznawane przez nią za poufne (czyli pomysłodawcą) a osobą...czytaj więcej

O inwestorach Venture Capital

16.04.2013

O inwestorach Venture Capital

Venture Capital to kapitał, który jest inwestowany w firmy o wysokim potencjale wzrostu i znajdujące się na wczesnych etapach rozwoju w zamian za udziały w tych firmach. Wczesne etapy rozwoju oznaczają projekty znajdujące się na etapie koncepcji (seed, czyli zasiew, zalążek), poprzez etap startu (startup, czyli rozpoczęcie działalności operacyjnej mającej na celu...czytaj więcej

Koszt inwestora Venture Capital

14.04.2013

Koszt inwestora Venture Capital

Kapitał VC jest bardzo drogi. Jego wysoki koszt jest związany z wysokim ryzykiem upadku młodych firm. Istnieją 3 czynniki, na podstawie których można oszacować wysokość kosztu pozyskania kapitału VC: wielkość udziałów w spółce, preferencje inwestora dotyczące wyjścia z inwestycji oraz nowy udziałowiec w spółceczytaj więcej

Czy jest Ci na pewno potrzebny inwestor Venture Capital?

10.04.2013

Czy jest Ci na pewno potrzebny inwestor VC?

Poniżej przedstawiłem kilka problemów dotyczących współpracy z funduszem Venture Capital. Oczywiście, nie zawsze one wystąpią. Niektórzy przedsiębiorcy po inwestycji przypominają sobie o inwestorze raz na kwartał, przy okazji rad nadzorczych i po 2-3 godzinach znowu zapominają. Bywają też startupy, które czują oddech VC przy podejmowaniu każdej...czytaj więcej

5 podstawowych form biznes planu

07.04.2013

5 podstawowych form biznes planu

Definicja biznes planu w polskiej Wikipedii pochodzi chyba z początku lat dziewięćdziesiątych. Wikipedia po angielsku, jak to jest zazwyczaj, ma lepszy opis. Najkrócej można powiedzieć, że biznes plan określa cel biznesowy i sposób realizacji tego celu. Określenie sposobu realizacji wymaga przedstawienia analizy firmy czy projektu, produktów czy usług, rynku, otoczenia gospodarczego...czytaj więcej

Rundy finansowe to ograniczenie ryzyka inwestycyjnego

04.04.2013

Rundy finansowe to ograniczenie ryzyka inwestycyjnego

Podstawowym celem finansowania w rundach jest ograniczenie ryzyka inwestycji związanego z możliwością niepowodzenia, które w przypadku inwestycji nowe projekty jest wysokie. Finansowanie w rundach jest więc ściśle powiązane z etapami rozwoju danego przedsiębiorstwa i ograniczaniem...czytaj więcej

Trzy podstawowe dokumenty, które musisz przygotować, gdy szukasz finansowania

02.04.2013

Trzy podstawowe dokumenty, które musisz przygotować, gdy szukasz finansowania

Przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć poszukiwanie finansowania dla swojej firmy powinien się do tego przygotować. Dotyczy to przygotowania trzech głównych dokumentów, czyli streszczenia menedżerskiego, prezentacji oraz modelu finansowego. Bez tych dokumentów nawet najlepszy projekt może przegrać. czytaj więcej

Konflikty pomiędzy przedsiębiorcą a funduszem venture capital

29.03.2013

Konflikty pomiędzy przedsiębiorcą a funduszem venture capital

Współpraca pomiędzy przedsiębiorcą a funduszem venture capital to współpraca pomiędzy dwoma partnerami biznesowymi, z których każdy wnosi do projektu inne korzyści. Takie partnerstwo, jak każda inna forma współdziałania, nie jest wolne od konfliktów. Te konflikty najczęściej mają swoje źródło w trzech obszarach...czytaj więcej

Zorganizowana część przedsiębiorstwa - zrób to dobrze!

25.03.2013

Zorganizowana część przedsiębiorstwa - zrób to dobrze!

Do końca 2010 roku aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) zapewniał bardzo korzystną tarczę podatkową poprzez wprowadzenie składników wartości niematerialnych i prawnych wg ich wartości rynkowej (niezależnie od tego czy znajdowały się w bilansie firmy wnoszącej aport czy też nie) i dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnychczytaj więcej

Mariusz Malec

GoldenLine

"A business without a path to profit isn't a business, it's a hobby."

Jason Fried, ReWork

Opowiedz o swoim projekcie czy firmie.

Doradzimy Ci jak zwiększyć wartość Twojego biznesu.

Potrzebujesz doradcy, z którym będziesz współpracować regularnie?

Skontaktuj się z nami